Ligplaatsen (uit BAG) leveren verwarrend kaartbeeld op

Na lange tijd weer wat actiever in OSM trof ik een aantal vreemde “gebouwen” aan in de Rijn bij Millingen1. Dit bleken BAG ligplaatsen te zijn die kennelijk door de bronhouder (gemeente) zo zijn ingetekend[2]. Binnen het vlak van elk van deze ligplaatsen ligt steeds één bunkerschip/kantoor. Het eigenlijke, fysieke object[3] is dus aanmerkelijk kleiner dan de ligplaats uit de BAG en qua functie géén “houseboat”[4].

Persoonlijk vind ik het resultaat van de BAG import hier a) niet zo fraai, en b) niet in overeenstemming met “karteren wat er is”. Wat vinden anderen hiervan - en dan met name zij die veel tijd in de BAG import(s) steken?

[2]: http://bagviewer.pdok.nl/index.html, en dan zoeken op “rijndijk millingen”
[3]: http://binged.it/1hHRgbB
[4]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:building%3Dhouseboat

Dank, en groet,

J-----.

Ik zou de ligplaatsen eerder in OSM zetten als “berth” of “mooring”: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:mooring

Over de structuren zelf is al eerder hier gepraat:
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=256672
en
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=12819

en kwam men uit op building=houseboat

Edit: Eggie was me voor. :slight_smile:

Dag Jeroen,

Hier … http://www.openstreetmap.org/#map=19/51.81083/4.68919 heb ik het zo op gelost.
mooring=private van de bagimport gemaakt en de arken mbv Bing ingetekend. In dit geval building = houseboat.
Mooring=yes kan als de steiger ook vrij is voor de overige scheepvaart.

De adresgegevens blijven gewoon behouden op het oorspronkelijke BAG gebied.

In het draadje van de BAG is de discussie ook al langsgekomen.

eggie

Geen building=boathouse

:lol: nee http://goo.gl/maps/Dle2I Deze wel eigenlijk http://goo.gl/maps/PsASf Daar liggen kano’s in.
Boathouse van maken?

Voor het geval er geen schip of wat dan ook ligt kan het adres wel blijven bestaan. Mooring=yes is onzichtbaar op de mapnik.

Wat te doen bij gesloopte panden. Moet daar het adres van bewaard worden? De suikerfabriek van Puttershoek was als BAG geïmporteerd, maar staat er al even niet meer. Heb 'm weer vakkundig gesloopt na Bag-importeur Katana te hebben gemaild. Het adres nog maar even laten staan. Er staat alleen nog een schoorsteen. http://www.openstreetmap.org/#map=19/51.81138/4.56277

Mmh… Wat bedoel je hiermee?
We hebben juist afgesproken building=houseboat te gebruiken voor de woonboten en woonarken, toch.
En zo heeft Eggie het ook opgelost.

Na herlezing van je opmerking, zelfs ik snap het nu. :confused:
(boathouse/houseboat)

Dank voor alle suggesties. Ik zal een soortgelijke aanpak als eggie kiezen.

Toen ik het voorbeeld van eggie wilde gaan opvolgen …

… zag ik dat na eggie iemand anders (opnieuw) een building=yes op de ligplaatsen uit de BAG heeft gezet!?

Tjaa. Zo staat het ook in de BAGimport-wiki.
Ik denk dat het ook zo wordt vertaald in de plugin.
Zo lang dat nog niet is aangepast, blijft dat gebeuren, denk ik.

Ik vind het ongelukkig dat ligplaatsen worden behandeld alsof ze de woonarken/-boten zelf zijn.
Dat zijn ze niet.

Simpel gezegd: de aanname “BAG ligplaats” == “woonboot” klopt niet (altijd).

Een ligplaats volgens de wet BAG is een “door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig”. Cruciale elementen daarin zijn volgens mij:

  • aangewezen plaats bestemd voor het permanent afmeren
  • voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden

De ligplaats is dus (per definitie) niet gelijk aan het daar af te meren vaartuig, en dat vaartuig hoeft geen woonboot te zijn.

Zal het weer terugdraaien. 'k Heb Katana er over gemaild.
Of die boten er echt liggen zie ik van de week wel, want ik werk aan de Noordendijk.
Dit ligt (lag) er. Zou het uit m’n hoofd niet eens weten en ik fiets daar dagelijks.
http://goo.gl/maps/Dle2I

De Gemeente Dordrecht wil de arken al jaren weghebben. Het zijn de laatste exemplaren van Dordt. Het probleem lost zich vanzelf op hier.

En een ligplaats hoeft niet te zijn (is ook meestal niet) van dezelfde afmetingen als wat er feitelijk ligt.

Soms hebben arken ook een tuintje op het land. Het kan dus wel…Dat zie je bv in Asperen. Eens kijken hoe het er daar nu uit ziet.
http://www.openstreetmap.org/#map=19/51.88400/5.11565

MMh. Nou, Nee (nou, ik bedoel natuurlijk: Ja, je hebt gelijk. Maar …)

Als we huizen in OSM zetten, nemen we niet meteen de tuinen ook op in het gebouw.
Het bouwperceel is niet/hoeft niet gelijk te zijn (qua afmetingen) aan het huis zelf.
Het is hier echt niet anders.
(Maar dat weet je wel zelf en zo had je het uitgevoerd door mooring te gebruiken. Nu nog alle andere BAG-mappers.)

Nee… geen gebouw waar een tuin is… Nu is het mijns inziens zoals de werkelijkheid is. Het adres is de virtuele werkelijkheid. De ark ligt er wel of niet. Er zijn ook mensen zien gaan een maandje of wat varen.
'k Hoop alleen dat er wat consensus over komt. Geen knipperlichttagging. 'k Laat ook alle adresgegevens staan en ga niet zonder overleg iets wissen. Die haven had ik vanaf het begin getagd. De eerste woningen had ik bij benadering getagd. Voorheen was het een atletiekbaan. Kantana heeft het verder keurig voorzien van de BAG gegevens . 'k Hoop dat hij reageert.

Afgezien van water / land zit er tbv OSM weinig verschil tussen de behandeling van ligplaatsen (in de plugin vertaald met building=houseboat) en standplaatsen (building=static_caravan). Als er sprake is van die twee tags, dan is de bedoeling om de outline op te nemen van de boot of de stacaravan. Net zoals bij gewone huizen, die ook altijd op een perceel staan. Dan blijven er nog twee situaties over:

  1. op Bing of in het echt is er in het geheel geen boot / stacaravan
  2. er ligt een andersoortige boot/stacaravan

@ 1: mooring=yes zou kunnen als er geen boot ligt. Ander alternatief: Ik heb in Nieuwerkerk ( http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.93717&mlon=4.62492#map=17/51.93717/4.62492 ) de area in die gevallen gewijzigd in een node
@ 2: taggen conform de betreffende building=*

Zelfs onze logeerboot heeft op het schip zelf een adres http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.93717&mlon=4.62492#map=19/51.81651/4.69084 , … alleen de Ark van Noach ontbeert er nog één…, maar die wacht op de Zondvloed http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.93717&mlon=4.62492#map=19/51.81909/4.68518 :roll_eyes:

Betse Eggie, leg die dan ook maar even vast, hij ligt toch bij jouw om de hoek, ik dacht ergens bij de Drechtsteden.

Precies, maar wat nu steeds die vreemde “gebouwen” oplevert is het gegeven dat de geometrie van een ligplaats (of standplaats) in de BAG niet gelijk is aan de omtrek van die boot (of stacaravan).

En daarnaast - voor de volledigheid - is “houseboat” als functie niet altijd juist.

Daarom schrijft hij ook dat het behandeld moet worden als een stacaravan. Daar komt de vorm nooit overeen en is het dus altijd nodig dat de importeur met de hand de vorm aanpast.

building=yes is daarentegen altijd onjuist bij een boot. Die relatief kleine aantallen waarbij houseboat onjuist is mogen de mappers met lokale kennis aanpassen, dat is veel minder werk voor ze dan bijna overal yes omzetten in houseboat.