lift_gate in primary road, foutmelding. Krimpen aan de IJssel

Foutmelding
http://brouter.de/osmoscope/#map=18/4.57695/51.91619&bl=Tn&l=http://brouter.de/osmoscope/primarynew.json

Locatie
https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.91669&mlon=4.576812#map=19/51.91669/4.57681&layers=N

Lift_gate node:
barrier=lift_gate
bus=yes
description=alleen tussen 16H en 18H
motor_vehicle:conditional=no @ (Mo-Fr 16:00-18:00)

wanneer vervoersvormen niet op yes gezet worden, dan zou men er niet langs kunnen.
Bij barrier moet je het toestaan met o.a. yes.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:barrier%3Dlift_gate

Routering
https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=51.91481%2C4.57591%3B51.91355%2C4.58510#map=17/51.91545/4.58130&layers=N

De ene routeerder zal er rekening mee houden de andere niet.
Brouter laat je omrijden.

http://h2096617.stratoserver.net/brouter-web/#map=17/51.91624/4.57792/standard&lonlats=4.576602,51.916178;4.584829,51.913665&profile=car-fast

Wiki: “Each barrier has its own accessibility defaults. Use tag access=* to override them.”

Nooit van gehoord.

Wiki: “Barriers with undocumented default access imply access=no. This default restriction prevents softwares from routing through undocumented barriers (and generating a potentially unsafe route).”

Duidelijk maar nooit aan gedacht.
(edit: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Barriers))

Beetje off-topic:

Wat is de toegang voor motorvoertuigen buiten de aangegeven tijd? Het lijkt me “no” vanwege de lift_gate.

Je zou verwachten dat de lift_gate buiten de aangegeven tijden omhoog staat.

Een vehicle:conditional=yes @ (Mo-Fr 00:00-16:00,18:00-24:00; Sa,Su 00:00-24:00)
Een horse:conditional=yes @ (Mo-Fr 00:00-16:00,18:00-24:00; Sa,Su 00:00-24:00)

of is het

Een vehicle:conditional=yes @ (Mo 00:00-16:00,18:00-16:00; Tu-Th 18:00-16:00; Fr 18:00-24:00; Sa,Su 00:00-24:00)
Een horse:conditional=yes @ (Mo 00:00-16:00,18:00-16:00; Tu-Th 18:00-16:00; Fr 18:00-24:00; Sa,Su 00:00-24:00)

https://projets.pavie.info/yohours/?oh=Mo%2000:00-16:00,18:00-16:00;%20Tu-Th%2018:00-16:00;%20Fr%2018:00-24:00;%20Sa,Su%2000:00-24:00

Waar komt dan de access=yes vandaan?

(edit: of is dit juist wat je probeert te zeggen?)

Enige tijd geleden had iemand het onzalige plan uitgevoerd om bij heel veel bruggen in Nederland lift_gates te plaatsen. Volgens mij zijn die daar niet voor bedoeld. Resultaat… niets routeerde meer.
Dan kun je twee dingen doen … of weghalen… of yes toevoegen

bij spoorwegovergangen zie ik ze ook wel eens. Het staat zo leuk :frowning:

Als barrier tag impliceert access=no zal je als de lift_gate open staat het op moeten heffen met een yes. Op basis van tijden op de node.
Als de bebording het toe laat kan je dan van de lift_gate gebruik maken, C1 gaat over de way, C1 bepaald vervoervorm op de way.

Eigenlijk staat node lift_gate en way C1 los van elkaar.

De vraag is zijn de uren van lift_gate bediening, hetzelfde als het C1 onderbord aan geeft.

Enige relatie hebben ze dan met elkaar.
Vandaar mij keuze van vervormen op de lift_gate, eigenlijk zou dat ook alleen met access:conditional af kunnen.

Volgens mij kan je ook het volgende doen

access=yes
access:conditional=no @ (Mo-Fr 16:00-18:00)

of

<voertuigtype>:conditional

Het is maar net welke benadering het correctst is.
Vanuit de barrier optiek (access=no default) of de verkeersbord optiek (met aanpassing om open te stellen access=yes)

Ik uit gegaan van barrier optiek.

Wat is het?

Er moet wel gecheckt worden of tijden en open staan barrier klopt.

Ik bedenk met net het volgende.

Er staat ook een bus=yes op de lift_gate.
Als de bus altijd de mogelijkheid heeft om door te rijden, met knopje om de lift_gate omhoog te laten gaan.
Dan zal elke :conditonal de tag bus=yes overrullen.

Met access=yes access:conditional=no @ (Mo-Fr 16:00-18:00), dan is het ook voor de bus gesloten.
En moet je nog een conditional voor de bus regelen (=yes), tussen die tijden staat het op *:conditional=no

Bij barrier optiek.
Is het al bus=yes en de :conditional=yes is ook aanwezig. (Dubbel op voor die tijd)

Note toegevoegd, zodat meerdere het kunnen controleren
https://www.openstreetmap.org/note/1880613