Legge til planlagte stopp og ruter

Jeg prøver å legge inn endringer i kollektiv-tilbudet.

Som en test har jeg klart å utvide T-bane linje 2 fra Ellingsrudåsen til Ahus. I det tilfelle brukte jeg et eksisterende stopp for Ahus slik at jeg ikke behøvde å opprette et nytt stopp, men bare utvide JourneyPattern og TimetabledPassingTime. Det ser ut til å virke fint, OTP tar med det nye stoppet når det er relevant.

Jeg har så forsøkt å legge inn et nytt stopp (altså ikke gjenbruke ett som finnes fra før). Har gjort dette ved legge til nye entries i _stops.xml (PassengerStopAssignment og StopPlace). Når jeg bruker det nye punktet i testen over så virker ikke lenger routing.

Så det jeg lurer på er om jeg også må legge det nye stoppet inn i OSM for at OTP-routingen skal virke? (Tenker å bruke osmosis til dette.) Og burde jeg heller legge det nye stoppet inn i _RUT_shared_data.xml og ikke _stops.xml?

For ordens skyld, dette er til internt bruk, så ingen planer om å pushe endringer til OSM.

Dette blir veldig Entur-support-orientert =)

_stops.xml brukes ikke i Norge og alle stopp må isteden registreres i NSR (QuayRef i _RUT_shared_data.xml). Stoppene i OSM er heller ikke noe som brukes for ruting. Det som derimot brukes er PLATTFORMEN (railway=platform) i OSM og alle gangveier som kobler den til kringliggende bil/sykkel/gangveinett.

Hvis det ikke er annet enn test så anbefaler jeg at teststoppet “Ahus” legges geografisk på et sted som har brukbar gangruting i OSM allerede, og prøve å “simulere” t-banestoppet hvis det ikke fysisk eksisterer (for bruk i OSM) enda.

mvh
Johan
Entur

1 Like

Hei, og takk for svar. Hvor legger jeg inn koordinatene til et nytt stopp? Disse ligger ikke _RUT_shared_data.xml (tror jeg), og i rb_norway-aggregated-netex.zip som jeg bruker til å bygge OTP-grafen ser det ut til at det kun er slik info i filen _stops.xml.

Jeg ser at det også ligger slik info i stoppested filen Current_latest.zip, men siden denne ikke er inneholdt i rb_norway-aggregated-netex.zip så har jo routing gått fint uten denne. Så for meg virker det som OTP bruker den geografiske informasjonen i _stops.xml.

Forstår jeg deg riktig i at du har satt opp en egen instans av OTP som du kjører lokalt hos deg og du prøver å modifisere og importere Ruters datasett i den?

Ja, riktig.

Ok da var det ikke like lett å svare ut :slight_smile:

Jeg er ikke kjent direkte med OTP sin interne import av data men når jeg spurte de som vet så sa de at dette er beskrevet i dokumentasjonen på OpenTripPlanner 2.

1 Like

I _RUT_shared_data.xml finnes det ServiceLink-elementer. Brukes dette av OTP? Altså bør jeg sørge for at nye stopp og linjer finnes i slike ServiceLinks? (Krysser fingerne for at det ikke trengs!)

ServiceLinks er bare projeksjonen av linjen på kartet, altså at den følger veien/sporet. Du kan i praksis redigere den manuelt ved å tegne opp en egen liste med koordinater og erstatte de segmentene som mangler. Hvis den mangler blir det rett strek i kartet.