landuse=village_green. Tevens brede landuse vs. landcover discussie

Struiken word vertaald als bushes EN shrub

:wink:

Wat stel jij dan voor?

Niet iedereen haalt natural en landuse door elkaar.

Goede vraag. Echter, in plaats van iets voor te stellen hecht ik er meer waarde aan om voor mijzelf uit te laten kristalliseren wat het meest wenselijk is.

Maar als we het dan toch over voorstellen hebben, dan zouden we ongeacht waar we op uit willen komen hiermee rekening moeten houden:

  • Gemeentegroen zou onder landuse moeten vallen en niet onder natural.
  • Weinig mappers zullen ervoor voelen om twee ‘groene lagen’ over elkaar te moeten tekenen.

Volgens mij houdt dat in dat de keuze valt op òf de vorm òf de functie van de gebieden, en niet beiden. In dat geval kies ik voor functie boven vorm.

Ik zou daarom geen moeite hebben met een landuse=greenery (ongeacht welke bewoording) maar ik denk niet dat er veel animo voor zal bestaan omdat ik verwacht dat de meeste mensen liever gras en bomen willen tekenen.

Gras? Bomen? Struiken? Bloemetjes? Geen commercieel nut => TUIN :smiley:

Daarom zou beter ‘natural’ afgeschaft moeten worden in mijn opinie .

Als er een goeie ‘onderscheidende definitie’ van ‘gemeentegoed’ , zoals bijvoorbeeld ‘urban_green’ (en aldus landcover=urban_green) zou gemaakt worden, zou dat toch tesamen met landcover=greenery kunnen functioneren ? Want NIET ALLE ‘plantperkjes’(‘greenery’) zijn ‘gemeentegoed’,

Als er toch een combinatie moet worden gemaakt van functie en vorm dan zie ik twee mogelijkheden:

Teken een landuse=greenery om het gebruik aan te geven en vul dit in met gras en zo. Voor dat laatste zouden zelfs naturals kunnen worden gebruikt omdat het gebruik van het gebied al is aangegeven, maar dit is wel tegenstrijdig.

Teken een landuse=greenery en vul dit aan met subtags die de soort vegetatie aangeven, bijv. gras, struiken en bomen. Er kan ook worden gekozen voor tags die combinaties hiervan mogelijk maken (key:*=yes).

Ik benadruk dat dit niet moet worden gelezen als een voorstel van mijn zijde maar als wat ik heb gepoogd te distilleren uit wat in de discussie is besproken.

Ik weet niet of, als bijvoorbeeld, een heel gebied is gemapped met bijvoorbeeld ‘landuse=residential’, en als je daar dan in dat gebied nog eens verscheidene landuse(s)=* gaat in mappen, ofdat dat geen ‘problemen’ geeft … Daartegenover, staat er ;

Nee, ik gebruik die tag juist niet of nauwelijks, zeker niet in bewoond gebied. Ik heb zelf ook moeite met die tag, niet vanwege de natural-key maar vanwege scrub.

Dat zijn nogal boude uitspraken. Jammer dat je het zo ervaart. Ik herken me niet in dat beeld.
Er is in dit topic lang gediscusseerd over een tag voor wat wel ‘gemeentelijk groen’ wordt genoemd en waar wel eens onterecht ‘village_green’ wordt gebruikt.
In dat topic vind je mijn mea culpa ten aanzien van mijn rol in verkeerd getagd ‘village_green’.
Er is netjes en vrij gebrainstormd en uiteindelijk leek ‘greenery’ mij de meeste kans en steun te hebben.
Die heb ik toen in mijn dorp toegepast, ondanks het verlies aan rendering.

Als er bezwaar is tegen de tag dan geeft het noemen ervan in dit topic juist de kans om dat bezwaar naar voren te brengen. Dat doe jij nu alleen waarom was me nog niet duidelijk. Ik zie dat je dat inmiddels hebt toegelicht.

Ik kan me vinden in de beschrijving op de Nederlandse Wiki:
“Met de sleutel natural worden natuurlijke elementen, bijv. landschappen of geologische eigenschappen omschreven. Voor gebieden die door de mens zijn gemaakt of bewerkt worden, zie landuse=*.”

Een boom is een natuurlijk element (node) en een bomenrij is een voortvloeisel daaruit (lijn). Zelf gebruik ik dus natural=scrub niet. Alleen natural=wood gebruik ik op een area binnen bewoond gebied. Dat is in aanvulling op landcover=trees vanwege rendering en als tussenoplossing om van wijdverspreid gebruik van landuse=forest af te komen. Landcover is meestal beter passend dan landuse en wood ietsjes minder een mismatch voor klein bos / boomgebiedje dan forest.

hmm, ik heb daar ook al eens een discussie over gehad ; ‘natural=wood’ . en ne zekere jeisenbe ‘veranderd’ de ‘dingen’ dikwijls:roll_eyes:

  1. ‘Gemeentegroen’… het woord blijft verwarring oproepen. Het woord wordt gebruikt om een indicatie te geven van het soort groen dat wordt bedoeld. Veel van dat soort groen wordt door de gemeente beheerd. Er is echter geen 1-op-1 koppeling.
  2. Wat bedoel je met “twee ‘groene lagen’ over elkaar”?
  3. Ik zou liever twee lagen landuses voorkomen.
  4. De ‘greenery’ heeft niet een duidelijke functie. Het kan verschillende aspecten hebben: decoratie, opnemen regenwater, afscheiding van weg of woonblok, min of meer toevallige groei die wordt gedoogd.

Landcover=greenery dient niet ter vervanging van een grasveld met bomen. Wat bedoel je toch met dit soort opmerkingen?

Ik herhaal wat ik eerder schreef: landcover=greenery is bedoeld om moeilijk te onderscheiden groen te onderscheiden van wel te onderscheiden groen. Het kan gaan om eenduidige begroeiing die te specifiek/uniek of onbekend is om een eigen noemer te geven.
Het kan gaan om diverse begroeiing dat te willekeurig door elkaar heen staat om los te kunnen mappen.

Ja, je zou eventueel met subtags vegetatie kunnen aangeven die je ziet en herkent.
Dat verandert niets aan de primaire tag.
Dan is het dus landuse versus landcover als key en zie hierboven waarom ik voor landcover kies.

Op zo’n zwaktebod ga ik niet verder in.

Volgens mij is “greenery” op zich geen landuse. De landuse is eerder zoiets als “puur decoratief” (en dan zit je dicht bij leisure=garden) of indien aangeplant op bv. een rotonde of een verkeersremmer, is de landuse niet puur decoratief, maar eerder iets met transport. Dat stukje landuse=highway (of wat je ook wil gebruiken) krijgt daarboven op dan landcover=greenery.

Net zoals landuse=grass vreemd is. De functie is niet “gras”, het is iets anders (barrier/decoratie/…)

Er zijn in OSM genoeg gevallen gekend waar de sleutel van de tag niet optimaal gekozen is. Maar dat wil niet zeggen dat we die fout moeten blijven maken.

Op de tagging-list heeft Marc Zoutendijk het onderwerp al eens aangekaart. Daar kwam weinig uit. Men lijkt op de mailinglist niet geïnteresseerd om tot concensus of conclusies te komen. De voorbeeldfoto’s die Marc daar plaatste zijn niet meer te bekijken.

Ik dacht… misschien kan ik een bericht plaatsen op het UK-subforum. Misschien doe ik het nog. Ik zie echter dat de Angelsaksische fora (UK, US, Australië) weinig worden gebruikt en met zoeken op ‘village green’ en village_green’ vond ik geen enkel resultaat. Engelstaligen gebruiken allicht meer de algemene subfora en andere communicatiekanalen. Zie ook: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=64967.
Op de GB-mailinglist vond ik met een Google zoekopdracht ook niets over village green.

Ik wil graag de Britten de kans geven om zich uit te spreken over village green. Als het hen weinig kan schelen of als ze niet bereid zijn om hun eigen land op dit punt op te schonen… tsja, dan heeft het weinig zin vast te houden aan de oorspronkelijk definitie.
Willen ze wel orde op zaken stellen dan kunnen we het er ook eens met de Duitsers over hebben om ook Nederland en Duitsland na te lopen, en landcover=greenery voor te stellen als mogelijke vervanging voor een deel van de om te taggen gevallen.

Jawel hoor, maar ze zijn verplaatst (door @Polarbear) naar de overlegpagina van de wiki (bereikbaar via de tabjes bovenaan de pagina…)
Daar heb ik ook een nieuw hoofdstuk toegevoegd over het steeds meer toenemende gebruik van deze tag voor een ander doel en dat het misschien verstandig is om de wiki in die zin ook uit te breiden.

Wilt er iemand nog eens ‘proberen’ om landcover op de mailinglist te ‘promoten’ ?
Ikzelf ben niet zo ‘gewend’ met die mailinglists …

In 2009 werd er al over gesproken en nagedacht!
In 2010 ging men verder… (30 posts)
En in 2018 heeft men er 192 posts aan besteed om tot niets te komen.

Ik denk persoonlijk dat de quantumcomputer eerder een bruikbaar apparaat zal zijn dan dat de discussie landuse vs. landcover iets oplevert…

Er is toch al het nodige min of meer formeel geworden.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landcover

Maar het gebruik is zorgwekkend na 10 jaar overleg…

Daar kunnen we met z’n allen wat aan doen!

Ik wilde eigenlijk optimistisch zijn ten aanzien van de cijfers. De absolute aantallen voor landcover liggen hoger dan ik dacht. Voldoende hoog als belangrijk argument om voor rendering in aanmerking te komen.

Vanavond heb ik deze lange discussie doorgenomen en nu ben ik een stuk pessimistischer:
https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/2548

Er zijn enkele (invloedrijke) tegenstanders en de discussie gaat er soms onvriendelijk aan toe. Ik begrijp enkele argumenten/overwegingen tegen maar andere vind ik wat zwak.
Ik zie voorstanders ook wel wat steekjes laten vallen.
Los van het inhoudelijke lijkt een oplossing verder weg door de tweespalt.

Ik weet nog niet wat ik ga doen. Of ik ga er helemaal induiken en proberen om internationaal met voorstanders met een verbeterd verhaal komen. Of ik ga alle discussies over rendering laten rusten. Half werk zal verloren moeite zijn.