Landuse: Residential

Precies… alleen natuurlijk in dat geval. Den Haag heb ik opgegeven. Dat is één grote plakboel. Wel netjes, maar toch…
Zit er ook landuse=residential aan andere landuse en wegen dan natuurlijk niet verschuiven. Het gaat erom dat de wegen los liggen. In Veghel meen ik had een startende mapper (per abuis?) van de landuse een cirkel gemaakt terwijl die geplakt zat aan de wegen. Je wilt niet weten wat je dan krijgt. :frowning:

Om het allemaal een beetje bij elkaar te houden:

Eerdere discussies over landuse=residential.

Een nieuw type rotonde?

Ik wel! :):slight_smile:

Of de mapper vond het gewoon mooi om een “prachtige” cirkel te krijgen en deed het bewust …of gewoon voor de mogelijkheid gekozen in de editor om een cirkel te krijgen. Vaak krijg je nooit antwoord over het hoe of waarom.
Je ziet af en toe afgrijselijke zaken die ik maar snel terugdraai. Echt vandalisme komt gelukkig weinig voor. Het is veelal onwetendheid en onkunde, maar wel met grote gevolgen.

Waar komen die residential landuses eigenlijk vandaan? Zijn dat “officiele” grenzen van de overheid? Of kan ik zo’n residential aanpassen naar goeddunken?

De meeste van die vlakken landuse=residential zijn nooit serieus vormgegeven sinds de AND-import. Veel zogenaamde wijzigingen die je in de historie van de landuse kunt terugvinden zijn ‘toevallige’ wijzigingen en zelden pogingen om de landuse netjes uit te lijnen.
Dus tenzij je kunt zien dat iemand wél al eens serieus moeite heeft gedaan zie ik geen probleem met verwijderen en opnieuw intekenen.

De residential maak ik alleen vast aan aanliggende landuses zoals industrial en retail niet aan bijv. grass (dat ik in mijn omgeving binnenkort toch al wil vervangen door landcover=grass).
Ik probeer de lijn van de residential zo te leggen dat de rendering optimaal is. Geen begrenzing dwars door wijken of huizen en geen lelijke overgangen, zelfs niet een minimaal licht grijs stukje tussen residential en bijv. gras of bos of water. Daarbij probeer ik wel de werkelijkheid te volgen dus geen grote afwijkingen maar kleine overlap. Vooral vlakken water met een recht verloop zijn geschikt om de lijn doorheen te laten lopen.

Het laatste. Voor vele dorpen is het logisch om ongeveer de begrenzing van de (borden) bebouwde kom te volgen. Landuse=residential geeft echter niet per definitie de bebouwde kom aan maar de grenzen van woongebied (gebied waar bewoning de hoofdfunctie is).

Randvraag:
Snijden jullie bij voorkeur de wegen uit tov de landuse = residential polygonen, of laten jullie die er in?

Ik vind de eerste optie persoonlijk netter, en het vermijdt gigantische polygonen, maar het wordt blijkbaar niet overal zo gedaan…

@CouwelierTim
Ik heb zojuist op je randvraag gereageerd in een eerder topic over dit onderwerp.

In België lijkt dit vaker voor te komen, allemaal kleine landuses die geen wegen overschrijden. Ik ben een keer door een mapper verteld hier van af te blijven toen ik hier een grote landuse van maakte.
Ik vind het volstrekt onoverzichtelijk, totaal onnodig en erg onduidelijk uitzien als je allemaal kleine landuses maakt. En het slaat ook nergens op, alsof er geen landuse is daar waar een weg ligt?
Nee, een grote landuse per plaats. Misschien per wijk als je de landuse wil taggen met een naam. Niet gaan opsplitsen.
Opsplitsen doe je alleen als het een functioneel doel heeft. Iets als dit, afgrijselijk.

Ik heb zelf ook al mensen met verschillende standpunten gesproken, vandaar de vraag.
In mijn eigen buurt: https://overpass-turbo.eu/s/xb2

Soms laat het wel verduidelijkende tagging toe zoals bvb hier:
https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.96370/3.10903

Ik ga zeker niet beweren dat het de norm moet worden het ‘fijn’ te gaan versnijden, maar het maakt het bewerken soms wel een stuk behapbaarder, toch?

Zolang wij wegen als lijnelement taggen zie ik er totaal geen nadeel in om residential als grote vlakken te tekenen en de highways daar als lijn doorheen te tekenen.
Het taggen van woonblokken geeft stroken ‘vacuüm’ tussen de residentials die bij hoge zoomfactoren zichtbaar zijn als ‘niets’.

Een grote landuse per plaats is veel duidelijker. Worden de polygonen te groot dan kan je tekentechnisch altijd nog meerdere polygonen netjes aan elkaar laten aansluiten.
Het risico dat grenslijnen van residential area’s vastplakken aan highways wordt daarmee ook voorkomen.

Het nadeel van grote landuse=residential is dat het bewerken lastiger is.
In het gebruik van kleinere landuse=residential die aan elkaar vast zitten zie ik geen nadelen t.o.v. een groot landuse=residential.

Bij de AND import zijn ook industrieterreinen als landuse=residential ingevoerd. Als ik die tegen kom haal maak ik er landuse=industrial van (en de tijd en zin hiervoor heb…).
Hetzelfde geldt voor winkelcentra.

Op dat moment merk ik dat het gemakkelijker is om i.p.v. 1 grote landuse=residential een paar kleinere (de wijken?) te hebben.
Vooral als bv. een (oud) industrieterrein in het midden van een stad/dorp ligt.

Multipolygonen is een alternatief, maar die vind ik erg lastig om te bewerken als het over grotere gebieden gaat. Het overzicht gaat al snel verloren.

In het voorbeeld wat ik gaf (of het nu hier was of in de andere thread) grenzen ze niet aan elkaar. het is telkens een hele ‘blok’ omsloten door wegen. De landuse polygonen liggen in dat geval nooit tegen elkaar aan, omdat de wegen er tussen zitten.

Ik heb zoiets op kleine schaal ook in mijn buurt. Twee bosstroken met een stuk niets ertussen, waar een fietspad overheen loopt. Ik vond het raar maar ik daacht “zal wel zo horen”. Begrijp ik het goed dat dat beter 1 bosgebied kan worden met het fietspad eroverheen?

Ik doe het af en toe zus en af en toe zo.
Net hoe de wind waait :slight_smile:

(goh, een zin van twaalf woorden met een max woordlengte van drie letters!)

Peter… Dat samenvoegen van twee bosgebieden is al vaak aan de orde geweest. Een bezwaar kan zijn dat de historie van de kavels verloren gaat.
Soms ook heb je links een dennenbos en aan de andere kant een loofbos. Je kunt dan geen onderscheid meer maken. Ook hebben de verschillende percelen soms verschillende “eigenaars”. Dit allemaal ter overweging. Ja en of een fietspad eroverheen routeert of er tussendoor maakt niet zoveel uit.

edit: Op de Veluwe is iemand bezig geweest (hij was niet te stoppen) om alle bosgebied aan elkaar te knopen en het liefst aan wegen. Die schade kom ik nog tegelmatig tegen vooral als het mp’s betrof.

Gezien alle antwoorden is het wel duidelijk dat ik die landuse -in voorkomende gevallen- gewoon kan weghalen en opnieuw kan intekenen, zonder ze aan wegen te plakken en met een grotere mate van nauwkeurigheid.

Marco, dat denk ik ook:

  • veel import (AND 3dshapes) is zeer verouderd

  • residental geeft niet de formele grens van de bebouwde kom aan, maar landuse

  • OSM is niet voor het bijhouden van (wederom historische) kavel-/perceelgrenzen

  • als voorbeeld: de oude imports van bossen geven geen info over loof- of naaldbos, dus dat is geen reden die te handhaven

  • de huidige PDOK-foto’s zijn nauwkeurig en veel actueler