landuse=residential - hoe te gebruiken?

landuse=residential

Er lopen al eerdere discussies over het gebruik van landuse=residential, maar dan voornamelijk gericht op één specifiek probleem daarbij, zoals in het topic over het gebruik waarbij de landuse over een rivier heen wordt gebruikt.
Omdat het zoeken binnen het forum problematisch blijft - ik maakte al eerder een index die ik zelf ook vaak gebruik - wil ik dit topic gebruiken om terugkerende zaken over het gebruik van de landuse=residential hier te bespreken.

De andere twee discussies zijn:

  1. Landuse=residential en layer
  2. Waar plaats je de landuse=residential

Mijn verzoek is dus om dit topic te blijven gebruiken voor alle zaken betreffende landuse=residential.

landuse=residential (LR) wordt aangeraden om die gebieden te markeren die als woongebied in gebruik zijn, maar het is niet de bedoeling om ieder woonhuis afzonderlijk op die manier te taggen. Binnen LR mogen andere gebieden worden getagd en die krijgen - is mijn ervaring - voorrang bij het renderen. Dus een landuse=grass binnen LR is gewoon als grasveld te zien. Tot zover is er niets aan de hand zou je zeggen.
Aangeraden wordt echter om de LR grens wel zo “netjes” mogelijk te tekenen en aan te laten sluiten op naastgelegen - aanderssoortige - landuse=* tagging.

Werkend aan de Abdij van Mariënkroon viel mijn oog op een heel ruim getekende LR. We zien hier een dwars over allerlei andere soorten landuse heen liggende LR.

Hoe rendert dat?
We zien keurig de verschillende gebruiken van de grond, en op plaatsen waar huizen staan - en niets anders - komt de grijze achtergrondkleur van de LR naar boven.
We zien ook dat de naam Onsenoort als place=hamlet aan de LR is gekoppeld, en dat lijkt ook de voornaamste reden geweest om deze LR te plaatsen. Het is een historische plek met (in het verleden) een kasteel waarvan de resten nu nog in het park Mariënkroon liggen.
Ik was daar gisteren om wat mapillarybeelden te maken en overig verkenwerk te doen om wat openstaande problemen op te lossen.

Wat opvalt is de vrij overbodig opname van het terrein van de abdij in de LR, want dat is helemaal geen woongebied - er staan wel een paar woonhuizen - maar vooral een park met daarin een aantal kantoorgebouwen. Het staat als leisure=park aangemerkt.
Hieronder nog een keer de LR van dit gebied, geprojecteerd op de mapnik ondergrond:

En tenslotte - om te zien wat daar allemaal door elkaar heen ligt qua grondgebruik en bebouwing ook nog een blik op de OpenTopo.
Er is sprake van bos, gras, farmland, kassen, woonhuizen, bedrijven.

Als het doel is geweest om de naam Onsenoort op de kaart te krijgen (opvallend afwezig op OpenTopo trouwens), dan was het simpel plaatsen van een place=hamlet node genoeg geweest. Ik vind dit nogal overkill.
Ik heb de oorspronkelijke mapper een mail gestuurd met het verzoek zich hier in de discussie te mengen.

Het lijkt mij dat de tag landuse=residential weg kan. Het is immers niet (voornamelijk) woongebied, maar iets anders.

Als er een gehucht (=hamlet) ligt met de naam Onsenoort, dan kan de vorm blijven staan (met place=hamlet en name=Onsenoort).
Als een gehucht met die naam er niet is, moet denk ik de hele landuse worden verwijderd. Maar volgens https://nl.wikipedia.org/wiki/Onsenoort is er wel een buurtschap met die naam. Dan is alleen nog de vraag of de buurtschap idd die vorm heeft.

De tag is niet bedoeld om historisch grondgebied aan te geven en ook niet om de volledige ligging van een gehucht aan te geven. Een gehucht valt meestal onder het grondgebied van een andere woonplaats waardoor exacte grensbepaling vaak toch al niet mogelijk is.

Meerdere woningen op een kluitje in een buitengebied, al dan niet bekend als gehucht of buurtschap, kunnen binnen een landuse=residential worden opgenomen, liefst vrij krap ingetekend. Het risico is dan wel dat het gebied kleiner is dan een aangrenzende landuse waardoor de rendering de mist ingaat. Dit heb ik in Fryslân al op enkele plekken gecorrigeerd, soms door de grootte van de vorm met landuse=residential toch op te rekken.
Bovendien: kunnen boerderijen een woongebied vormen? Zou je dan moeten uitzoeken of het in meerderheid boerderijen in bedrijf of slechts bewoonde boederijen betreft?

Mijns inziens zou de naam van het gehucht Onsenoort op een node moeten worden geplaatst. De vorm hoeft alleen te worden behouden als die kan worden gecorrigeerd voor het daadwerkelijk goed aangeven van woongebied aldaar.

Een merkwaardig fenomeen komt aan het licht bij het bestuderen van de LR tag.
Als twee LR gebieden aan elkaar grenzen, dan zie je op de plaats van die grens een dunne lijn op het kaartbeeld verschijnen. Die lijn is er waarschijnlijk ook als je twee verschillende landuses aan elkaar hebt zitten, maar omdat er dan ook altijd kleurverschil is (tussen gras en residential bv.) valt dat lijnje niet op.
Maar hier dus wel:

Ere wie ere toekomt, het was mapper @Voorwaarts die me op het spoor bracht:
http://www.openstreetmap.org/note/793336

Dat lijn-effect krijg je dus ook als een landuse=residential overlap heeft met een grotere landuse (bijv. ‘grass’ in geval van een gehucht tussen de weilanden…) of als de begrenzing van landuse=residential direct op de blanco ondergrond ligt.
‘Farm’ en ‘farmland’ doen ook graag aan grenslijntjes. ‘Grass’ en ‘forest’ niet. De ene landuse is de andere niet qua grens- en overlapeffect.

Hier een mooi voorbeeld in diezelfde regio, het plaatsje Tjallewal: http://www.openstreetmap.org/#map=19/52.77151/4.79492&layers=N.
De ‘residential’ van Tjallewal geeft grenslijnen met de blanco achtergrond, met ‘grass’ aan de westkant en met ‘farm’ aan de zuidkant. Dat komt omdat de omvang van ‘grass’ en ‘farm’ hier groter is dan de ‘residential’ en daardoor onder de weergave van de ‘residential’ wegvalt.

Aan de oostkant geeft dit effect helemaal een wisselend beeld: aan de ene kant ‘forest’ en ‘grass’ dat keurig zichtbaar is maar aan de overzijde van de Westerweg komt de ‘residential’ weer bovenop een grote ‘grass’ te liggen.

De enige twee manier om dit als mapper zelf te corrigeren zijn, voor zover mij bekend: de ‘residential’ (veel) groter maken of de andere landuses waarmee het overlap / begrenzing heeft opknippen in kleinere stukken. Knutselen voor de renderer…

Wat ik mij kan herinneren is het feit dat grenspercelen zo gemapt werden ergens in Staphorst. Dit vanwege de lijntjes?
…landuse=residential is volgens mij meer nuttig voor de rendering zodat je op een afstand ziet dat er een dorpje ligt. Vaak zijn de huizen helemaal niet gemapt buiten Nederland. Ga maar eens in België kijken. Dan is het wel handig als er één residential is om het dorp. Zodra de residential ontbreekt is het moeilijk een overzicht op de gps te krijgen.

In Dordt heeft Katana indertijd de stad opgedeeld in wijken. Je ziet inderdaad de lijnen lopen op de mapnik. http://www.openstreetmap.org/#map=19/51.79936/4.66656
Op de OFM en de generic zie je dit overigens niet. Ook de Fietskaart als achtergrond laat geen lijntje zien.

Hier de mapper die de laatste wijziging bij Onsenoort heeft gedaan.

Ik kan me niet echt heel goed mee herinneren wat ik wilde bereiken, maar als ik zo even terug kijk in de historie dan denk ik dat:

  • Onsenoort oorspronkelijk als (willekeurige geplaatste) node was gemapt. Ik heb getracht uit te vinden waar Onsenoort precies lig (of lag) en zo wat preciezer te mappen.
  • De landuse=residential was volgens mij al aanwezig.
  • Ik moest gaan schuiven met het het naast gelegen industriegebied (wegens uitbreiding).

Helaas ben ik geen kei in het wijzigen van de aaneengesloten landuse areas. Hierdoor kunnen ongewenste overlaps of lege stukken ontstaan zijn. Aangezien de grenzen van de meeste landuse niet heel precies gedefinieerd zijn kies ik er dan toch voor ze te wijzigen waardoor ze beter kloppen met de werkelijkheid, maar misschien niet aan de kwaliteitseisen van gevorderde OSM mappers voldoen.

Dan ga ik die werkelijkheid toch iets aanpassen, want zoals het er nu bij ligt, komt het niet overeen met de werkelijkheid die ten tijde van de oorspronkelijke edit (2007) misschien bestond.
In dat opzicht heb je gelijk dat jij bij jouw edits ook al een situatie aantrof die niet klopte…

Die landuse=residential is afkomstig uit een import van AND, zeer globaal ingetekende vlakken. Destijds waren er misschien geen gedetailleerde satellietfoto’s of was er geen budget voor. Ook de geimporteerde wegen lagen (en liggen hier en daar nog steeds) schots en scheef. Ik meen dat het allemaal werd uitbesteed aan India want er zaten ook opvallende taalfouten in de straatnamen. Later is daar de 3d shapes import overheen gekomen die veel nauwkeuriger was (want afkomstig van het Kadaster).

Vanuit een ander topic:

Je bedoelt wegen tussen (woon)wijken?

Ik doe alles binnen één residential. Voor grote steden kan ik me voorstellen dat toepassing van meerdere residentials de voorkeur heeft.
Je zou kunnen stellen dat ontsluitingswegen woongebieden splitsen. Ze verwerken meer verkeer dan alleen het meest lokale in vergelijking met echte woonstraten.
Toch zal de hoofdfunctie meestal ontsluiting van woongebied zijn en kun je ze zien als onderdeel ervan.

En dan zijn er nog dorpjes / gehuchten die vanuit de historie en nu nog steeds aan een doorgaande bovenlokale of bovenregionale weg liggen. Dat worden er wel telkens minder door de aanleg van rondwegen en vervolgens afwaardering van de eerdere weg die daardoor lokale ontsluitingsweg wordt.

Als er één winkel of bedrijf is binnen een woonwijk is dat ook geen reden om daar een apart stukje landuse voor te maken. Hoewel, micro-landuse-mapping is een aanpak die je kunt hebben en daarbinnen past dat wel. Voor mij geven landuses als residential, industrial en retail de aard van een gebied aan en niet tot op niveau van één of enkele percelen.

@Andries: bedankt voor je insteek.

Ik pleit zeker niet voor ‘perceelsversnijdingen’ van de landuses, maar mijn eigen buurt heeft (nu toch) vrij consequent alle openbare rijwegen uitgesneden uit de landuse-polygonen. Op zekere hoogte is dat micromappen, evenwel zonder het al te idioot fijn te willen gaan leggen.

We hadden historisch gezien ongeveer 2/3e van de stad met ‘kleine’ landuses, maar die overlapten dan nog eens met een ‘grote’ ter grote van de helft van de stad. Daar hebben we dan maar ook de rest opgedeeld, en de dubbele landuse polygoon weggewerkt. Die grote was an sich niet verkeerd, maar het leek logischer de grote weg te werken dan alle kleinere.

Vanuit het andere topic:

Daar pakt het inderdaad goed uit en is het best slim toegepast.
Ik zie dat in Stockholm place=city_block wordt gebruikt.
Dat lijkt toepasselijker maar wordt niet gerenderd.

Dat zal gelden als je iD gebruikt, niet voor JOSM. Meer versnijding betekent meer lijnen en nodes en dus meer werk.