landuse=residential and layer=-1?

Wat is de functie van de layer=-1 bij landuse=residential?
Soms zie ik wél de layertag, maar vaak ook niet.

De layer-tag heeft in dit verband geen functie volgens mij. Ik denk dat dit vroeger gebruikelijk was om aan de renderer duidelijk te maken dat landuse=residential onder bijvoorbeeld huizen getekend moet worden. Ik haal layer=* ervan af wanneer ik het tegenkom.
Je kunt dit hulpmiddel gebruiken voor het vinden van niet nodig of foutief gebruik van de layer-tag: http://www.itoworld.com/map/22

BAGgeraar heeft gelijk. Vroeger moest er explicieter worden verteld welke lagen onder moeten. De render-algoritmen zijn tegenwoordig wat vernuftiger, zodat de tag allang niet meer nodig is.

De meeste van deze tags stammen nog uit de tijd van de AND-import.

D’r zijn er ook die een stad als residential;layer=-1 intekenen en de stukken defined area daarbinnen (gras, bos tec.) vallen dan ‘mooi’ over de layer=-1.

Voor de render wel mooi maar imho fout. Parken, bossages etc. moeten als multipolygonrelatie in de landuse=residential, layer=0 (geen dus) opgenomen worden. Zo ook de buitenomtrek van de residential area die gewoon nauw moet aansluiten aan bos, landbouwgrond of weide.

Toch?

Martin

Even buiten de vraag over “layer”: a.u.b. terughoudend zijn met multipolygonrelaties voor landuse e.d. Die maken het (zeker als ze groot zijn) lastig tot bijzonder lastig voor de meeste gebruikers als het later bijgewerkt moet worden. Soms werden hele lappen grond in de 3DShapes bewerkingen uitgevoerd als multipolygon en haast niet voor de meeste van ons daarna te onderhouden. (Ik was en ben een fan van die 3DShapes activiteiten! :slight_smile: ).

Wat layers betreft: ik dacht altijd dat dat alleen een soort “hint” aan de renderer was om de tekenvolgorde in goede banen te leiden (en nu nog dus alleen nodig bij ingewikkelde (water)wegkruisingen, toch? Er loopt al dagen een discussie op Tagging hierover waar ik ongelukkig van wordt. :confused: )

Dat die polygonen indertijd (vlak na de import) getagged zijn als residential is niet correct. Ze omsluiten vaak ook bedrijfsterreinen. Dit is het gevolg van het snel resultaat willen zien. In 2008 wilde men snel een grijs vlak op de kaart, maar niet de moeite nemen om met Engeland te communiceren of ook een nieuwe tag (bijv. boundary=city_limit) ook zo op de kaart geschilderd kon worden.

A.u.b. de layer=-1 laten staan. Zo is namelijk de valse residential makkelijk weg te filteren als je hem niet wilt zien. Tijdens het editen in JOSM bijvoorbeeld.

Ik weet niet of cartinus nog meeleest?

Ook nieuwe landuse=residential worden nog met die layer=* getagd. Ik kom -1, -2 en -3 tegen. Amstelveen is bv. allemaal -3, evenals een paar wijkjes in Delft.

Hier zijn ze ze te bekijken.

Het probleem is dat die nieuwe geen echt valse residentials meer zijn, maar gewoon zo getagd omdat men dat ook op andere plekken zo ziet gebeuren. Functioneel is het niet meer, kwaad kan het ook niet, maar slordig is het wel.

IMHO totaaal onnodig en het maakt de data alleen maar nodeloos complex. Landuse rendert sowieso al onder parken en bossages en volgens mij onder elke andere landuse.
Het is voldoende om voor een plaats één residential landuse te maken en de “bovenliggende” landuses als gras, bos, park, etc. als losse area’s neer te leggen.
Alleen aan de buitengrenzen kun je het laten aansluiten met de landuses die daar liggen (meestal bos of akkerland).

Het stoort me ook al hoe de Belgen het doen: een landuse voor elk huizenblok, en die landuses zijn dan alleen gescheiden door wegen. Zoals dit: http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.92880/5.33024 Slaat IMHO nergens op.

Ik weet niet zeker of alle ‘binnengelegen’ landuse rendert zoals het moet zonder MPR.

Een parkeerplaats of water laat bijvoorbeeld het patroon van de bomen doorschemeren. En zoals inmiddels genoeglijk bekend: niet elke renderer, maptype of GPS apparaat rendert gelijkwaardig.

De discussie waarom we overigens een landuse MPR dienen te gebruiken is een andere; als je naar de wiki van MPR’s kijkt zie je als voorbeeld dat verschillende elementen het binnenliggende element beschrijven, geen zuiver ‘eiland’ dus. Als we zouden kunnen afspreken dat voor zuivere eilanden van landuse geen MPR’s nodig zouden zijn, dat zou mij fijn lijken.

Ik haal uit:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:layer

“Layer is not suitable to define vertical relationships of adjoining, nearby or distant elements or areas.”

(vet is door mij.)

Dit betekent dat lijnelementen wel zonder layer=1 bovenop landuse (met impliciete layer=0) gelegd kunnen worden.

De enige bekende uitzondering, bij mij althans, zijn buildings: deze hebben een shape/area en dienen desondanks niet met layer=1 getagd te worden.

Het taggen van een huizenblok met residential van weg tot weg is dus totaal zinloos, om nog maar te zwijgen van het vastmaken van de landuse-nodes aan de wegnodes. :rage:

Dit is zeker niet overal het geval in België. Maar er is inderdaad wel een stroming om enkel dat stuk land dat als residential gebruikt wordt, te mappen al residential,

Leuke vragen hierbij: is een stoep, een fietspad, een plantsoen, een park, een speelplein, een straat, een plein een residentieel gebruik of maakt het deel uit van gebruik voor verplaatsingen, ontspanning, etc. en zouden dus landuse=recreation/transportation/… moeten krijgen ? Wat wil je zien bij landuse=residential, een ‘bebouwde kom’ of enkel grond die voor wonen gebruikt wordt, of iets er tussenin ?

Beetje gerelateerd aan mijn posting op de Belgische mailing list van een paar weken geleden: https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-be/2017-January/009532.html

Leuke vraag, maar moeilijk antwoord? Of niet?

OpenStreetMap is een kaart van de gehele wereld, laten we dat niet vergeten. µ-mapping is, wat mij betreft, zeker nog geen regulier onderdeel van OSM. Laten we eerst als community eens de kaart op macroschaal volledig en actueel proberen te houden; dat is al een voldoende uitdaging.
Ik weet niet hét antwoord op de vraag wat dan de uiteindelijke resolutie van OSM dient te zijn, maar persoonlijk beschouw ik de resolutie van zowel de Belgische als Nederlandse topografische kaarten 1:25.000 en soms 1:10.000 als richtinggevend, maar niet dwingend.

Hier staat een trottoir dus niet op en is de bebouwde omgeving (residential, industrial) als vlakvullend getekend met daaroverheen de wegen en huizen. Als we trottoirs separaat als landuse-transportation gaan mappen haak ik af. Volslagen zinloos en bovendien een drama voor routering, want mijn ervaring is dat de insteek van deze µ-mappers is om het grondoppervlak te mappen en te laten renderen en volledig vergeten dat OSM ook (vooral?) voor routeringsdoeleinden is.

Grotere features (wederom de top. kaarten als leidraad), zoals pleinen, parken kunnen uiteraard als zodanig gemapt worden binnen residential.

Als je enkel de grond die voor bewoning gebruikt wordt als residential gaat taggen kan je alleen de grond onder de huizen zodanig taggen. De tuin wordt dan leisure, horticulture, farmland met access=private tags; toch?

We hebben in Nederland een mapper gehad (inmiddels gelukkig geband en gestopt) die bezig was om alle individuele parkeerplaatsen voor huizen in de woonstraten te mappen.

Initiatieven als 3D-mapping en indoor-mapping worden meestal met het mes in de rug van het varken, een puinhoop achterlatend, beëindigd, om maar eens een voorbeeld te noemen van niet zo zinvolle micro-mapping.

Straks gaan we ook nog de naden tussen de stoeptegels als natural=scrub taggen? :slight_smile:

Als we straks als community echt niets (beters) meer te doen hebben…ga je gang!

Maar ik kan het mis hebben.

Vergeet dan ook deze tags niet :laughing:

Oeh, ik zie een uitdaging! Ik ga de tegels achter mijn huis mappen! :smiley:

Vergeet ook niet de Hef. Absoluut leuk om te zien, maar ik hoop niet dat alle vakwerkbruggen gedaan gaan worden.

Hier zijn ze behoorlijk op weg.
http://www.openstreetmap.org/#map=16/52.3256/5.6036&layers=N
http://www.openstreetmap.org/way/100305330

Nu nog overal access=private bij zetten? Of bij alle deuren langs gaan en de toegangsrechten, inclusief openingstijden, rolstoel- en fietstoegang vragen en mappen?

Dit begint toch erg op de perceelgrenzen van een zekere heer G.D. te lijken, inclusief de individuele parkeerplaatsen.

Maar ja: “Hoe dichter bij de navel, hoe groter het pluisje”

Deze staan al vanaf 2011-02-15

Lees de wiki pagina van garden er eens op na :slight_smile:

Dus een private tuin zou volgens de wiki als leisure garden moeten gemapped worden :confused:

Ik denk dat je het micro mappen (area:highway, plantsoenen e.d.) toch niet gaat kunnen tegenhouden.

Maar los daarvan, waar houd je landuse=residential dan op ? De ring rond Antwerpen die Berchem in 2 snijdt, splits je daar, of is de ring ook landuse=residential. Indien niet, waar trek je de grens ? Een scheiding 5m, 20, 100m tussen huizen ? Is een hoofdweg tussen 2 velden dan ook landuse=farmland ?

Dat zijn oprechte vragen waar ik mee zit als ik de landuse in België probeer te verbeteren.

Uiteraard heb ik dat gedaan :). Zegt nog niets over de access rights. En iklees in plaats van ‘moeten’ ‘mogen’.

Inderdaad niet, daarvoor is OSM het resultaat van een vrije community; alleen met fouten mogen we het oneens zijn.

Niemand, en ik zeker niet, twijfelt aan de oprechtheid van je vragen (waar je overigens niet te veel mee moet zitten)!

Voor mij speelt het pragmatisch zijn van de aanpak een grote rol. Dit heeft trouwens ook te maken met de hoeveelheid vrije tijd die ik aan OSM kan en wil besteden en mijn afkeer van domweg repeterend werk als individuele tuinen mappen terwijl er nog zo veel grotere zaken te (her)stellen zijn.

Wederom: het kaartbeeld van een goede topografische kaart 1:25.000 is voor mij een leidraad. Je kunt gerust een hoofdweg tussen twee velden (links en rechts farmland) over het farmland heen tekenen. De breedte van de getekende weg bepaalt de renderer samen met de zoomfactor en nooit zal onder of over de weg, zijnde een lijnelement, een landuse getekend worden.

Als links en rechts verschillende landuses zijn (bijvoorbeeld farmland en gras), trek ik de begrenzingen van beide, niet aan elkaar vast!, visueel zo nauw mogelijk tegen de weg, op de luchtfoto, aan, en natuurlijk nooit delen met de knopen van de weg.

Mocht het een brede weg zijn, bijvoorbeeld de ringweg van Antwerpen met zijbermen of middenbermen van gras, dan tag ik die zij- en middenbermen met landuse=grass en laat ik de naastliggende landuses daarop aansluiten.

Om me toch wat tot getallen te laten dwingen: een grasstrook in residential van een meter breed die ik vanuit mijn keukenraam kan zien teken ik niet, en al helemaal niet door de residential te onderbreken. Een brede grasstrook / park van 15 meter teken ik wel.

Maar ik kan het mis hebben

Map ze!

Martin

Bedankt voor je antwoord Martin

farmland is nooit verder dan de insteek van de sloot, niet tegen het asfalt van de weg, als ik jouw methode begrijp.