Landelijke database verkeersborden online

https://www.verkeerinbeeld.nl/nieuws/070317/landelijke-database-verkeersborden-online

ik kan er op internet verder nog niets over vinden maar wellicht interessant voor osm

Dus waarschijnlijk niet als open data, waar wij wat aan hebben?

Interessant.
En blijkbaar is er vorige maand ook een database met maximum snelheden opgezet: https://www.verkeerinbeeld.nl/nieuws/160217/betrouwbare-database-voor-maximumsnelheden
Hier staat bij vermeld

Benieuwd of beide als open data beschikbaar zijn/komen. Zie ook deze post van een tijdje geleden waarbij dat wel de bedoeling leek te zijn.

Ik kan wel even bij ze navragen of OSM dit mag gebruiken. Of heeft iemand anders al contact gelegd?

Alle statische verkeersborden en bewegwijzeringsborden in Nederland zijn opgeslagen in een database. Dat is vooral handig voor het onderhoud.

Maar dat niet alleen. Een wegbeheerder kan bijvoorbeeld ook zien met welke verkeersborden hij rekening moet houden bij wegwerkzaamheden en hij kan op afstand verkeerssituaties controleren.

De landelijke database is opgezet door Vereniging Nederlandse Verkeersbord Fabrikanten en in eerste instantie bedoeld voor de 411 wegbeheerders: gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Maar ook de TomTom’s van deze wereld kunnen met de data hun navigatiesystemen actualiseren.

De data is verzameld door Cyclomedia, die met geïnstrumenteerde auto’s voorzien van camera’s alle borden in kaart heeft gebracht. Alle informatie wordt met vermelding van een de coördinaten en een typeaanduiding zichtbaar gemaakt met behulp van pictogrammen op de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

https://www.verkeersnet.nl/22015/alle-verkeersborden-in-een-database/

Edit:
Even te snel gelezen er staat “op de” en niet “in de”

Het kan ook een niet-vrije laag zijn op de BGT he …

vwb verkeersbordendatabase:
Dit is een initiatief van een marktpartij. Zover ik heb kunnen achterhalen stelt deze partij de data niet als open data beschikbaar. Rijkswaterstaat maakt zelf geen gebruik van deze database voor verkeersborden. Rijkswaterstaat heeft ook geen gebruikerslicentie.

Voor wat betreft de snelheidslimieten:

CIV van Rijkswaterstaat levert van alle wegvakken in Nederland de geldende maximumsnelheden in de vorm van een Open Databestand.

Het bestand bevat de maximumsnelheid van alle wegvakken in Nederland zoals bekend in het NWB-wegenbestand. Dat bestand heeft een landelijke dekking van gemeentelijke wegen tot aan het hoofdwegennet.

Eind 2015 is een eerste stap gezet om deze informatie volledig bij te werken door iedere wegbeheerder van het onderliggend wegennet een check te laten doen op zijn eigen wegen. Via die check kunnen snelheden geaccordeerd worden en indien nodig zijn ook mutaties mogelijk.
De data wordt geleverd in de vorm van (database) shapefiles i.c.m. CSV bestanden. Op dit moment zijn de gegevens voor niet rijkswegen te vinden via de URL:
http://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/WKD/Snelheden/00%20Nederland/
De gegevens voor rijkswegen zijn hier te vinden:
http://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/weggeg/geogegevens/shapefile/

In het bestand “Gebruikersinformatie WEGGEG v2.0.pdf” is de documentatie mbt rijkswegen terug te vinden. Dat bestand is hier: http://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/weggeg/productinfo/beschrijvende_documentatie/ beschikbaar.

Op dit moment zijn dus nog niet alle maximumsnelheden in 1 dataset terug te vinden. Daarvoor moeten de bestanden nog gecombineerd worden.