Kustlijn Friesland

Afgelopen week ben ik het Natura 2000 gebied ‘Waddenzee’ wat nauwkeuriger in kaart gaan brengen omdat ik constateerde dan de kweldergebieden buiten het beschermde gebied lagen (hier en hier).
Daaropvolgend zie ik dat de strekdammen onder andere hier ook buiten het beschermde gebied vallen. In tegenstelling tot deelkaart 29 (pdf).

Dat de kustlijn van Friesland buiten de kweldergebieden ligt is logisch, gezien deze gebieden permanent boven water staan (behalve bij een erg hoge waterstand.) Hier heb ik de kustlijn dan ook niet aangeraakt.
Bij de strekdammen loopt de kustlijn momenteel om de strekdammen heen, nu twijfel ik of deze kustlijn, net zoals het natura gebied niet gewoon van de strekdammen afgehaald kan worden. De meeste van deze strekdammen liggen niet permanent boven water.

Het lijkt alsof het gebied is ingetekend met de aanname dat de kustlijn ook de grens van het natuurgebied is. Dat is natuurlijk niet overal zo, maar wel een gemakkelijke manier om zo’n groot gebied alvast op de kaart te krijgen. Als je dit verder wil detailleren, kun je de grens gewoon van de kustlijn af halen.

De kustlijn (natural=coastline) is in OSM gedefinieerd als de gemiddelde hoogwaterlijn (bron). Dat betekent dat het gebied dat bij een gemiddeld hoogwater* onder water staat aan de zeekant van de kustlijn liggen. Als deze strekdammen met hoogwater onder water staan, dan geldt dat hier dus ook voor.

  • De hoogwaterlijn kan verschillen tussen beide hoogwater-momenten op een dag, het verschilt gedurende de maand (springtij en doodtij) en gedurende langere periodes vanwege de vorm van de banen van de aarde en de maan. De gemiddelde hoogwaterlijn is hier een gemiddelde van.

Voordat ik het natuurgebied van de kustlijn haal wilde ik eerst even zeker weten of ik niet de natural=coastline ook gelijk mee kan nemen, dan corrigeer ik gelijk de hele kust.

De satellietbeelden en een survey geven dan niet per sé een representatief beeld van deze gemiddelde hoogwaterlijn.
Hoe kan ik het beste deze gemiddelde hoogwaterlijn bepalen?

Kleine correctie: de gelinkte wiki-pagina heeft het over gemiddeld hoogwater bij springtij (mean high water springs). Dat zal al gauw een decimeter of twee in de hoogte schelen. En bij een lekker breed, geleidelijk aflopend strand zit je dan snel ettelijke meters verder van de duinen.

Ik zie dat ik het te snel heb gelezen. We hadden het hier een paar maanden geleden ook over de kustlijn en toen ging het steeds over mean high water (MHW = gemiddelde hoogwaterlijn). Blijkbaar is de natural=coastline toch over een andere hoogwaterlijn (MWHS) en die paar decimeter in hoogte kunnen op een strand tot tientallen meters horizontaal oplopen. Deze MWHS-lijn lijkt me overigens zeer lastig in OSM in te tekenen, als deze niet via overheidsbronnen te verkrijgen is.

Dan klopt de OSM-kustlijn van de waddeneilanden ook niet. In EmodNet (https://portal.emodnet-bathymetry.eu/) kun je de MHW-kustlijn goed vergelijken met de OSM-kustlijn, waarbij je kunt zien dat de OSM-kustlijn vaak lager ligt dan de MHW-kustlijn, terwijl het dus eigenlijk andersom zou moeten zijn.

Op de verst ingezoomde kaart worden de strekdammen niet meegenomen in de MHW.
Er is zo te zien nog wel wat werk aan de winkel als we deze MHW (en LAT) lijnen als uitgangspunt nemen…

Ik zag ook een WMS-layer op deze site, misschien kunnen we toestemming krijgen voor het gebruik van deze contouren.

Ik denk dat veel van dit soort zaken in OSM m.b.v. luchtfoto’s zijn ingetekend. Daardoor is waarschijnlijk de waterlijn van het moment dat de foto’s gemaakt zijn, ingetekend. Dat is dus bijna altijd lager dan MHW of MHWS.

Ik zie ook (bijvoorbeeld in Zeeland) dat de LAT erg veel lijkt op de in OSM aanwezige geometrie.
Is het mogelijk dat de 3dShapes (op zijn minst) gedeeltelijk gebaseerd is op de MHW / LAT lijnen van toen?
De import is immers ook al even geleden en deze MHW is geen statische ‘grens’.

Dat zou kunnen. De LAT (laagste laagwaterlijn) is in Nederland namelijk de wettelijk vastgelegde kustlijn, zie ook dit topic. Doordat zandsuppleties worden toegevoegd om die kustlijn te beschermen (en deze maar 1x per 19 jaar wordt bereikt), is deze veel statischer dan de MHW. Maar doordat hij maar 1x in de 19 jaar wordt bereikt is het niet echt een zichtbare kustlijn die je voor bijvoorbeeld OSM zou willen gebruiken.