Kunnen we niet met één database voor de hele wereld volstaan?

Toen ik dit zag:

dacht ik echt: Kunnen we niet met één database voor de hele wereld volstaan?

Het is toch simpel om alle telefoonnummers van Nederland te koppelen aan de straatadressen uit de BAG?
Dan kunnen we al die stompzinnige (slechtwerkende) omgekeerde nummerzoek websites ook weer afschaffen.
(Ja ik weet dat dat niet kan/mag en er zijn al discussies over gevoerd).

Waarom slaan we bij alle restaurants in de osm database ook niet direct alle recepten op die de chefkok van dat restaurant hanteert? Kunnen alle kookboeken weg!

En waarom kan ik bij de bakkers niet zien wat voor brood ze verkopen (wat het kost en hoe de smaak door de kopers van dat brood is beoordeeld)?

En waarom kan ik hier: http://www.openstreetmap.org/way/52653208 niet zien welke programma’s ze maken en op welke tijd ze die uitzenden?

Waarom wil iedereen zijn eigen database terwijl ze allemaal bij osm terecht kunnen?

Er is geen hond die het merkt (of er iets van zegt) als ik mijn complete boekenverzameling (book:title, book:isbn, book:language, book:numberofpages, book:author) onderbreng in de osm database! Niemand die het merkt als ik alle fietsmodellen (bicycle:brand, bicycle:model, bicycle:wheelsize, bicycle:framecolor=#789222) van de hele wereld er in opsla.

Dit is in mijn ogen tekenend voor - én het probleem met - de databasevorm die voor osm is gekozen. Alles kan er in, alles mag er ook in, maar iedere vorm van controle op consistente gegevens ontbreekt. Geen van de railway keys in mijn eerste voorbeeld is in de wiki terug te vinden met een beschrijving. En ik weet wel waarom die railway tags daar staan, de persoon die dat doet is bezig met dit: http://www.openrailwaymap.org/, maar waarom moet die data in osm? Linken is gebuikersvriendelijker, makkelijker in onderhoud en geeft gespecialiseerde vakmensen de kans zich bezig te houden met waar ze goed in zijn, zonder dat ze zich hoeven te te storen aan de beperkingen van de osm database.
Ik heb er geen bezwaar tegen dat iemand dat allemaal wil vastleggen, maar gebruik daar dan een gespecialiseerde database voor en zorg dat je vanuit osm een link kunt maken. Een standpunt dat ik wel vaker heb kenbaar gemaakt de laatste dagen, en dat ik na het zien van dit soort voorbeelden alleen maar harder zal roepen.

Vooral ook vanuit een ander idee: in hoeverre is railway:signal:main:form nog een geografisch gegeven? En voldoet dat nog aan: “map what is on the ground”?
Datzelfde geldt natuurlijk ook voor een telefoonnummer, dat is ook geen geografisch gegeven en zeker niet iets dat “on the ground” is, maar daarbij kun je je nog voorstellen dat bij een hotel/winkel het een nuttige toevoeging is.
Maar wat heb je aan gegevens waar je op geen enkele wijze controle op hebt of weet waar ze voor zijn of wáár ze zijn?
Het enorme aantal fixme’s en notes geeft aan dat het datamodel van osm op zijn minst aan herziening toe is.
Het hele idee achter die osm database is aan het ontsporen (railway:derailment:when).

…en elke poging om te normaliseren wordt in vlammen neergeschoten omdat je dan noodzakelijkerwijs het beginsel introduceert dat sommige tags meer gelijk zijn dan andere, en dat druist in tegen de vrijheid van OSM. En aan de andere kant zijn er ook veel mappers die allergisch zijn voor foreign keys in OSM omdat het dan slecht onderhoudbaar zou zijn.

Sorry voor de negatieve toon, maar het is echt mijn stellige overtuiging dat OSM de structuren - zowel organisatorisch als technisch - ontbeert die noodzakelijk zijn om zelfstandig te gedijen. De punten die je hier belicht zijn daar een schrijnend voorbeeld van.

Marc is het niet zo dat een eigen database ook in eigen beheer is ? Als het in OSM zit beheert OSM het, maar wie is dat ? Mijn gegevens hoeven er zeker niet in, een (mijn) huis ja, maar zonder mij, om van mijn telefoon (vast noch mobiel) al helemaal niet te spreken, niet iedereen heeft mijn nummer nodig. TMM

Hoe heeft OSM dan stand kunnen houden en zelfs kunnen uitgroeien tot wat het nu is of zie ik te weinig ?
Maar gaat het hier dan net niet als een met een kind met te grote ogen ? Het loopt vanzelf tegen de eigen grenzen aan, denk ? Je kunt ook te gulzig zijn. Laten we het daarom dan maar voorlopig bij doorlinken laten, das IMHO al lastig genoeg. Ik kan mijn eigen verkenningen al bijna niet verwerken, laat staan om de missers of fouten van andere mappers op te lossen en andere data toe te voegen, n gulzige werkwijze ja, k loop liever buiten in de regen.

Het lijkt misschien overbodig, maar stel eens dat we alle anwb paddestoelen in OSM zouden zetten? Misschien roepen de treinliefhebbers dan weer dat de fietsers de database misbruiken.
En aangezien we wel de ‘echte’ verkeersborden willen toevoegen, waarom zouden we dan niet de verkeersborden voor treinen toevoegen?

Noordfiets,

waarom niet maar dan ook de handwijzers. Als we praten over verkeersborden uit de J- serie 11-15 dan is dat logisch +1. Praten we over de langs het spoor aanwezige bebording, dan moeten we ons afvragen of en hoe we die info krijgen en bijhouden, neem bijvoorbeeld Kijfhoek. De rail operators NS, Pro-rail en Rail infra zijn niet echt blij met verkennende bewegingen (pottekijkers) langs het spoor. Dan komt alles tot stilstand als je door een machinist gezien wordt.

Vergeef mij mijn onmenselijke domheid, maar je mapt toch geen verkeersborden maar verkeerssituaties ? De borden zijn daar slechts een afgeleide van, als ze er al goed staan. Ook dat is correct data-modelleren.
ANWB -padde(n)stoelen zijn oriëntatiepunten, dus daar kan ik me wél wat bij voorstellen.

Wat seinen en bebording langs het spoor betreft: sinds wanneer is dat überhaupt voor openbaar gebruik ? Het gaat me er niets eens om een eventueel copyright van ProRail ('t zal me wat) maar meer om de volslagen nutteloosheid.
En voor de liefhebber, die het nog niet wist: ze staan er al lang, op SporenplanOnline (www.sporenplan.nl). Alleen in schematische vorm en niet op een OSM achtergrond.

Marcel.

openMvD,

, helaas een misvatting, conform de regels volgt iedereen de door de borden aangegeven regels, ongeacht of ze (de borden) daar met of nav een verkeersbesluit zijn geplaatst. Zonder die onderbouwing, het besluit, is een geplaatst bord illegaal, maar dat zie of merk je pas in de rechtszaal.:frowning: Voor zover ik mij dat kan herinneren.

Klopt volgens mij ook Henddrikklaas - in principe is de overtreding het “negeren van het bord”. In tegenstelling tot de UK waar alleen al “het overtreden van het besluit” strafbaar is, en het ontbreken van het bord als mitigerende omstandigheid kan worden opgevoerd. Maar ook daar staan “illegale” borden, vaak opgericht door bijvoorbeeld mensen die de snelheid door hun straat omlaag willen krijgen…