Kunnen deze bunkers weg?

@Hendrikklaas (ik richt me tot jou, want jij hebt ze er “neergezet”):

Kunnen deze bunkers weg worden gehaald?

Zie deze opmerking:

http://www.openstreetmap.org/note/471120#map=17/51.75437/5.86919

Het gaat om:
http://www.openstreetmap.org/way/369439149
http://www.openstreetmap.org/way/369439150

Op de recente luchtfoto van 2014 zijn ze ook niet te zien.
Liggen ze geheel onder de grond?

Done deleted

Over het algemeen zou ik voorzichtig zijn met bunkers weghalen omdat ze niet te zien zijn. Ik ben wel eens op bunkerjacht geweest en we konden een écht niet vinden. Een jaar later nog eens gezocht en bleek dat we er boven op stonden.

Maar bunkertjes zo bij een brug zullen over het algemeen Widerstandsneste of vergelijkbare bovengrondse bunkers zijn met geschutsopeningen; als die niet te zien zijn (en er geen steile helling is waar ze half in verborgen zijn) zou het kunnen dat ze echt verwijderd zijn.

Hi IIVQ, je kunt mappers verdelen in verschillende groepen, die alle hun eigen ding doen waarbij IMHO de routiers de meerderheid vormen en mappers met oog voor de omgeving een minderheid. Ik ken er >10 die ook oog hebben voor linies met betonnen (bunkers) gebouwen of oude schansen. De beide verwijderde opvallend staande bunkers stonden daar als, ik beken, kladpapier om te verplaatsen bij een slechte internet verbinding ter plaatse. De spoorbrug en de veerverbinding werden verdedigd door een tweetal zogenoemde Rivier kazematten Katwijk-zuid (nog aanwezig en soms opengesteld) en Katwijk noord (verdwenen). Die stond eveneens achter de dijk ten Noord Westen van het spoor in de tuin van de buren, maar is later vernield en afgevoerd.
Voor de Maaslinie, waar dit het noordelijkste deel van is, geldt dat de S3 tjes (6 kantig) eenvoudig te vernielen waren, maar vervolgens heeft niemand de moeite gedaan om de brokstukken op te ruimen, 'n ruine dus.

Rijksmonument weggedaan? :roll_eyes:
zie: http://rce.webgispublisher.nl/?map=Monumentenkaart_groot&bbox=36628,373403,38628,375403&marker=37628,374403# en de bijbehorende beschrijving: http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=show&cOffset=0&cLimit=25&cOBJnr=420214&oOrder=ASC&cLast=1&oField=OBJ_RIJKSNUMMER&sCompMonNr=420214&sCompMonName=&sStatus=&sProvincie=&sGemeente=&sPlaats=&sStraat=&sHuisnummer=&sPostcode=&sFunctie=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sOmschrijving=&ID=0&oField=OBJ_RIJKSNUMMER.
Overigens weet iemand het kunstje om de kadastrale percelen bijvoorbeeld Cuijk A 5820 zichtbaar te maken c.q in de kaart te zetten?

AdVerburg, 'n schrale troost er staan er 2, een meer dan op de monumenten lijst. http://www.openstreetmap.org/#map=17/51.75623/5.86286 maar ik weet niet welke van die twee er een naam heeft, ik verwacht de oostelijke.

Bedoel je zo’n kunstje: http://gk.historic.place/historische_objekte/translate/nl/index-nl.html?zoom=17&lat=51.75534&lon=5.86328

Op dit moment nog niet, maar vanaf 1 januari wordt de kadastrale kaart (onderdeel van de BRK, ofwel Basisregistratie Kadaster) open data. Zie dit artikel. En vandaag bekrachtigd door mevr. Burmanje van het Kadaster: https://twitter.com/geodomein/status/669080929697165312

Ik bedoelde:

De reden voor mijn vraag is dat in het Monumentenregister voor de locatie (ook) zo’n perceelaanduiding gegeven wordt.
Wanneer je bijvoorbeeld een archeologische site een beetje nauwkeurig in de kaart wil zetten is het nodig om over dat gegeven te kunnen beschikken.
fsteggink geeft aan dat het er aan zit te komen.
Dank voor het meedenken.