Knooppuntnetwerken scheiden van routes?

Geen probleem hier denk ik.

De rapportering in knooppuntnet over het ontbreken van “network:type” was een tijdelijke aanpassing om behulpzaam te zijn bij het toevoegen van de nieuwe tag.

Van zodra alle knooppunten, routes en netwerken de nieuwe tagging gekregen hebben wordt de knooppuntnet analyse code aangepast zodat enkel nog met die knooppunten, routes en netwerken rekening wordt gehouden. Alle niet-knooppunt-netwerk-elementen vallen dan automatisch weg uit de analyse en rapporteringen.

Ik wacht nog even met de aanpassing van de analyse code tot werkelijk alle knooppunten en routes de nieuwe tagging hebben gekregen. Op het moment van dit schrijven zijn er toch nog wel een duizendtal knooppunten en/of routes die de nieuwe tagging nog niet gekregen hebben. Dit evolueert echter snel.

Een aantal netwerken zonder de nieuwe tagging (relaties 2269719, 1771415, 55615, 222562, 2301773, 2301774) heb ik ondertussen in de blacklist gezet en op non-actief, zodat ze nu al uit de rapportering verdwenen zijn.

Relatie 5245440 heb ik niet verwijderd. De nodes in de relatie zijn niet juist getagged denk ik. Dit moet misschien even van dichterbij bekeken worden.

Inderdaad.

De blacklist en al het andere kunst- en vliegwerk dat momenteel in de code gedaan wordt om niet-knooppunt-netwerken (met wisselend succes) uit de analyse en rapportering te weren, kan verdwijnen. Dit wordt een heel mooie opruiming.

Marc, bedankt voor het antwoord.
Dan is het goed zo.

Het zou wel mooi zijn als er (tijdelijk?) een soort detektie van mogelijk nog verkeerd getagde objecten mogelijk was. Bijvoorbeeld, een relatie type network is voorlopig bijna zeker een knooppuntnetwerk, nodes met XXn_ref zijn bijna zeker knooppunten, en ook routes met network=rXn en een note die begint met een cijfer zijn bijna zeker knooppuntroutes.

Die 1000 knopen zonder network:type in Duitsland, worden grotendeels veroorzaakt doordat die knopen geen lid zijn van een netwerk. Daarvan worden er 1914 gemeld.
Het verschil wordt veroorzaakt doordat er in Duitsland dubbele netwerken voorkomen. Een route is soms wel lid van 3 netwerken en zo wordt een knoop dus meerdere keren gemeld.
Dat wordt nog een dingetje om die alsnog van een network:type te voorzien.

Wat die dubbele netwerken betreft, ik zie nog niet helemaal het nut ervan in.
Maar ik zag net een route die lid was van (DN) Kreis Düren en Kreis Düren

Ja, ik zag ook een heleboel dingen waarvan ik dacht, die hebben nog wel wat te doen daar. Ik zou zeggen, eerst onze zaken op orde maken, dan ev vragen hoe we kunnen bijdragen. Zij vinden NL wel een voorbeeld, en knooppuntnet lopen ze warm voor!

Nou, dan moeten we asap maar 1000 knopen van network:type voorzien en even niet bezig houden met andere zaken.
Dan kan Marc verder met zijn software

Later kan dan altijd nog uitgemest worden. :slight_smile:

In ieder geval zijn nu alle routes en netwerken wel voorzien. Wat er nu nog gemeld wordt, is geen knooppuntnetwerk of -route

Even een tussenstand, we staan nu op 376 meldingen van geen network:type We gaan vooruit :slight_smile:

https://www.youtube.com/watch?v=yi0It55DKoo
Vanaf 0:52

ANWB biedt wandelroutes aan, maar die worden niet meer systematisch op de weg aangegeven. Ze beschrijven routes op hun website en die gaan meestal (maar niet altijd en niet overal) via knooppunten. Je kan ze dus ook niet als themaroute via knooppunten in OSM opnemen, want je ziet ze niet op de weg. Naar mijn mening kunnen we ze nu beter helemaal verwijderen.

(Terzijde: als ze simpelweg met een logostickertje op de knooppuntpijltjes (alleen op de knooppunten zelf) zouden aangeven dat daar een anwb-route loopt, dan waren het toch gemarkeerde routes. In Italië wordt dat “bijplakken” veel gedaan. )

Op deze pagina stond ook informatie over hoe je de knooppuntnetwerken moet taggen.
Waar is deze gebleven?
Was voor mij nuttige informatie.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Nederland_Wandelroutes#Tagging

Die is verplaatst naar https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Nederland_Wandelroutes:_Helpen

Ik moet het nog een beetje meer stroomlijnen. De bedoeling is dat de projektpagina vooral projektvoortgang geeft, en voor “hoe het moet” verwijst naar informatiepagina’s zonder lange tabellen met wandelingen en voortgangsinformatie.

Uiteindelijk zou het projekt een keer klaar moeten zijn, denk ik. Dan zou er idealiter hooguit een tedoenlijstje met geplande/te plannen onderhoudsaktiviteiten overblijven.

Nu de knooppuntnetwerken dmv de network:type-tag onafhankelijk zijn van de network-tag, kunnen er op elk geografisch/administratief niveau voor elke transportmodus knooppuntnetwerken bestaan.

Op dit moment zijn de bestaande netwerken allemaal nog getagd met network=rXn. De vraag is, is dat nog wel altijd juist?

Neem bijvoorbeeld het wandelknooppuntennetwerk. De knooppuntverbindingen zijn lokaal, zou ik zeggen, maar de netwerken zijn lokaal of regionaal, en het systeem is binnen afzienbare tijd landelijk en zelfs internationaal.

Relevantie?

  • Ik heb al een lokaal wandelknooppuntnetwerkje gezien in een natuurgebied, waar de knooppunten geen nummers maar dierennamen hadden. Bij elk knooppunt stond een kaartje zodat je kon bekijken naar welk dier je wou gaan lopen.

  • Als je europees kijkt naar de jacobsroutes dan zie je dat het een knooppuntnetwerk benadert. Er zijn veel routevarianten, zonder een echte hoofdroute. De knooppunten zijn bekende plaatsen waar veel varianten langsgaan/samenkomen/kruisen. Ik heb gekeken of je dat in een verzameling lineaire routes kan krijgen, dat kan wel maar dat doet geen recht aan de situatie op de weg. Het is veel beter in te voeren als een internationaal knooppuntnetwerk. Met veel aanlooptakken, maar dat kan al getagd worden binnen de knooppuntnetafspraken.

Laten we eerst een mega inspanning gaan leveren om de laatste knooppunten en routes in Duitsland van network:type te voorzien.
Ik heb persoonlijk geen idee hoe het op te lossen is.
Er zijn nu ook de knooppuntwezen en routewezen toegevoegd en bij de routewezen zie ik al dat ongeveer de helft geen routewees is, want gewoon rcn routes. Alleen hoe maak je dat aan knooppuntnet duidelijk?

Alle routes, die beginnen met NRR zijn geen routewees. Dat zijn deelroutes van de NiederRheinroute, die een ongelooflijke bak alternatieve routes heeft en helaas niet is opgeruimd bij de aanleg van het knooppuntnetwerk.
Waarom knooppuntnet deze routes als routewees ziet, is mij niet helder.

Maar verder is er, vrees ik, heel veel waar plaatselijke kennis voor nodig is, denk ik zo.

Een aantal knopen zullen wel wegwijzers en infoborden zijn. Daarvan ben ik er al ettelijke tegen gekomen met de rcn_ref tag. Zelf in situaties, waar het bord als rcn_ref is getagd en op de kruispuntnode niks staat.

Dat is toch aan de Duitse community? Op het Duitse forum wordt hier wel over gesproken, maar zij zijn minder ver dan wij. Sven (onder de naam Streckenkundler) is ermee bezig. Hij is ook degene die het op Github bij Waymarkedtrails heeft aangekaart. Ik zou het even afwachten.

Eventueel kan je hulp aanbieden op dat forum, of ze een handige overpass-query geven om probleempunten op te sporen of zo. Het gaat toch om knopen met XXn_ref=* die geen network:type=node_network tag hebben en niet in een node_network-relatie zitten?

Ik heb er een serie van bekeken en dat waren meestal knooppunten die alvast zijn ingevoerd terwijl de netwerkrelatie er nog niet is. Een aantal Duitse mappers vinden het gedoe met netwerkrelaties ook nog steeds overbodig (“a relation is not a category”, “a relation is not a collection”).
Die laatste argumenten zit wel wat in, maar door het toevoegen van network:type geef je informatie hoe de elementen samenhangen en te gebruiken zijn, waardoor de argumenten vervallen: het is meer dan een kategorie en meer dan een verzameling; het is een verzameling inklusief gebruiksregels. Een planner of check-applikatie kan dit top down gebruiken zonder eerst alle elementen zelf bottom up op te zoeken.

Navigatie/routing kan in principe zonder de netwerkrelatie, is mij uitgelegd. Heel slim: het lidmaatschap van een routerelatie geeft aan wegen een heel hoog “gewicht” zodat ze eerder gekozen worden door de router. Je navigatie moet dat kunstje dan wel inbouwen en er een apart profiel voor hebben.
De navigatie leidt je dan van A naar B via de knooppuntroutes.

Aanbod: als je me via OSM berichtjes de id’s kunt sturen van nodes of routes die heel duidelijk geen knooppunt node of route zijn (nodes en routes in apparte lijstjes), dan voeg ik ze toe aan de blacklist, en zet ze manueel op non-actief in de database. Op die manier verdwijnen ze dan uit de tellingen. Dit hoef je niet te doen voor de routes die met NRR beginnen, dat zal ik morgen zelf doen.

Relatie 5406832 (NiederRheinroute) staat reeds geruime tijd in de blacklist. Daardoor wordt die genegeerd in de analyse. Vandaar dat de routes die alleen daartoe behoren momenteel als ‘wees’ gezien worden.

Prima, ik zal kijken of ik de komende dagen tijd kan vinden.

Nu rXn op zich niet meer voor knooppuntnetwerk staat, kunnen we het voor regionale routes gaan gebruiken. Ik wil binnenkort alle SP’en van Wandelnet/Nivon kontroleren op volgorde, onderbrekingen etc; dan kan ik ze gelijk rWn maken.

Vervolg:
Waymarkedtrails is bezig een aparte rendering van knooppuntnetwerken door te voeren. Wat zij gaan doen is: als er op een routerelatie een label network:type=node_network staat, wordt network=* genegeerd en wordt de knooppuntnetwerkrendering gebruikt. Voor nu is dat prima, het effect is dan alleen dat alle nu bestaande knooppuntnetwerken minder prominent worden weergegeven waardoor echte regionale routes er goed uitspringen.

Voor OsmAnd moet ik nog ff kijken of ik die moet inseinen.

Toekomst/speculatie:
In principe kunnen er nu ook lokale, nationale en internationale knooppuntnetwerken in OSM gezet worden, en ook kunnen er andere netwerksystemen gemapt worden.

Lokaal: bv in parken of in binnensteden ben ik al eens aparte lokale knooppuntachtige systemen tegengekomen.

Regionaal: de huidige knooppuntnetwerken voor fietsen en wandelen zijn gedeeltelijk lokaal, gedeeltelijk regionaal/provinciaal ingevoerd, maar eigenlijk is het één groot landelijk systeem van korte lokale routes.

Nationaal:
In feite vormen de LAWen samen een nationaal network. Het enige wat ontbreekt is een ref op de knooppunten (vaak zo’n mooie houten wegwijzer met handwijzers voor de richtingen en vaak infobordjes aan de paal zelf)! Ik heb al eens gevraaagd aan Wandelnet of ze overwegen om knooppuntrefs op de palen te zetten, maar op dat moment hadden ze daar geen oren naar (te druk met nieuwe website en nieuwe boekjes). Maar ze hebben ongetwijfeld een cwentral registratie van die palen en punten, dus er ís wel een ref alleen niet zichtbaar voor de wandelaars. Het is maar een klein stapje… en alles wordt knooppunten en komt bij de routebureaus te liggen… ik zie het wel gebeuren, en OSM is er klaar voor!

Internationaal
Daarbij denk ik aan de Jacobsroutes. Die lopen overal, tig varianten, maar er zijn bepaalde plaatsen waar ze samenkomen en weer uiteengaan. Dan heb je een knooppuntennetwerk, de knooppunten hebben alleen geen nummers maar namen. Of het de moeite zou zijn om dat ook werkelijk als knooppuntnetwerk in te voeren, hm. Maar als er OSM-gebaseerde knooppuntrouters/planners komen dan waarschijnlijk wel.

Uitgevoerd! Zie https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=14!51.5521!5.2183

Het zou ook overzichtelijker zijn als ze bij de knooppunten de note gebruiken ipv het relatie nummer.
En om het helemaal af te maken kunnen ze ook in een categorie “node network” weergegeven worden ipv “other”.

Eens, maar volgens mij zijn ze er nog mee bezig. Ff afwachten, dan pas opmerkingen inleveren denk ik.
In de infobalk geven ze objecten op naam (en als die ontbreekt, relatienummer), en note alleen als “Opmerking”. Ons gebruik van note voor wat in feite de naam is, is nog steeds uitzonderlijk, dus ik denk niet dat ze dat gaan aanpassen.