Knippen en taggen of niets doen?

Eén van de doelen van Ankeric was het knippen van wegen zodat tzt een deel extra acces tags zou kunnen krijgen voor bicycle routing. In een aantal van zijn recente changesets heeft hij ook daadwerkelijk de access tagging aangepast. Dat betekent veelal een bicycle=no of use_sidepath op een klein stukje weg dat raakt aan een hoofdweg waar fietsen niet is toegestaan omdat deze hoofdweg al een bicycle=no of use_sidepath heeft. Op zich zou het niet fout zijn als deze kleine stukjes extra access tags zouden krijgen.

Op bijgaand kaartje (eerste poging) laat ik met de rode/oranje puntjes zien waar de weg geknipt zou kunnen worden om op een deel daarvan de access tags voor bicycle aan te passen. Er zullen nog wel wat false positives in zitten maar het gaat nu even om de grote lijn.

Ik knip dit soort wegen zelf niet op omdat:
1. Het niet mijn prio heeft
2. Het voor routing geen impact heeft omdat een routing engine het kleine stukje toch niet zal gebruiken omdat even verderop routing toch al is verboden. Functioneel verandert er niets.
3. Het opknippen er voor kan zorgen dat er nog meer straatnaam labels op de kaarten (w.o. Carto) kaart kunnen verschijnen.

Niet allemaal erg sterke argument moet ik toegeven. Het opknippen en taggen kan er ook voor zorgen dat een routing engine sneller werkt omdat die kleine stukjes weg helemaal geen rol meer spelen in de route berekening. En het helpt de renderers die heel expliciet willen weten waar er wel/niet gefietst mag worden. Er is dus zeker wat voor te zeggen om op te knippen en access te taggen.

Als er mappers zijn die hier actief mee aan de slag zouden willen gaan dan kan ik eens proberen om dit kaartje iets te verfijnen en wellicht ook rekening houden met mofa/moped. Ook kan ik de data periodiek verversen maar dat wil ik alleen doen als er mappers actief mee aan de slag willen gaan. Ik heb nog genoeg te doen….al was het maar wegen samenvoegen i.p.v. opknippen :wink:

Alle acties van Ankeric en de discussie eromheen hebben mij wel bewuster gemaakt om in het vervolg iets netter om te gaan met de laatste paar meters waar een zijweg aansluit op een hoofdweg.

In onderstaand voorbeeld had ik een track met access=no ononderbroken ingetekend waarbij van het stukje tussen fietspad en weg door Ankeric terecht de access=no verwijderd is

https://overpass-api.de/achavi/?changeset=129443975

In andere gevallen vind ik dergelijke “opknipsels” triviaal. Ik zie dat er op je kaart ook in “mijn” werkgebied wat zaken gemarkeerd zijn die ik na zal lopen. Voor de rest heb ik niet de behoefte mij hier structureel mee bezig te houden.

1 Like

En de wereld is weer ietsje routeerbaar geworden:

https://overpass-api.de/achavi/?changeset=129700609

Op Peerwee32’s kaart staat de indicatie “use_sidepath” waar ik niets mee gadaan heb. Wél heb ik de eerder door mij op “access=private” gezette stukjes highway tussen fietspad en hoofdbaan “afgeknipt” en "private verwijderd.

Heb ik dit goed opgelost?

In het algemeen zie ik dat er op veel doorgaande wegen bicycle/moped/mofa op “no” staan.

In dit geval heb ik “no” op “use_sidepath” gezet.

De “knipjes” zijwegen tussen fietspad en hoofdbaan op "use_sidepath zetten vind ik in dit geval onzin, de routering loopt immers toch al dood (in wiki zag ik staan dat “use_sidepath” “compulsary” inhoudt.

https://overpass-api.de/achavi/?changeset=129701626

Wat ook opviel: bicycle/moped/mofa kunnen hier de Elpeterweg helemaal niet oversteken. Heb ik opgelost door een kort stukje bicycle/moped/mofa helemaal weg te halen en ook “foot=no” te verwijderen.

Het is niet alleen de access tag, maar ook de track_type=grade (2-5) die voor problemen kan zorgen, net als waar op dat stuk service=driveway is getagd, en voor sommige routeerders profielen is highway=service die al voor problemen kunnen zorgen. En dat doorgaand stuk highway=unclassified gewenst is.

En dat vooral bij kruisingen, T splitsingen, met vrijliggende fietspad aan de overkant, met ingang naar erf of landbouwperceel.

Zulke database vergelijkingen leveren uiteindelijk een kwalitatief betere kaart. Top.

Daar is toch een fietsoversteek

edit:

2 Likes

Of het een ‘no’ of een ‘use_sidepath’ is hangt af van de bebording. Als er een expliciet fietsverbod is (bv C09, C14,C15) dan taggen we bicycle=no. Als er geen aparte bebording is maar wel een verplicht (“compulsory”) fietspad (G11 of G12a en dus niet de G13) dat apart in OSM is ingetekend dan gebruiken we een ‘use_sidepath’.

1 Like

Zo ook voor “foot”

1 Like

Zoals je uit de openingspost kunt lezen dacht ik dat er niet veel mis was met het taggen van een “bicycle=no” of “bicycle=use_sidepath” op die kleine stukjes weg tussen het verplichte fietspad en de voor fietser verboden hoofdweg. Hoewel ik dat zelf in het verleden ook gedaan heb begon ik toch te twijfelen aan de rechtmatigheid hiervan. Op basis van welke wetgeving zou het verboden zijn om op die kleine stukjes te fietsen? Veel nut heeft het niet daar te fietsen maar is het ook echt verboden? Omdat Multimodaal veel beter thuis is in wetgeving heb ik hem hiernaar gevraagd. Op basis van zijn antwoord is mijn (voorlopige) conclusie dat er geen wettelijke basis is om deze tags toe te passen. Het opknippen en taggen zou dan achterwege gelaten moeten worden. Wellicht zijn er onder jullie nog mappers die daar anders over denken en in dat geval ben ik benieuwd naar jullie argumentatie.

Hieronder zal ik het commentaar plakken dat ik van Multimodaal heb gekregen zodat er wat meer context komt bij de stelling dat er geen wettelijke basis is voor het taggen van de “bicycle=no” of “bicycle=use_sidepath” .

*Ik neem aan dat je doelt op het hieronder met de pijl aangewezen wegdeel (dwars tussen rijbaan en parallel fietspad)? *

*Mijn beeld is dat dat wegdeel niet zozeer tot de Elspeterweg behoort, maar tot de dwarsweg, en dat daarom de vraag of je daar wel/niet mag fietsen niet zozeer wordt bepaald door het type fietspadbord op het fietspad langs de Elspeterweg, maar door de regeling op die dwarsweg (en als daar geen borden staan die tot een fietsverbod leiden, dan zou je daar mogen fietsen) *

Het begrip “weg” in de wegenverkeerswet bundelt de parallele wegdelen (rijbaan, fietspaden, voetpaden behoren tot dezelfde weg), vandaar dat G11 je verbiedt op de rijbaan te rijden: je moet van een ander wegdeel gebruik maken.
Zie de definitie in art1 Wvw : wetten.nl - Regeling - Wegenverkeerswet 1994 - BWBR0006622

*Om diezelfde reden moet je in het geval van fietspaden aan weerszijden van de rijbaan -die niet als 2 richting zijn gemarkeerd- altijd die aan de rechterzijde van de rijbaan gebruiken, dat volgt uit het gebod o zoveel mogelijk rechts te houden op de weg (dus op het totaal van rijbaan + fietspaden) in RVV art 3: *
wetten.nl - Regeling - Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) - BWBR0004825

*De reikwijdte van borden gaat echter normaal gesproken niet over op dwarswegen, dwarswegen (zijwegen) zorgen juist voor een “reset” van normale verkeersborden waar ge- en verboden iot volgen (borden zie niet zonaal zijn of van zichzelf een zonale status hebben, zoals “erf”) *

*Dat volgt uit bepalingen die in onze normale regelgeving nogal verborgen zijn, maar die wel gelden. *
*Meest duidelijk: *

wetten.nl - Regeling - Verdrag inzake verkeerstekens - BWBV0004310
Verbodstekens of beperkende tekens zijn van toepassing vanaf de plaats waar zij zijn geplaatst tot aan het punt waar een teken staat dat het verbod of de beperking opheft, of anders tot aan de volgende kruising. Indien het verbod of de beperking van toepassing moet blijven na de kruising, wordt het teken herhaald in overeenstemming met de bepalingen in de nationale wetgeving.

*Hier bevestigt ook de hoogste rechter bij verkeersboetes dat de werking van een verkeersbord (hier maximumsnelheid) vervalt na een kruising: *
Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

3.9. Uit het voorgaande volgt, dat uitgangspunt van de wettelijke regeling is, dat de werking van een verkeersbord is beperkt tot het wegvak waar het is geplaatst. Van dit uitgangspunt wordt door de wetgever afgeweken in art. 66 RVV1990 bij borden waarbij boven het verkeersbord het woord “zone” is aangebracht.

*(de bron is een oude toelichting bij regelgeving voro wegbeheerders, zie http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/6716/uitvoeringsvoorschriften-babw-inzake-verkeerstekens.pdf ) *

Terug naar dat voorbeeld lijkt dat de lat voor een fietsverbod op dat korte stukje dwarsweg nog hoger te leggen: een fietsverbod ten oosten van het fietspad betekent daarmee immers nog niet automatisch een fietsverbod op dat stukje dwarsweg ten westen van het fietspad: door de kruising met de Elspeterweg zijn de borden die op het oostelijk deel gelden niet automatisch geldig op het westelijk deel.

Hopelijk heb je hier iets aan.

Ik heb geprobeerd deze korte stukjes inzichtelijk te maken op dit kaartje. Daar zitten zeker nog wat ‘false positives’ tussen maar geeft hopelijk wel een beeld.

NB het kaartje in de openingspost heb ik verwijderd omdat het mij niet nuttig lijkt nog meer op te knippen en taggen met fietsverbod.

1 Like

Bij dit soort stukjes lijkt het mij gewoon fout om het dwarsweggetje use_sidepath te geven; er is immers geen sidepath op het dwarsweggetje.

Van bicycle=no bij een uitrit kan je misschien nog zeggen dat het verbod om op de rijbaan te fietsen wel geldt, want een uitrit heft het verbod niet op. Maar ik denk dat het oversteken van een weg die je met de fiets niet mag volgen, in principe niet verboden is, en dat daarom bicycle=no niet automatisch van toepassing is op die korte stukjes.

1 Like