Klopt fietsknoopuntrelatie 1261699 nog?

https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.05469&mlon=4.46514#map=17/52.05469/4.46514
Ik heb bij de aansluiting Westergo - Meerzichtlaan de vrijliggende fietspadkoppelingen ingetekend en daarbij gepoogd om de fietsknooppuntrelatie 1261699 intakt te laten door eerst de wegdelen inclusief de routerelatie te verschuiven, vervolgens knip aangebracht, weg gewijzigd van tertiary naar cycleway en als laatste de weggevallen wegdelen van het Westergo er weer bij getekend. Waarschijnlijk als gevolg van de splitsing van het Westergo en het aanbrengen van een knip bij de aftakking van het ‘fietspad pootje’, liggen voor zover ik kan zien de secties van de relatie niet meer op volgorde.
Daarom het verzoek of iemand (@dvdhoven?) dit zou willen controleren en eventueel corrigeren? Meestal blijft een routerelatie die over een enkelvoudige weg loopt wel intakt als je een knip aanbrengt, maar dat gaat kennelijk niet goed als er aparte heen- en terug-takken zijn?
De tijd lijkt te naderen dat ik toch aan en in JOSM moet gaan geloven… :wink:

Route 1-41 hersteld, zat een kleine verschuiving in.

Is het een idee om voor dit (eventueel) onderbroken en te veranderen relaties een aparte thread te beginnen, net als de BAG-update-thread? Er komen zo wel heel veel losse berichten over direct op te lossen problemen.

Als je zelf wil checken of een knooppuntenrelatie is onderbroken:

  1. Selecteer de relatie in OSM
  2. Vervang ‘openstreetmap.org/relation’ uit de url in ‘knooppuntnet.nl/route’
  3. Verwijder eventueel het deel van de url vanaf het hekje, waarin de coordinaten en zoomniveau staan.
  4. Klik op enter
    Dus www.openstreetmap.org/relation/1261699#map=15/52.0528/4.4811https://knooppuntnet.nl/route/1261699
  5. Als er nu op deze pagina bij het kopje feiten ‘geen’ staat, dan is de relatie goed.

Dank voor de tip! Mooi om zelf de relatie te kunnen controleren op eventuele schade en indien die niet aanwezig is, kan daarmee een forumvraag worden voorkomen :slight_smile:
In het onderhavige geval kon ik in Potlatch trouwens ook al zien dat de segmenten niet meer op volgorde lagen, maar knooppuntnet.nl geeft veel meer informatie.

Gezien het jaargetijde zal mijn wekelijks aantal fietskilometers ook wel weer omlaag gaan en daarmee verwacht ik dat het aantal hulpverzoeken voor controle, reparatie of omleggen van knooppuntroutes ook af zal nemen ;). Voor mij hoeft een aparte thread voor dit soort verzoeken niet echt, maar bezwaarlijk zou ik het ook niet vinden.