"Kleine openbare weg" of "Straat"

Ik zie dat er in Sonsbeekkwartier, Arnhem een aantal straten als “Kleine openbare weg” zijn aangemerkt terwijl de rest overwegend “Straat” is.

Het zijn echter gewone straten. Eén heeft een verhoogde uitritconsructie.

Wat kan hiervoor de reden zijn?
Is dit om verkeer daar omheen te routeren?

Wat zou ik moeten doen als ik dit aantref?
Alles weer “Straat” maken? Of het zo laten?

Dag Jeroen,
In 2007 kregen we een donatie van kaartenmaker AND. De laagste klasse (op de tracks na) was unclassified. highway=residential bestond eenvoudig niet tijdens de import.
Dat Noordzuid stukje Graaf Ottoplein is dus nog zo’n erfenis van de AND import. Die straat is nooit aangepast.
Eigenlijk is het zo dat niet doorgaande woonstraten als highway=residential worden getagd en de doorgaande straten ook al lopen ze door de bebouwing als unclassified of zelfs hoger.
Wanneer je alles als residential zou taggen krijg je een willekeurige en soms ongewenste routering.
Andere mappers hebben die unclassified dus al aangepast naar residential. Of dat altijd terecht was is maar de vraag.
De Jacob Cremerstraat lijkt me dus meer unclassified. De noord-zuid straten die de doorgaande routes met elkaar verbinden zou ik dan als residential taggen.
Wellicht komen andere forumgebruikers nog met tips.

edit: Hier nog even een inkijkje in de Nederlandse wegenwiki https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging