Klassning av grenvägar och andra vägar med oskyltade nummer

Jag tycker generellt att att den klassning som finns på wikin fungerar bra och även efterlevs av karterare i Sverige. Något jag dock har funderat på länge är hur man ska förhålla sig till grenvägar som har ett vägnummer hos Trafikverket men som aldrig skyltas. Just nu är det vanligaste att de ligger inlagda med t.ex. ref=E 22.06 vilket jag tycker är felaktigt då ref är tänkt för skyltade nummer. Det finns två liknande taggar som redan används för detta, unsigned_ref=* och official_ref=*. Jag har använt båda tidigare men skulle gärna enas med övriga om vad som är att föredra. Personligen lutar jag åt unsigned_ref.

Hur tycker du att grenvägars nummer bör taggas?
  • Som idag
  • Flytta till unsigned_ref
  • Flytta till official_ref
  • Ingen/annan åsikt

0 voters

Just dessa grenvägar är också väldigt blandat klassade. Den länkade ovan är klassad som highway=trunk medan denna är klassad som highway=secondary. Båda är dock grenvägar till europaväg. Jag tycker att grenvägar av denna sort aldrig bör vara högre än sekundärväg (vilket är så det verkar se ut på stort i Sverige).


En annan sak att fundera på är hur detta kan kombineras med mindre länsvägar som idag allt som oftast förekommer med länsbokstav och oskyltat nummer i OSM. Bör man börja med att gå över till att tagga dessa vägar med unsigned_ref/official_ref istället på samma sätt som jag föreslagit för grenvägar? reg_ref= förkommer redan på dem vilket är förklarligt då vägarnas nummer bara är unika per län. Jag kan tycka att det är lämpligt att försöka flytta över även länsvägarnas nummer till bara reg_ref och/eller unsigned_ref, och eftersom OSM är en geografisk databas så finns det egentligen ingen anledning att använda länsbokstäverna då vägens tillhörighet går att avgöra på annan väg och framför allt länsbokstaven E (i Östergötland där jag är ifrån) är högst olämplig då den mycket lätt förväxlas med europavägar.

Jag har ingen åsikt om grenvägar då jag aldrig tänkt på det och jag tror inte vi har några i mitt närområde.

Angående länsbokstav så är min åsikt att vi, precis som idag, ska fortsätta tagga för renderaren/GPS:en/karteraren/kartanvändaren m.m.
Jag har nytta av att man ser vilket län en väg hör hemma i. Både när jag använder kartan i en GPS eller på datorn och även när jag karterar eller granskar andras kartering. Att vägverket inte vill slösa på skyltar för mindre vägar tycker jag inte vi behöver ta hänsyn till i OSM. Vägen har det vägnumret ändå. Och on the ground-regeln är ju en “pappersprodukt”. Vi skulle t.ex. inte ha några lands- eller länsgränser om detta följdes strikt.

Sen kan jag köpa att länsbokstaven E kan ställa till lite bekymmer, men liknande risk för missförstånd dyker troligtvis upp ganska ofta i en karta. Speciellt om man blandar in andra språk också. Jag tycker inte det är något att ta hänsyn till. Vissa krav kan ställas på användaren av datan också. Vi kan inte idiotanpassa kartan.

1 Like

Går det ens att blanda ihop Europvägar med oskyltade länsvägar?
De senare börjar på 500 och uppåt medans Europavägarna finns som anslutningsvägar som har betydligt lägre siffror än så, förutom i Sydeuropa, typ Frankrike och Balkan.

Det borde vara ett lika litet problem som att det finns kanske 20 st Stockholm i världen, varav många i Sverige. Det går att ta fel, men man får missa ganska många varningstecken först.

Jag har aldrig brytt mig om alla varianter av ref-taggar. Dessutom verkar ju dessa sättas allt efter karterarens personliga åsikter.

Jag förstår inte heller nyttan med dessa. Vi har ju namn-taggen, och för större vägar, vägrelationer.

Men om vi kommer fram till att vi ska sätta ref-taggar (vilka?), och entydiga regler för hur dessa sätts, och varför det är bra att sådana ska sättas, är jag inte emot det.

En fördel med att ha oskyltade vägnummer är att man ser direkt att vägen anses vara en viktig väg av myndigheterna och sköts därefter.
Det kan ju vara en grusväg i skogen, men den håller då en ganska hög standard jämfört.

Det ser man väl snarare utifrån vägklassningen än vägnumret? Även en oskyltad länsväg som är grusväg lär ju vara minst highway=tertiary.

Vägklassning är ju subjektivt. Det kan vara svårt att se från en grynig flygbild om unclassified eller tetriary är rätt val.

Essin gick igenom detta i Sverige för 10 år sedan och gjorde ett riktigt bra jobb.

När det gäller klassning är det som sagt, väldigt subjektivt. Speciellt mindre vägar som unclassified, track och service. Det blir väldigt mycket efter tycke och smak.

När det gäller större vägar finns ju mera objektiv stöd. Exempelvis vägnummer och NVDB. Det kan dock vara svårt ibland att även särskilja dessa, då en “viktig” väg ska normalt klassa ett steg högre än vad generella regler säger. Vad som är “viktig” väg är dock subjektivt. Exempelvis i kommun jag bor, “vet” jag vilka vägar som är viktiga. Vilket en “utombys” knappast kan känna till. Speciellt vägar inne i tätbebyggelse där valet ofta står mellan residential och tertiary.

En annan fråga är: Hur viktigt är det att klassning blir “rätt”? Eventuella fel är ju oftast fel val av närliggande klasser.