Kierunek początku jazdy

Kiedy ustalamy trasę, podajemy adres początku jazdy i adres końca.
Kiedy wracamy, używamy “Odwróć”.
I tu właśnie jest problem, mało istotny w małych miejscowościach, ale bardzo kłopotliwy w dużych miastach w której jesteśmy po raz pierwszy, mając w otoczeniu ulice jednokierunkowe, na przykład w centrum Krakowa).
Stojąc na ulicy dwukierunkowej, mamy ustawione auto w danym kierunku. Nie możemy zawrócić na niej, bo jest za wąska, więcej jedziemy dalej wzdłuż tej ulicy.
GPS mówi nam “Przeliczam” i pokazuje trasę ulicami które są dużo dalej niż te którymi przyjechaliśmy. Często jakimiś podrzędnymi.

Dlatego przychodzi mi na myśl pytanie.
Czy jest możliwe, wytyczanie trasy biorąc pod uwagę po której stronie jezdni stoimy, czyli w jakim kierunku (E/S/W/N)?

Strona jezdni jest raczej nie do rozróżnienia przy dokładności GPS. Wyliczanie trasy powinno być prowadzone na odstawie kierunku, w którym się poruszasz. Albo zapamiętanego kierunku, z którego przyjechałeś.