Key:state ??

Ik ben in een LAW een serie deelroutes tegengekomen met de tag state=alternate. Vraag is: hoe zinvol is dat?

Een typische LAW heeft een hoofdroute, maar daarin zitten alternatieve stukjes voor honden, meestal niet gemarkeerd; alternatief voor als een landgoed, golfbaan of dergelijke gesloten is of het is broedseizoen, ook meestal niet gemarkeerd op de weg. Moet je die dan als state=alternate invoeren ondanks ontbreken van markering? Of alleen als er een bord op de weg is wat de omleiding aanduidt?

Aanlooproutes, officiële dwarsverbindingen en takken naar stations of losse extra rondwandelingen die bij een LAW gevoegd zijn, zijn meestal wél bewegwijzerd en gemarkeerd. Maar die zijn eigenlijk niet alternatief, het zijn gewoon toevoegingen aan de LAW.

De key state staat niet in de wiki. De tag state=alternate wel, vooral voor buslijnen die een bepaald stuk route alleen af en toe rijden. Maar daar staan dan wel bushaltes, dus die zijn wél gemarkeerd.

Wat zijn hier de gedachten over?