Karta Praw Pasażera Kolei - adresy stacji kolejowych

Polecam lekturę:
http://pasazer.utk.gov.pl/portal/pas/211/906/Karta_Praw_Pasazera.html

 § 3

Prawo do informacji
1.Przewoźnik kolejowy obowiązany jest podać do publicznej wiadomości, w tym w szczególności poprzez sieć Internet:

  • adresy stacji kolejowych;

Czy macie jakieś pomysły, jak w tym kierunku wspomagać podróżnych “też” ?