Karta över Falun (Falu kommun) "Nyttjanderätt kan upplåtas."

https://www.falun.se/kommun–demokrati/kommunfakta/kartor-och-geografisk-information/karta-over-falun.html

https://falun.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f4122d7cfdff499cb971760bb3516942

En massa fina kartor, flygfoton och overlays med en massa information. Vore trevligt om man kunde få använda dessa när man kartlägger Falun, kanske tom få använda fotona direkt i iD eller JOSM.

Kan någon som kan sånt här kontakta Falu Kommun och se om något sådant vore möjligt?

Verkar som att deras vanliga karta (“Baskarta Falun”) i huvudsak använder sig av Lantmäteriets vektorrendering, som är släppta under en licens som tillåts av OSM. I min installation av JOSM kan jag använda dem genom att klicka på Imagery → Map → Lantmäteriet Topographic Map. Det är dock inte den mest in zoomade varianten jag kommer åt då, då den tycks ha en mer strikt licens.

Kartan “Flygbild Falun 2018” verkar vara Lantmäteriets flygfoton, som tyvärr inte verkar vara släppta med en tillräckligt tillåtande licens för att kunna användas i OSM.

Så är det vektorrenderingen och flygfotografierna du vill nyttja i OSM så är det Lantmäteriet som bestämmer över det. Alla overlays på Falu-kartan skulle jag dock tro att Falun kommun har tagit fram, så dessa kan man kanske kontakta Falu kommun om!

Ja, der verkar vara helt rätt. Falun gör inget annat än att göra redan frigiven kartmaterial tillgängligt över deras webplats - men möjligen hittar Du några tillägg som är interessanta.

Nächstan varje kommun har någonstans en liknande tjänst i gömman på deras websidan. Men det är typ bara en “annan ingång” till lantmäteriets tjänster, där licensläget är klart och vi vet vilka saker vi få använda och vilka inte.

och det är bättre att använda sig av den direkta datakällan (also lantmateriets backgrundsläger i editorerna), för att undervika att man mappa efter lätt föraldrade kartmaterial. Man vet ju inte om kommunerna uppdatera sina kartor när det finns ändringar tillgängliga.