Kano'en

Ik heb sinds kort een opblaaskano en ben positief verbaasd over wat voor afstanden ik daarmee maak, ook in mijn eigen wijk.

Mijn vraag is een beetje: hoe ga ik hier op OSM mee om. Er is de Key:canoe, maar dat lijkt alleen voor officiële kanoplekken en -routes te zijn. Het gaat mij meer een beetje om: hoe tag ik water dat voor kanoën geschikt is?

Bij mij in de wijk kan je door een groot aantal van de wateren kanoën, maar het is op OSM geheel niet duidelijk waar.
Bijvoorbeeld: deze culvert is echt een buis, je kan er niet doorheen. deze brug is echter doorvaarbaar: zo’n 80 cm doorvaarthoogte, ik denk 2m breedte en zeker 60 cm diepte, en een meter of 20-30 lang. (Het lijkt op een tunnel, maar het heeft een Amsterdams brugnummer.)

Verder zijn er overal vlonders, sommige waterkanten zijn ook erg geschikt om je boot het water in te doen maar sommige weer helemaal niet omdat er riet staat.

En (maar dat is een beetje taggen voor de renderer) iets als OSMand kan wel routes over het water berekenen, maar alleen als er een waterway=canal of waterway=stream is, niet als het om oppervlaktewater gaat. Daarom worden er vaak een natural=water en waterway=canal gecombineerd. Het oppervlaktewater in de Bijlmer heeft als technische reden het afvoeren van kwel- en regenwater naar het gemaal van de Bijlmerpolder, maar is uiteraard ook aangelegd om een fijne woonwijk te krijgen en voor recreatie.

In de buurt is ook een vogelopvang. In het water daaromheen zijn ook vooien aangebracht, zodat sommige vogels kunnen badderen. Daartoe is aan beide kanten van dat watertje een balk horizontaal over het water aangebracht. Is barrier=log dan een juiste tag?

Op de wiki wordt ik niet zo wijs hoe ik hier mee om zou moeten gaan. Hebben jullie tips hoe dit lokaal opgelost is? Of is OSM hier niet het juiste medium voor?

Ik teken in wijken met water waar je met een sloepje of motorbootje de tuinen van huizen kan bereiken (en waar dat getuige observatie en satellietbeelden ook gebeurt) de vaarroutes in met deze tags:


waterway=canal
canoe=yes
motorboat=yes

Dat lijkt het minimale om ze te laten routeren voor klein vaarspul zonder zeil. Een waterway=canal alleen lijkt geen routerende eigenschappen te hebben, ook niet voor kano’s.

Daarnaast is er nog de CEMT=0 tag. Als die al op een vaarroute zit, dan hoef je niks te doen, want die impliceert deze klasse van vaartuigen al. Ik weet alleen niet of deze officieuze CEMT-categorie iets is dat wordt toegekend door een instantie, of dat we deze zelf ook kunnen beoordelen. De hogere formele CEMT-categorieën zijn voor de binnenvaart relevant en zijn doorgaans ook al ingetekend.

Wat je moet doen met slootjes waar je wel kan kanoën maar niet met een sloepje mag of kan komen weet ik zo niet zeker, maar canoe=yes lijkt de juiste tag te zijn als je er mag varen.

Vaarwater hoort zeker op OSM op thuis.

Er zijn zelf officiële kanonetwerken, zie https://knooppuntnet.nl/nl/networks/nl/rpn

Bekijk eens enkele routes hoe ze daar dingen hebben getagt.

Thx! Ik heb net op een heleboel wateren om mij heen eens geprobeerd, door een

waterway=canal
canoe=yes
motorboat=no
water_system=polder

toe te voegen. (Die laatste vond ik)
De ondergrondse doorgangen heb ik hetzelfde getagd, met tunnel=culvert erop.

De vlonders heb ik getagd met man_made=pier.

Ik ga eens kijken wat de waterkaart op OSMand er mee doet. Openseamap lijkt niets te doen. De flosm toont een stukje waar boat=no op stond rood, dus ik ben benieuwd hoe snel die update en wat die toont. Het lijkt dat vergelijkbaar getagde wateren in het Amsterdamse Bos wel getagd worden.

is cane=yes een tikfoutje of het je dat zo gebruikt?

Dat was een typefoutje.

Maar… Het werkt!

Hier zie je dat de “kanalen” duidelijk getoond worden en dat OsmAnd een route plant via deze kanalen. (Dikke paars-witte lijn, de dunne boven en rechts is de GPX-track van wat ik gevaren heb.
Inmiddels heb ik op een aantal bruggen ook een hoogterestrictie gezet van (meestal) 90 cm en die worden door OsmAnd zelfs getoond en meengenomen in de navigatie: als je een hoger schip hebt kan je er niet door.

De hoogterestrictie heb ik gedaan met een node op het stukje canal vlak bij de brug, of in het geval van de culverts op een node binnen de culvert:

bridge:ref = 1129
seamark:bridge:category = fixed
seamark:bridge:clearance_height = 0.9
seamark:bridge:clearance_width = 2.8
seamark:depth = 0.8
seamark:type = bridge

Die Depth zie ik in Osmand nog niet terugkomen, ik kon niet goed vinden of dat de juiste tag is. En de bridge:ref wordt ook getoond in Osmand - dat is het Amsterdamse Brugnummer.

bridge clearance zegt niks nuttigs als niet bekend is t.o.v. welk reductievlak dit is. Waterstanden veranderen nogal eens, tenzij ze kunstmatig onder alle omstandigheden op een exact peil gehouden worden, maar zelfs dan zie je vaak dat er een ander peil voor winter en zomer is. Veel bruggen in OSM in NL zijn getagd met clearance heights waarvan het reductievlak en de bron onduidelijk zijn… ik zou haast zeggen, levensgevaarlijk.

Maarja, leuk werk! :smiley:

Op stromend / getijdewater is de peilstand bij meting inderdaad nogal een punt.
Maar polder- / boezemsystemen worden doorgaans inderdaad op hetzelfde peil gehouden en de variatie in peil is doorgaans kleiner dan de meetfout die je hebt als je al varend een brughoogte meet :sunglasses:

(ik heb daarvoor als ik alleen vaar een peddel met twee soorten markeringen, eentje voor de doorvaarthoogte en een omgekeerde voor de waterdiepte. En als de gelegenheid daar is met een laserafstandmeter op de bodem van de kano, maar dan moet je natuurlijk wel weten hoe diep je ligt ne hoe dik je bodem is, en veel bruggen verlopen ook in hoogte…)

Het verschil tussen zomer- en winterpeil in de boezem van Rijnland verschilt 3cm en de waterstand varieert daaromheen slechts met enkele centimeters. In de meeste polders hier is het verschil tussen zomer en winterpeil minder dan 10cm

En molenaars hier hebben er schik in om anticiperend te malen als er regen voorspeld is, zodat de drempel waarbij het motorgemaal aanslaat niet bereikt wordt. In waterschappen met minder boezemwateroppervlak (en meer bebouwd oppervlak) kan de variatie wel groter zijn.

https://rijnland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=aeba2077e9c3492795023d802d43ba64

Ik heb hier in de Bijlmer het water nooit meer dan een paar cm van peil af zien zijn. En ik heb één set markeringen, hoogte en diepte - ik hou gewoon het blad van mijn peddel tegen de brug/bodem aan, wel even omdraaien.