Kan iemand hier even naar de busroutes kijken

Kan iemand hier even naar de busroutes kijken
https://www.openstreetmap.org/changeset/73269297#map=19/52.81223/4.99217
De fietsroute heb ik al weer aangepast.
BVD,
Eggie

Busroutes en rcn route 49-89 hersteld. Bij de rcn route was de volgorde in forward/backward stuk niet goed.

Dick… bedankt… kreeg dat stuk.op de brug al niet goed