Kaart toegestane vrachtroutes Amsterdam > 7,5 ton

Hallo,

ik heb een kaart gemaakt met de toegestane vrachtroutes in Amsterdam voor voertuigen > 7,5 ton.

→ Relatie: Toegestane vrachtroute Amsterdam > 7,5 ton (8355021)

Nu is mijn vraag, ik zou voor meerdere straten (lees heel stadsdeel Centrum in Amsterdam) op alle straten een gewichtsbeperking van 7,5 ton willen toevoegen (maxweight ID), behalve op de toegestane vrachtroutes in Amsterdam voor voertuigen > 7,5 ton. Is dit eenvoudig te realiseren, of moeten hiervoor alle wegen in het betreffende stadsdeel separaat worden aangevinkt/toegevoegd?

Groet, Mark

Het lijkt me het beste om alle wegen van de maxweight tag te voorzien, maar je kunt ook de eerste secties vanaf de toegestane wegen dichtzetten. Daarachter kan het vrachtverkeer er toch niet meer komen, tenzij er een gat ontstaat als iemand al dan niet per ongeluk deze tag eraf haalt.

In JOSM kun je het betreffende deel van Amsterdam downloaden en via een filter of zoekopdracht gemakkelijk alle highways selecteren en aanpassen.

Nog gemakkelijker is om via overpass enkel de highways in JOSM in te laden, dat scheelt een heleboel geheugen. Waag je dan echter nooit aan opknippen van wegen aangezien relaties dan meestal stuk gaan.

Als je alleen de zijstraten van de vrachtroute tagt en je hebt een navigatie systeem dat routeert op basis van maximaal gewicht dan kan je gemakkelijk vinden of er nog gaten zijn.

Ik weet niet of het of het jouw relatie is, maar JOSM klaagt over een dergelijke relatie. Misschien kan je kijken of de tags die je gebruikt correct zijn. Of dat de JOSM validator achterloopt.

Door personeel van de gemeente Amsterdam zijn nu 3 relaties aangemaakt met als doel de besluitvorming/vergunningverlening te ondersteunen.
De relaties krijgen in JOSM dezelfde validatie-waarschuwing toebedeeld: “Relatietype is onbekend”
De relaties hebben de volgende tags: type=route, route=truck (en voor de andere twee route=taxi)

Wat zouden betere tags kunnen zijn?
Of moet de JOSM validator aangepast worden? (Dit is immers een geheel nieuwe toepassing binnen OSM.)

Het is me niet duidelijk of de straten een zone verkeersbord hebben of elke straat een verkeersbord.

C21

Ondertussen een locatie opgezocht, zonebord dus.

JOSM zal de combinatie van een route=truck wel niet kennen, zie ook de wiki: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:route
Daar zou ik me niet zoveel aan gelegen laten liggen, binnen OSM is het toch vaak van “iemand verzint iets goeds en dat gaan we ondersteunen”.
Ik denk meer dat de type=route niet echt van toepassing is. Dit is niet een route zoals normaal gebruikt, met een gesorteerde lijst van ways die van A naar B gaan. Maar ik heb ook geen voorstel hoe het beter te mappen is. Maar ik denk wel dat we er even over moeten nadenken hoe dit ondersteund kan worden.

Het lijkt wel wat op een netwerkrelatie, als de bedoeling is om toegestane routes/voorkeursroutes te registreren.

Dit zou ik doen:
Alleen taggen in OSM wat daadwerkelijk aangegeven staat. Dus niet wat er gewenst of bedoeld is.
Binnen een zone voor dit doel: alleen de toegangswegen taggen met de aangegeven beperking. 5,4 ton volgens @Allroads

Dan is het mogelijk te zorgen dat een routeer-engine een vrachtwagenprofiel heeft dat die straten niet neemt.

Voorkeursroutes zijn vantevoren bedachte dingen, al of niet op straat gemarkeerd. Indien gemarkeerd kan je ze in OSM opnemen als routerelatie. Taggen met route=truck (of vergelijkbaar, meestal hebben onze engelse vrienden er een andere term voor…) zorgt ervoor dat het op een aparte kaart weergegeven kan worden. Vgl https://hiking.waymarkedtrails.org/ met aparte kaarten voor wandelen, fietsen, skiën, paardrijden.
Misschien is er al een voorstel voor wat opgepikt kan worden.

Voorkeursroutes in een stad, dat wordt al gauw een netwerk. Ik zou dan alvast de knooppunten identificeren (staat wsch al in het plan?), en routerelaties leggen van knooppunt naar knooppunt.

Hoi, mooi en leuk dat de gemeente Amsterdam dit via Openstreetmap wil doen, daar helpen we graag bij.

Ik denk alleen wel -in lijn met veel andere reacties hier- dat dit op een andere “route” zou moeten dan met een routerelatie zolang de “vrachtwagenroutes” niet met expliciete en aparte bebording in het veld als vrachtwagenroute zijn aangegeven (zoals fietsnetwerken, lokale gemarkeerde wandelingen etc.).

Anders krijg je een eindeloze hoeveelheid routes zoals -gekscherend “straatnamen die naar een 18e eeuws persoon zijn genoemd” en dat is expliciet niet de bedoeling in OSM, zie “Relations/Relations are not Categories”
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations/Relations_are_not_Categories

En als het gaat om voorkeursroutes ipv (de afwezigheid van) verboden, dan spelen ook twee principes van Good Practice:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_practice

Voorkeursroutes en netwerken (die niet in het veld als zodanig zijn gemarkeerd) kunnen lokaal worden opgeslagen.

Informatie over (de afwezigheid van) verboden is uiterst welkom in de OSM database en vormt weer de basis om kaarten (en lokaal opgeslagen relaties) te maken die bijvoorbeeld weergeven waar er geen gewichtsbeperking is.

De meeste routeerders zullen bij afwezigheid van informatie over aannemen dat er geen gewichtsbeperking geldt (net zoals je aanneemt dat je 130 mag op de autosnelweg bij gebrek aan verdere informatie). Maar als je dat niet expliciet maakt, dan kan je niet het verschil zien tussen “onbekend” en “geen beperking” en dan kan je nog niets -je weet dan eigenlijk nog minder dan niets, ook de vraag of een beperking bekend is, is dan onbeantwoord.

Om de kaart voor met openstaande routes voor zware vrachtwagens te maken, hoef je alleen maar de paar wegen zonder gewichtsbeperking met maxweight=none te taggen. Die kan je vervolgens via Overpass weergeven en downloaden.

Dat is ook veruit de meest gebruikte niet-nummerieke waarde voor deze key:
https://taginfo.openstreetmap.org/keys/?key=maxweight#values
Alleen moet je dan wel in de gaten houden dat die tag niet door fanatieke default-vandalen wordt gesloopt :rage:

Concreet zou dat kunnen door de leden van de huidige relatie 8355021 te selecteren en die tag in een keer toe te voegen, maar ik heb daar zelf vanaf gezien omdat ik zag dat 294 ways al een waarde voor maxweight * hebben die anders is dan “none” en ik weet niet goed genoeg hoe het daar zit (281 “120” ; 12* “7.5” ; 1* “12.000lbs”)
(die “120” is misschien een typefout van een -ook niet passende- maxspeed? uit een mechanical edit)

Als de gemeente ook goede informatie heeft over de straten waar *wel * een gewichtsbeperking geldt, dan is het natuurlijk helemaal mooi als die ook op de betreffende ways wordt getagd met *maxweight=**, want dan kan je ook dat expliciet maken in kaarten (en gebruiken in routering).
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:maxweight

Het zou naar mijn idee dan wel echt op de hele ways moeten waar het geldt en niet alleen op de eerste stukjes.
Dat zou een onjuiste -en ook verwarrende- weergave van de werkelijkheid zijn enkel om een bepaald effect in routering te krijgen. Daar zit een grijs gebied, maar in dit geval zie ik er niet voldoende goede aanleiding voor: het roept nu het beeld op dat op een bepaald stuk van de straat wel een verbod geldt en op een ander stuk niet. Dan gaan mappers weer voor vele straten onnodig op pad om te kijken hoe dat zit met die gatenkaas om dat weer aan te vullen, terwijl de goede informatie gewoon voorhanden is.

Succes!

toevoeging:
die bestaande “maxweight=120” zou dat misschien een typo kunnen zijn bij een oude limiet van 12 ton?
het gaat om deze wegen: https://overpass-turbo.eu/s/zLJ

als de betreffende wegen zijn getagd met “maxweight=none”, dan wordt met onderstaande uitvraag de “vrachtwagenkaart” gegenereerd die je ook weer kan opslaan als data etc:
https://overpass-turbo.eu/s/zLK

—edit:
correctie 120-> none , stomme fout…

Op hele ways uiteraard, maar vind je dat het op alle straten binnen de zone moet?

Ja, de zone is alleen een manier in de bebording (shortcut) om het aan te geven, net zoals het snelwegbord dat ook voor alle volgende wegdelen bepaalt dat het highway=motorway is (we maken geen "motorway-zone"waar de betreffende wegdelen in liggen.

Je wil ook dat dat de data die betrekking heeft op de way ook aan de way hangt en niet aan een area waar die way (en heel veel andere zaken waar een verbod niet geldt) in ligt.

Verkeerde interpretatie, dat schrijf ik niet.

Bij zone alle wegen maxweight geven. Net als bij maxspeed zones en C bord zones, etc.

Zone (maxweight) 5,4 ton volgens de borden toch?
Alleen de toegangswegen taggen met maxweight was een idee van iemand anders, dat is in ieder geval voldoende voor routeren.

Persoonlijk zou ik ook niet alle prutstraatjes in een binnenstad gaan taggen met maxweight. Vrachtwagens kunnen daar niet eens komen.

https://www.mapillary.com/map/im/Wsf4X0A8wkrFZdq2C6fOzA
Zag ook dat er zone borden binnen de zone staan en niet met “herhaling” er op.
De bepijling worden niet consequent doorgevoerd.

2008 pdf

De vraagstelling, wat is correct?
Zou men alle wegen in het gebied, ook de vrachtroute, op maxweight=7.5 moeten zetten en de vrachtroute op maxweight:hgv=none none Indicates that there is no fixed maximum (see maxspeed)

Want immers een trekkersymbool (met aanhangwagen) > 7.5 ton mag er niet in, omdat deze vervoersmiddelen niet onder de categorie vrachtwagensymbool vallen.

Onderbord: 'Uitgezonderd" dat zij de uitsluitingen die we mappen.

Het is veel ingewikkelder. Er is sprake van een zone met een maximum van 7.5 ton. Maar er is ook sprake van een officiele vrachtroute die daar weer van afwijkt.

Dus je zou de vrachtroute moeten taggen met het maximum van de route en dan alle zijstraten daarvan (of letterlijk alle straatjes) met een maximum van 7.5 ton.

Zijn die apart bebord?

Dank voor de foto, dat voorkomt misverstanden!
de routes zijn dus wel expliciet met borden aangegeven, dan neem ik mijn algemene bezwaar tegen gebruik van een routerelatie terug, zolang die inderdaad gekoppeld is aan de borden.

Wel blijf ik de toekenning van goede maxweights aan de betreffende ways het belangrijkste vinden.

De gewichtsbeperkingen voor de overige straten zouden -als de broninformatie inderdaad van voldoende kwaliteit is en als er wordt voldaan aan de voorschriften van mechanical edits ( https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct
na overleg ook eenvoudiger kunnen worden ingevoerd ), door bijvoorbeeld:

-eerst alle wegen in de relatie te selecteren de passende maxweight / maxweight:hgv toe te voegen (ik denk dat Allroads gelijk heeft, al zal die zo minder snel gevonden worden door datagebruikers ) toe tekennen
-dan een query te maken die
(a) alle highway=* binnen het stadsdeel selecteert (dat werk, zie eerste aanzet: https://overpass-turbo.eu/s/zLX ) en vervolgens:
(b) alle highways uitsluit die net een “maxweigt:hgv=none” hebben gekregen
(c) alle highways uitsluit waarvoor dit bijna per definitie niet relevant is (footway; pedestrian, cycleway eyc etc)

(d) op de wegen in die uiteindelijke query “maxweight=7.5” toevoegen

Het vergt vertrouwen in de kwaliteit van de data en vooral het erg goed nalopen van de resultaten om niet veel ongelukkige resultaten te krijgen. Maar als de gemeente dit wil doen en een goed plan voorlegt, dan lijkt me dat erg positief en komt de database weer een mooi eind vooruit en geeft dat kans aan interessante applicaties / visualisaties als de data in zo’n groot gebied helemaal compleet is.

Ze zijn dus niet consequent doorgevoerd. Ik had namelijk vanaf de foto boven rechtdoor gekeken tot de volgende grote kruispunt maar daar staan de borden pijl met vrachtwagen niet.

Ook bij andere toegangszoneborden zijn de route borden niet aanwezig.

Ik neem aan de de bedoeling is om de “Vrachtwagenroutes” nog op de weg aan te geven. Anders wordt het MI een lastig verhaal. Als het zeker is dat het binnenkort in uitvoering komt kan je nog met een proposed tag alvast gaan invoeren.

Ik zag ook nog een paar “verboden voor vrachtwagens” borden…