JOSM: wtyczka/narzędzie ImproveWayAccuracy

Od niedawna dostępna jest wtyczka ImproveWayAccuracy, która pozwala zastąpić tradycyjne poprawianie dokładności dróg (czyli chwytanie za węzły lub uchwyty i przeciąganie ich) w miejsce zwykłego klikania. Jest to na tyle wygodne narzędzie, że argument “szybciej narysuję nową drogę niż poprawię starą” traci rację bytu.

Opis narzędzia: http://josm.openstreetmap.de/wiki/Help/Action/ImproveWayAccuracy

Wtyczka została zintegrowana z JOSM od wersji 4846.