JOSM: snappen/aansluiten bij wijzigen polygoon

Hallo,

Als ik in JOSM een polygoon wil aanpassen, dan gaat dat het makkelijkst (vind ik :wink: ) door de nodes beet te pakken en te slepen naar waar ik ze wil hebben, of dmv het kruisje een nieuwe node toe te voegen en die te slepen naar waar ie moet zijn. Alleen als ik daarbij bijvoorbeeld wil aansluiten op een bestaande node, dan snapped JOSM daar niet naar toe (bij het tekenen van een nieuwe doet ie dat wel, erg prettig).

Een voorbeeldje van waar ik op doel is dit soort dingen: Way: 108802719 | OpenStreetMap
Dit stukje bos zou eigenlijk met z’n twee zuiderburen aan elkaar gesnapped moeten worden. Nou kan ik wel heel ver inzoomen, en de nodes handmatig zo dicht mogelijk bij elkaar leggen, maar da’s natuurlijk niet netjes. Netter zou zijn als er 1 node van gemaakt word.
Voorbeeld is misschien niet zo goed, omdat de drie vlakken eigenlijk samengevoegd moeten worden, maar het gaat even om het principe.

Is er een manier om JOSM dat wel te laten doen? of misschien achteraf de nodes samen te voegen of zo? Ik heb lopen zoeken, maar kon hier alleen wat github-opmerkingen over vinden, die het niet lijken op te lossen. Kan natuurlijk ook dat ik 't verkeerd doe en er een betere methode is om een polygoon aan te passen (overigens is waar ik hier op doel geen klusje voor de PolygonCutOut plugin), ik ben nogal gewend aan GIS applicaties - en dan is JOSM best even wennen :smile:
Of dat ik verkeerd zoek, dat kan ook nog :smile:

Ik doe vaak de node selecteren die je weg wil hebben en dan met shift ingehouden de node waar je naartoe wilt selecteren en dan de M toets indrukken. Als de twee polygons dan aan elkaar zitten kan je met shift+J de twee polygons samenvoegen tot één polygon.

Wat ik ook wel eens doe is twee punten op een polygon selecteren en dan P toets om het deel op te delen en dan kan je dat joinen met het andere deel met C. Zodat het weer een polygon word.

Heb ik hiermee je vraag beantwoord?

1 Like

Aha! die toets M deed 't 'm, als je beide nodes geselecteerd hebt. Dan word 't er netjes 1 (en als je die dan verplaatst, gaan beide vlakken mee).

Yup! Dankjewel! Hier kan ik mee verder (nu eerst al m’n eigen changesets maar weer eens aflopen :wink: )

1 Like

Als je twee landuses wilt mergen en ze hebben (veel) meer dan twee nodes, dan kun je ook de tool:
image
(links in de balk) die “merge the contour of an area with the contour of another area” met de shortcut key X gebruiken; die gebruik ik vaak.
Staat ook onder mode/contour merge.

1 Like

Sterker nog, je hoeft er maar 1 te selekteren in de buurt van de andere. M (Merge) laat de geselekteerde node dan naar de andere toespringen en maakt er 1 node van.

Een andere handige is J (Join). Daarmee maak je een node vast aan een way waar hij dichtbij is. Dan hoef je niet eerst op zoek naar het plusje om er een node van te maken die je dan op de goede plek moet slepen om M te kunnen gebruiken. Maar let op: hier gaat de way naar de node toe! Dus je moet de node echt precies op de way zetten, en anders moet je na het Joinen de way weer goed maken door de node precies goed te zetten.

Ik ben toevallig net heel uitgebreid met landuse, natural areas en water bezig, dus ik M en J heel wat af! Anekdote: ik had een paar jaar geleden net met veel moeite doorgekregen hoe polygons en multipolygons werkten, en ik dacht kom, die polder waar ik in woon heeft hele grote stukken weidegebied die ingetekend zijn als een lappendeken van honderden gras-polygons. Laat ik dat eens vereenvoudigen door ze allemaal bij elkaar te plakken. Dus bijvoorbeeld alle weilanden tussen twee snelwegen en een spoorlijn, alles in één. Omdat er altijd wel een bosje of een waterplas in zit worden het dan bijna altijd multipolygons. Dat was in de tijd dat niemand nog polderslootjes serieus nam. Nu ben ik in een paar van die gebieden het water aan het mappen: plassen, rivieren, vaarten, sloten, grote vijvers. Binnen de kortste keren is zo’n gebied een onoplosbare roze doolhof! Om het werkbaar te houden splits ik nu juist weer veel aparte weilandjes af, allemaal geheel of gedeeltelijk omgeven omgeven door water. (Ja, nu gaat de ‘ouwe hap’ tegen het scherm roepen “Dat heb ik toch gezegd!”)
Multipolygons heb ik nog steeds, maar weinig, en bijna allemaal heel eenvoudig: Een bos met een vijver erin of een plas met een eiland erin.
Moraal van het verhaal: hou het eenvoudig en kleinschalig. Eenvoud is belangrijker dan mooi, elegant of zo modern mogelijk.

Kan heel gemakkelijk. Je pakt een node, houd ctrl ingedrukt en sleept hem naar de node waar je hem mee wilt mergen. Dan snap die node en laat je je muis los (Daarna pas ctrl). Dan is ie gemerged. Hoef je geen M te gebruiken.

2 Likes

En als je de N gebruikt, gaat de node naar de weg toe.

1 Like

Dank voor de tips iedereen! Dat gaat helpen, nou moet ik ze alleen nog onthouden :wink:

Die zal ik ook onthouden. Ik was op WIeringen begonnen om al dat moeras weg te halen, want Wieringen is niet zo nat. Als je dan inzoomt, zie je steeds meer dingen die beter kunnen, maar ik vond het algemene kaartbeeld wat belangrijker. Nu het meeste moeras weer is drooggelegd, kan ik ook meer details (sloten e.d.) gaan toevoegen - en dan dit als richtlijn meenemen.

Dank allen!

Als leidraad:
Je kan ook kijken hoe de provincie, de natuur gebieden categoriseert, het beheertype vast stelt.
Natuurbeheerplan 2023
Viewer

BIJ12 verzameld alle natuurbeheerplannen van Nederland.
In Qgis, kan je dat zichtbaar maken.
Download vastgesteld NBP2023 van deze pagina (Esri gdb formaat)

Hi Allroads,

Ja, ik ken de NBP’s van de provincies maar al te goed (ik werk voor Natuurmonumenten :wink: ). Maar het meeste is eenvoudig lokale kennis, ik wandel dagelijks met de hond over Wieringen. Daarom ben ik met het omtaggen begonnen: ik zag tijdens een wat langere wandeling dat alles om me heen als moeras op de kaart stond, wat ik erg vreemd vond.

Overigens is voor het buitengebied de Basisregistratie Gewaspercelen ook een handige: https://service.pdok.nl/rvo/brpgewaspercelen/wms/v1_0

Daar kun je goed uit halen wat (blijvend) grasland is, en wat beter als farmland getagged zou moeten worden. Die word ook jaarlijks bijgewerkt, dus is altijd actueel. Die heb ik er in JOSM ook bijgezet, in jouw superhandige basislagen bestandje. Ik heb alleen nog niet ontdekt hoe je in JOSM een GetFeatureInfo kunt doen op een achtergrond-WMS, dus ik heb 'm in de browser ook vaak open. En daar staat ook Agrarisch Natuurbeheer en Weidevogelbeheer goed in opgenomen.

Oh, btw: Vochtig Weidevogelgrasland (N13.01) is geen moeras, dus dat zou niet als wetlands getagged moeten worden. Uit de Index Natuur en Landschap:

minstens 80% van de oppervlakte de grondwaterstand in de periode maart-juni minder dan 45 cm onder maaiveld ligt.
Bron: N13.01 Vochtig weidevogelgrasland - BIJ12

En dat is geen wetland, ook al word het in het voorjaar plas/dras gezet voor de terugkerende grutto’s. Je ziet er vaak ook nog koeien of schapen op lopen (vooral buiten het broedseizoen).

Hier kan je een laag aanzetten BRP text voor inzicht.

Eerder had BIJ12 in de SNL applicatie ook een laag die te gebruiken was met beheertypen, nu alleen nog een download.
Misschien die beheertypen lijst eens omzetten naar OSM tags waar mogelijk.

shift-H Josm instellen van Josm naar url

1 Like

Op het moment van lopen in de zomer, zie je nog de data van vorig jaar.
Je loopt dus altijd een jaar achter.

Oud forum BRP topic

De BRP-gewaspercelen worden in de periode 1 april – 15 mei ingewonnen tijdens de gecombineerde opgave. We proberen in augustus een conceptversie beschikbaar te stellen via PDOK. Hierin kunnen nog enkele zaken veranderen die bijv tijdens controles worden vastgesteld. In feb van het daaropvolgend jaar wordt een definitieve versie op PDOK gepubliceerd. De definitieve versies zijn als een soort van archief bij de PDOK Atomfeed te downloaden

De data in de laag is definitieve versie.

Concept als geopackage

De informatie in dat topic is wat verouderd (2017). Tegenwoordig word er eerst een concept-versie gepubliceerd, met een peildatum van 15 mei in dat jaar. De concept-versie is in het grootste deel van de gevallen gelijk aan de definitieve versie, is mijn ervaring, en die concept versie is van het lopende jaar. Ik heb deze info nodig voor m’n werk, maar ik zie het ook in de velden om me heen. Dus waarschijnlijk liep ie in 2017 inderdaad nog een jaar achter, maar dat is tegenwoordig veel minder het geval. Hoewel de definitieve versie soms wel flink kan achterlopen, dat is waar. Maar RVO heeft dit best goed voor elkaar tegenwoordig.

Maar voor OSM kijk ik voornamelijk naar of het grasland (blijvend) is of een of andere soort akkerbouw, niet heel specifiek naar exact welk soort gewas. Dan blijf je jaarlijks bezig, en dat lijkt me ook niet de bedoeling (dan kun je beter de gewaspercelen jaarlijks importeren). Dus zelfs als het een jaar achterloopt, is dat m.i. niet erg voor het algemene kaartbeeld van OSM.

Klopt, het gaat om de grote verschuivingen in gebruik, de verschillende “Landbouwvormen”, te constateren.
En niet om de bouwplanwisselingen.
Van data moet je begrijpen hoe het wordt geproduceerd, om er goed gebruik van te kunnen maken.
Het plaatsen in de tijd, hier dus het verschil tussen concept en definitief.

Ik gebruik alleen m en n. M om een node naar een andere node te laten springen en n om een node naar een lijn te laten springen.
Voor het wetland moet je even kijken of typische moerasland / draslandplanten zich gevestigd hebben. Zo ja dan is het wetland.

Dank, het gaat nu nóg makkelijker! En ook Control-droppen van een node op een andere is handig. Je kan zelfs een plusje slepen, of een node, en dan pas Control indrukken en de node op een andere laten vallen.

PolygonCutOut is een enorme tijdbespaarder. In plaats van 5000 lijnen en nodes aan elkaar smeden trek ik een grove lijn door bv het water, dan even het water Controle-Shift-3 en de randjes zitten met alle nodes perfekt aan elkaar!
Ook handig, als ik bv een lang stuk water moet onderbreken omdat ze er een weg doorheen gelegd hebben: even een rechthoekje tekenen op het stuk wat weg moet, Control_shift-3, en dan het rechthoekje weer weggooien. Da’s nog nét iets handiger en ook logischer dan splitsen met Control-Shift-1.