JOSM Presets voor NL

als het nu G13 is zou het niet kunnen.
G13 uitgezonderd Landbouwverkeer tot 1000m

G13 uitgezonderd bestemmingsverkeer

Ja dan klopt het toch. G11 is behalve gebod voor fietsen ook verbod voor brommers. De werksfeer wordt beperkt in die zin dat het verbod voor brommers wordt opgeheven.

En als ik goed begrijp, is daarmee een soort G14 gecreëerd, de brommer tegenhanger van G13 :slight_smile:

Regel 59

       <check key="motorvehicle" text="Motorvehicle destination" nl.text="Motorvoertuigen bestemmingsverkeer?" value_on="destination" value_off="" default="off" />

Het is motor_vehicle met een _

Dit is wel een gevaarlijke check, want op veel plaatsen met bestemmingsverkeer valt mofa en moped niet onder bestemmingsverkeer en zouden dus mofa=yes en moped=yes moeten krijgen om dat deel van motor_vehicle=destination op te heffen.

Een ander punt is dat destination vaak van 1 kant geldt. Dan heb je te maken met forward en backward. Het is meestal ook de combinatie met een C bord, wat we graag getagd zien als traffic-sign op een klein stuk weg

Is het verstandig om deze regel te schrappen?
Het leidt waarschijnlijk tot veel foutief ingevoerde tags.
Waar andere vervoersvormen last van hebben.

http://overpass-turbo.eu/s/r8K Het is er maar 1, maar hoe de situatie daar is? gezien de =no tags.

Ik heb een deel use_sidepath toegevoegd aan de file.
Elke keer intypen was ik zat, vooral als backward/forward eens gebruikt is.

tevens
highway=cycleway, enkel op lijn.
Fietsverkeersborden op een node, met direction in graden.

Om te proberen:

http://mijndev.openstreetmap.nl/~allroads/JOSM/Presets/NL-Fiets.zip

Deze url met zip kan je gelijk gebruiken, instellingen (preference) en dan presets toevoegen.
Je kan hem ook downloaden en uitpakken en dan installeren in de presets.

Dan krijg je het volgende ( ik heb JOSM op engels ingesteld, je zou ook Nederlands moeten krijgen).

Presets tab:

Of als je de preset in de taakbalk heb ingesteld:

Menu use sidepath:

Aan de zipfile oneway toegevoegd.

http://mijndev.openstreetmap.nl/~allroads/JOSM/Presets/NL-Fiets.zip

Aangepast om oneway:bicycle mofa moped = no te zetten.

Wanneer je JOSM opnieuw start zal je het waarschijnlijk niet zien.
De file staat in cache van JOSM, deze wordt gebruikt, na verloop van tijd wordt het opnieuw opgehaald.

Verwijder uit de cache van JOSM de volgende file en start JOSM weer op dan laad JOSM deze nieuwe file.

mirror_http___mijndev.openstreetmap.nl__allroads_JOSM_Presets_NL-Fiets.zip

Windows, de zip file staat in
C://Gebruikers/Naam/Appdata/Local/JOSM/cache

De laatste ontwikkelingen cycleway, designated zijn nog niet verwerkt in de presets en wiki.
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=59468

Goed punt, in het (momenteel) laatste bericht van dat draadje (Mofa yes of designated bij G12a of G11 bord. - #27 by EOSfoto - Nederland (Netherlands) - OpenStreetMap Community Forum ) 0 merkte EOSfoto ook al o pdat het dreigde te verzanden.

Discussies kunnen interessant zijn, maar het is inderdaad wel goed als de conclusies ergens landen zodat we op basis daarvan verder kunnen werken. Heb geen argumenten tegen de gegeven lezing van het RVV gehoord (waaruit volgt G12a: MoFa = designated ipv yes ).

Ik zal dit weekend ervoor gaan zitten en proberen het zo goed mogelijk te verwoorden in de Wiki.

Obv daarvan zou de preset kunnen luiden:

<key key="traffic_sign" value="NL:G12a" /> 
<key key="mofa" value="designated" />
<key key="moped" value="designated" />

Verder zou het heel fijn zijn als een nieuwe versie van de preset een keuze zou bevatten voor de waarde van “foot”.

Hoewel er in OSM een default is bepaald die bij gebrek aan infomatie in >90% voldoet, staat die waarde niet vast op basis van het verkeersbord voor fietspad. Of voetgangers wel/niet op het fietspad mogen komen hangt volgens het RVV immers af van de vraag of er wel/geen voetpad aanwezig is, en dat kan een OSM-router niet zelf bepalen (OSM en RVV hebben een andere definitie van wat tot een weg behoort).

Ik denk niet dat OSM en RVV zo zeer een andere definitie hebben van wat een weg is, maar dat het uitgangspunt bij het RVV is of er daadwerkelijk een voetpad naast het fietspad ligt. Terwijl het voor OSM van belang is of dat voetpad ook daadwerkelijk als OSM way getekend is.

Dus in een stad ga je meestal niet alle stoepen als losse OSM ways tekenen. Dat betekent dus dat voetgangers over de cyclepath way gaan.

Eigenlijk zou je op bijna iedere highway=cyclepath of een foot=yes of een foot=use_sidepath moeten zetten.

In NL geldt impliciet dat voor highway=cyclepath foot=yes is, dus behoeft niet getagd te worden, liever niet zelfs (overtagging).
Als er een stoep langs loopt kan foot=use_sidepath, maar voor routeren is dat tevens niet nodig.

Voor voetgangers is ooit ergens afgesproken segregated te gebruiken. En bij segregated=yes sidewalk op te nemen. Zo zit het ook in mijn versie van de preset.

“ooit ergens afgesproken…”:slight_smile:

Als ik op http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:segregated kijk, zou ik segregated toepassen als er een voetgangerslane is en een fietserslane, hoosstens gescheiden door een lijn. Er is dan geen sprake van stoep/trottoir, dus geen sidewalk; segregated én sidewalk is dan dubbelop.
Als er een trottoir is (gescheiden van het fietspad door een stoeprand, dan de tag sidewalk toepassen en niet segregated.

Maar ik kan het mishebben…

Dat laatste had ik in mijn begindagen bij OSM ook gedaan, dus alleen sidewalk=right. Een zeer ervaren mapper gaf mij toen onderuit de zak, dat dat niet goed was, nergens op sloeg en ik moest er segregated= yes bij zetten.
En dat lijkt me wel zo handig, anders moet je weer onderscheid gaan maken tussen lijnen, verhoogde randen en wat al niet meer.

Zullen we de sidewalk segregated use_sidepath discussie in een ander topic verder voeren?

Ik heb de preset aangepast naar versie 1.3.1

Verandering G12a mofa van yes naar designated.

http://mijndev.openstreetmap.nl/~allroads/JOSM/Presets/NL-Fiets.zip

Opmerking gebruik:

Wanneer je JOSM opnieuw start zal je het waarschijnlijk niet zien.
De file staat in cache van JOSM, deze wordt gebruikt, na verloop van tijd wordt het opnieuw opgehaald.

Verwijder uit de cache van JOSM de volgende file en start JOSM weer op dan laad JOSM deze nieuwe file.

mirror_http___mijndev.openstreetmap.nl__allroads_JOSM_Presets_NL-Fiets.zip

Windows, de zip file staat in
C://Gebruikers/Naam/Appdata/Local/JOSM/cache

De discussie over RVV vs OSM en overtaggig heb ik naar een apart draadje gezet:
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=60131

Zijn er nog andere zaken nodig die uitgewerkt moet worden in een Nederlandse preset?

Zelf heb ik moeite met verkeerslichten. Een specifiek verkeerslicht plaatsen.
Voor de rijbaan, hier een mogelijkheid van button_operated voor fiets, maar eigenlijk houdt dat ook voor brommer etc in. Maar auto vindt dat niet leuk.
Voor het fietspad overgang.
Voor voetpadovergang.

Wat is de toegevoegde waarde van het taggen of een fietsers- of voetgangerslicht met een knopje bediend wordt?

Ik kwam vandaag deze tool tegen, nuttig, mooi werk!

Is het een idee om een preset te maken voor fietsstraten / cyclestreets? Ik moet eerlijk zeggen dat ik even niet helemaal up to date ben met de laatste tag-conventie en het al dan niet ontbreken van wettelijke basis (wat mij eigenlijk niet zoveel uitmaakt), maar feit is dat ze er steeds meer zijn en dat ik ze ook graag als zodanig zou taggen. Een preset daarvoor zou wat mij betreft daarbij helpen.

Fietsstraat
Discussie

Omdat de site van Ligfietser het volgende aan geeft
En Marc zijn Taglocator verkeersborden.
Uitbreiding:

EDIT: L1002 vervangen door L51 zie volgende post
cyclestreet=yes traffic_sign=NL:L51

Met de online verkeersborden style van Sander zijn de borden op de way en node te zien.

Ook op node te zetten.

Oude preset is in JOSM cache opgeslagen. Na verloop van tijd wordt het vernieuwd, kan je niet wachten.
Windows, de zip file staat in
C://Gebruikers/Naam/Appdata/Local/JOSM/cache - de regel met …code… weggooien en JOSM opnieuw starten.mirror_http___mijndev.openstreetmap.nl__allroads_JOSM_Presets_NL-Fiets.zip