josm - Jak najlepiej robić associatedStreet ?

Jak wprowadzacie numery wejść/domów przy użyciu Josm i associatedStreet ?
Aktualnie ja tylko potrafie że wybieram node za node , nadaje im numer (z menu: Preset/annotation/addresses), potem je wybieram jeszcze raz, dodaje do wyboru way ulicy i wybierem z menu Josm:
presets/relations/associated street
dostaje okienko zatytułowane “selection unsitiable” gdzie dalej klikam “new relation” i dalej ręcznie wpisuje role przy każdym węźle.
Siermiężne strasznie, a jak prościej ?
Aż się prosi aby po wybraniu wezłów budynków i jednej ulicy wszystko zrobiło się automatycznie plus zapytał o numery budynkow/ wezłów gdy brakuje im addr:number …