It webstee yn it Frysk oerset! / Het webstede in het Fries overgezet!

Friezen, boeren, burgers en buitenluitjes, :slight_smile: :expressionless: :frowning: :smiley:

Met de laatste updates is de vertaling voor www.openstreetmap.org in het Fries nu compleet. Dit is dus een kleine aankondiging / feestelijke opening voor allen die het Fries machtig zijn, en het leuk vinden om een stukje eigenheid aan de schermbeleving toe te voegen. :sunglasses:

Genôch no yn it Nederlânsk, hjir sjogge jim hoe’t jim it Frysk derfoar krije kinne: :open_mouth:
https://www.openstreetmap.org/diary/fy

:wink: :confused: … en at de tinte net ôfbrutsen wurdt, dan winskje ik eltsenien der in soad nocht mei. :stuck_out_tongue: :laughing: :rage: :roll_eyes:

Tsjoch!

Geen idee of het ooit gebruikt wordt, maar wel tof om er in te hebben. :sunglasses:

Statistisch gezien vermoed ik dat de groep mappers die Fries als voorkeurstaal ingesteld heeft tussen de 0 en 5 personen ligt — 1 tot 5 als jij tot die groep behoort natuurlijk. Niet omdat mensen geen Fries spreken/lezen/schrijven, maar omdat de doorsnede van OpenStreetMap-mapper en mensen die hun browser op het Fries zetten in plaats van Nederlands of Engels me heel klein lijkt. Mappers met een meer technische achtergrond zetten vaak alles in het Engels (ik zelf ook), en mappers met weinig technische ervaring zullen de standaardinstellingen van hun browser of besturingssysteem vaak niet aanpassen namelijk.

Dat maakt verder niet uit natuurlijk: al wordt er maar een persoon een keer blij door verrast. :slight_smile:

It Frysk stiet by my ynsteld as foarkarstaal dus ik bin hjir bliid mei. Tige tank!

Het webstede overgezet? Is dit een automatische google-vertaling?

Dankjewel! :slight_smile: En daar heb je denk ik gelijk in. Er zijn wel mensen die de Friese Firefox downloaden, dan werkt het vanzelf gok ik zo. Over het algemeen maakt het de meeste mensen niet zoveel uit, of ze zijn huiverig om aan de instellingen te gaan zitten knoeien.

P.S. De Fryske Akademy gebruikt OpenStreetMap voor hisgis.nl dus die komen misschien ook zo nu en dan langs.

Net it Kòllumers? :wink: Tank foar it betankjen! En at der wat better kin, dan hear ik it wol.

Friezen begrijpen dat, vooral die in Bokwerd. :wink:

over overzetten, dan moet er wel activiteit zijn.

Spitigernôch hew ik it Kollumers niet fan hûs út of fan skoal út metkregen.

Geef Frysk is yn dizze omkriten seldsum mar de oersettings sjogge der wat my oangiet goed út hear!

Tige tank!

Kennelijk is dat niet van de grond gekomen. Nu kan ‘name:fy’ ingevoerd worden. Geen idee hoe compleet dat is.

Er kan misschien een slag geslagen worden door de Wikipedia leeg te trekken, of zit er op raadplegen copyright als je dat op grote schaal doet? Kan er een bepaald db-formaat in OSM geïmporteerd worden (sqlite ofzo)?

Tank foar it betankjen! :slight_smile:

Oh maak je over name:fy (en name en name:nl) geen zorgen. We zijn op OpenStreetMap vrij goed bij. Ik denk zelfs dat we op dat vlak (zowel de Nederlandse als de Friese plaatsnamen correct) de meest actuele en correcte database zijn. Een aantal van de mappers die dat goed in de gaten houden postten hier ook al in dit draadje. :slight_smile:

Iemand die dat wil kan een kaart genereren met de Friese namen van alle plaatsen (en ook veel water en wegen) in Fryslân.

Geef het zeker aan als je iets mist; ik denk dat we nog een handjevol gehuchten/buurtschappen missen of verkeerd spellen.

Zie voor de richtlijnen deze documentatie.

Wikipedia is in dat opzicht waardeloos, want ze hanteren daar heel rare regels voor de spelling van plaatsnamen in het Fries en Nederlands. Zo wordt daar bij hoog en bij laag beweerd dat Grou in het Nederlands nog als ‘Grouw’ geschreven wordt (dat wordt al dertig jaar niet meer zo geschreven door iedereen die in het Nederlands over het dorp schrijft), en De Westereen zal tot het einde der tijden ‘Zwaagwesteinde’ moeten heten op Wikipedia, want De Westereen is niet Nederlands (ook al is het de officiële en ground-truth naam, ook in het Nederlands). Wat op de komborden staat doet er op Wikipedia niet toe, want dat is niet een neutrale verwijzing. Wat de bewoners zelf gebruiken telt ook niet, want die zijn Fries, ook als ze Nederlands schrijven en geen woord Fries kennen. Lokale Nederlandstalig media: idem. Alleen de lijst van de Taalunie telt, en daar staat ‘Grouw’. :confused:

Deze regels gaan daar trouwens niet op voor Eastermar (want daar komt Doutzen weg, dus die naam is speciaal of zo) en hoeft niet ‘Oostermeer’ te worden, omdat iemand dat lemma aanpaste voor deze regels strikt bewaakt werden.

Mijn tip als Fries: blijf van de Nederlandstalige Wikipedia weg als je je niet boos wil maken over de compleet onzinnige manier van redeneren die ze daar hanteren. Je verdoet er je tijd. Voor OSM heb je er dus weinig aan.

Wat dat betreft is het taggingsysteem van OSM heerlijk duidelijk.

Tige tank!

Misschien een idee voor de Fryske Akademy of Afûk om een webstek op te richten als openstreetmap.frl (of een Friestalige equivalent) waar ook de gehele topografie in het Fries is. Dat is voor het Friestalige onderwijs op basisscholen en middelbare scholen sowieso heeel handig!

Mei freonlike groetnissen!

Ik heb het ideetje maar meteen geopperd bij Afûk:

Als ik de Wiki met buurtschappen erbij pak zijn er zeker nog meerdere buurtschappen die niet op de kaart staan.
Het is best tijdsintensief om door te akkeren en naamgevingen te verifiëren.
Andries en ik zijn er ook meerdere tegen gekomen tijdens het onder de loep nemen van gehucht- en dorpsclassificaties. :slight_smile:

Over de gehanteerde naamgeving op de Wikipedia deel ik je mening dat het een erg slechte bron is met veel fouten. (zoals bijvoorbeeld die van Oost-Vlieland.)

Voor ons als visuele indicatie op de kaart ook erg handig, kunnen we precies zien waar naamgevingen incorrect zijn of nog ontbreken.

Dank voor het bedanken!

Wie weet. De Fryske Akademy gebruikt OSM al voor hisgis.nl, dus er is ervaring opgedaan. Het moet binnen het budget en het beleid passen, maar ze kunnen dan wel weer een leuk resultaat laten zien aan hun geldschieters (Provinciale Staten).

Over Wikipedia, dat verhaal is inderdaad heel herkenbaar voor de Nederlandstalige wiki. Ik ga er inmiddels van uit, dat alles wat met politiek en heilige huisjes te maken heeft, daar opiniestukken zijn. De Friese (Wikipedy) is denk ik wat serieuzer te nemen voor Friestalige toponiemen binnen de provincie, want het is daar geen omstreden onderwerp. Aanduidingen buiten de provincie/taalgebied juist wel weer. Het varieert dan van niet verfriezen tot creatieve vondsten die niet gangbaar zijn. (Ik ben overigens al jaren niet actief op Wikipedia).

Ik dacht, ik tik eens een paar buurtschappen in van deze pagina: https://fy.wikipedia.org/wiki/Fryske_doarpen#Buorskippen
Na 4 goede kom ik bij A[n,m]swer[t,d]. Niets over te vinden. Volgens mij lopen heden en verleden wat door elkaar in deze lijst. Inderdaad, niet erg bruikbaar dus.