Is wiki voor de tag huisnummer nog actueel?

Bij het toevoegen van adressen uit de BAG kwam ik bij een situatie waarbij een aantal adressen in een portiekflat waren samengevoegd met een komma (12, 12A, 12B, 12C, 12D). Uit de opmerking bij de change set en overleg met gebruiker die de wijziging had gemaakt, werd ik er terecht op gewezen dat het ook zo in de wiki staat beschreven.

Zie https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Template:NL:Map_Features:addr:
“Meerdere huisnummers voor één toegang kunnen met een komma worden gescheiden, bijv. “5c,5d”.”

Ik heb geen ervaring met het aanpassen van een wiki. Wat ik zag was dat de tekst in 2009 in de Nederlandse versie was toegevoegd. In de Engelse versie heeft de tekst ook gestaan, maar is een keer weggehaald.

In de lijn van het gebruik van de BAG voor adressen lijkt het apart om huisnummers samen te voegen. Als ik goed tel aan de hand van een query in overpass turbo komen huisnummers met een komma of puntkomma zo’n 360 keer voor.

Mijn vraag is: Is de wiki voor de tag addr:housenumber nog kloppend/actueel?

Aangezien we zo al sinds het begin van de BAG-import niet meer taggen, lijkt me deze tekst inderdaad niet meer actueel.

Nee, lijkt mij ook niet actueel. Zelf heb ik dit soort edits ook wel eens gezien, maar meestal is dat dan een foutje omdat in ID editor bij het verplaatsen van adresnodes je soms perongeluk de nodes samenvoegt, wat automatisch dan de huisnummers in een reeks plaatst met een “;” ertussen. Ik plaats ook wel regelmatig adresnodes bij een ingang, maar plaats ze dan gewoon los van elkaar op een hoopje.

Je wiki link werkt bij mij overigens niet.

Ik heb dit aangepast alsook in de inleidende tekst de BAG- en importprocedure vermeld.

Correcte link:
NL:Key:addr:*

–edit-- discourse blijkt niet altijd even lekker om te gaan met “bare” URLS. Nu werkt het correct

1 Like

Bedankt voor het aanvullen.
In het gedeelte “How to map” staat nog “When a building has more than one house number, use either the numbers separated by commas (e.g., “11,13,15”) or specify the range (e.g., “10-95”)”
Is dat ook te passen cq aan te vullen? Om onduidelijkheid te voorkomen

Aangepast naar:

When a building has more than one house number, each number has its own designated address node. Also a range (e.g., “10-95”) can be specified, using addr:interpolation=* to describe whether that includes odd, even or all numbers. Ranges are used, for example, when a company or shop occupies multiple adjacent house numbers.

Graag even reviewen.