Άγιος Χριστόφορος is maybe misplaced

Hello,

is it possible that Άγιος Χριστόφορος ( https://www.openstreetmap.org/#map=16/40.9702/24.1464 ), a small village to the north of Νικήσιανη is misplaced or wrongly associated with Άγιος Χριστόφορος here: https://www.openstreetmap.org/#map=16/41.0421/23.7748?

I found a name:mk=Оравиште tag on Άγιος Χριστόφορος #1 which is definitely the old Bulgarian name of Άγιος Χριστόφορος #2.

Best regards,
Deyan/BGMountains

Sorry for the much delayed response (I forgot about it), just to let you know I removed the tag from the first village. It was already in the second one, so everything’s ok now.