Is hier sprake van massa-import in Ermelo?

Is hier sprake van massa-import in Ermelo?

Kan ik dit terugdraaien?
Weet iemand of dit bediscussieerd is?

https://www.openstreetmap.org/changeset/109761308

Op opmerkingen wordt helaas niet meer gereageerd.
https://resultmaps.neis-one.org/osm-discussion-comments?uid=9632584

edit
Laatste changeset is een aanvulling op een eerder changeset

https://www.openstreetmap.org/changeset/109814494

https://overpass-api.de/achavi/?changeset=109814494

Ik heb een bericht gestuurd op https://www.openstreetmap.org/changeset/109761308 met het verzoek aan de mapper om de wijziging zelf terug te draaien en deel te nemen aan de discussie hier.

https://www.openstreetmap.org/user_blocks/5283

Geen reacties van TauvicR

Ik heb een uitgebreide mail van TauvicR gekregen en ook eggie is met hem in contact.
Ik verwacht hem binnenkort op deze plek.

Goedmorgen,

Ik wil mij even voorstellen. Mijn naam is Tauvic Ritter, ik woon in Ermelo. Ben IT-er getrouwd en vader van een lieve dochter. Ik probeer mijn bijdrage aan de maatschappij te leveren. Zo werk ik aan verkeersveiligheid door de ontwikkeling van een systeem voor veiliger rijden [Drivercoach]https://tauvicr.wordpress.com/2021/05/28/de-drivercoach-in-de-eerste-versnelling/ ben daarover in gesprek met de ANWB. Ben recent begonnen me te verdiepen in OpenStreetMap voor twee redenen:

  • Wat is er in mijn omgeving te zien en welke faciliteiten vinden we daar
  • Kan ik de informatie uit OpenStreetMap gebruiken om het DriverCoach systeem context van de omgeving te geven

Mijn idee is begin te kijken wat OSM is en kan en wat ik er mee kan door het te doen. Daarom begonnen met het in kaart brengen van de faciliteiten (speeltuinen, toestel en meubilair) en omdat ik recent een hond heb waar de hondenuitlaat plekken zijn. Dit lijkt me eenvoudig het zijn simpele objecten en met deze data kan een een thematische kaart maken en deze met wijkbewoners delen. Kijken op de kaart leerde dat niet alles erop staat en ziedaar de uitdaging.

Ik heb gewerkt met grote data verwerking (ETL) o.a. DNB rapportages en nu integratie voor de ANWB. Het aantal bankjes en speeltoestellen in Ermelo lijkt me een goed begin. Heb een script opgezet met python en data uit de Opendata hoek. Ik heb de updates eerst getest op de ontwikkelomgeving en een plot gemaakt van de objecten. De bestaande bankjes staan 99% buiten de bebouwde kom en de toevoegingen alleen binnen de kom. De locaties van de bankjes was ook logisch, langs wegen en op gras gebied waar ik speeltuinen ken (ik woon hier). Heb de bankjes toegevoegd aan OSM, voorzien van tags. Ik ben vervolgens de gewijzigde bankjes voor een deel langsgelopen de wijk Ermelo west. Ik kwam voor de wijk west 1 extra bankje tegen die niet op de lijst stond en 2 bankjes die ik niet kon terugvinden. De bankjes stonden ook op de goede plaats. Heb daardoor de indruk dat de data behoorlijk nauwkeurig is.

Ondertussen al rond lopend en werken kwam ik Eggie tegen. Wij hebben met elkaar gesproken en heeft me voorzien van tips en aanwijzingen.

Nu moet ik toegeven dat ik niet alle informatie eerst tot mij heb genomen, maar direct aan de slag ben gegaan. Na een paar handmatige wijzigingen een import heb gedaan die dus naar blijkt eerst gemeld had moeten worden.

**Dat is een regel en die heb ik overtreden. Mijn excuus daarvoor.
**

Ik wil er over zeggen dat ik vanuit mijn werk data transformaties doe en dus naar mijn inzicht goed heb opgelet op de kwaliteit. Wat ik heb gedaan is gedocumenteerd met code. Ben het idee toegedaan dat dit een relatief kleine hoeveelheid wijzigingen is op een simpel object als een bankje. Daardoor minimaal belang en weinig impact als de bank er niet is dan kan je niet zitten en dat is vervelend maar niet erg gevaarlijk.

Of dit werkelijk zo is is aan jullie om te beoordelen. Helaas weet ik niet wie jullie precies is. Want ik ken alleen Eggie een beetje.

Ik ben zoals ik al heb gezegd aan Eggie sinds vandaag op vakantie voor een weekje naar Zeeland. .Ik zal na mijn vakantie het proces documenteren en voorleggen aan mensen op het forum.

Tauvic Ritter
software engineer
blog: tauvicr.wordpress.com
linkedin: https://www.linkedin.com/in/tauvicritter/

Vanuit de DWG stel ik nu voor om deze zaak te laten rusten totdat TauvicR terug is en zich verder met deze zaak bezig kan houden.
Zijn import is niet van dien aard dat er vreselijke rampen plaats vinden (of hebben gevonden) en we kunnen hem best de kans geven een goede mapper te worden.

Dus: geen reverts van die bankjes of andere acties in die richting.

Wel: hier aangeven wat je eraan wilt veranderen of hoe je het geregeld/aangepast zou willen zien.

**=====
Marc Zoutendijk
OpenStreetMap Foundation
Data Working Group **

Tauvic… Welkom op het forum…

Wat mij betreft kunnen die bankjes daar blijven staan aangezien ze ook persoonlijk gecontroleerd zijn en Tauvic er verder de nodige actie volgens de ‘regels’ op zet.
Als beginnend mapper valt het niet mee om alle ins en outs direct te kennen.
Vooral veel plezier in mappen krijgen zou ik zeggen…
eggie

Though not existing benches like https://www.openstreetmap.org/note/2807399 should be deleted, not just tagged with visibility=no

(If I understood https://github.com/streetcomplete/StreetComplete/issues/3177 right then this is invalid/outdated data in the imported data source)

Goedemorgen,

Ik ben weer terug van vakantie. Gisteren een rondje gelopen over de begraafplaats en daar zo’n dertig bankjes gespot.

Zoals gezegd ik ga de werkwijze documenteren. Mijn idee is dat een goede leefomgeving voor kinderen en ouderen er toe doet en daarom doen speeltuinen, speeltoestellen en zitbankjes voor ouderen ertoe. Door de import hiervan te automatiseren maak ik het ook voor anderen mogelijk een soortgelijke actie uit te voeren. Met een import proces kan je ook geautomatiseerde controlles inbouwen.

Ik zal eerst documenteren en dan kan iedereen zien hoe het loopt en daar commentaar opgeven.

Vond hierbij deze link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines

Vraag:

  • Ik ga het proces beschrijven maar waar laat ik mijn documentatie. Is daar een vaste plaats voor en wellicht kan ik daar voorbeeld materiaal vinden
  • Mijn import is heel erg klein vergeleken bij die andere imports op de import pagina: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue
  • Moet die van mij daar dan toch ook bij? En ook toekomstige, ik zie bijvoorbeeld nog 60 speeltoestellen en 16 picnicktafels.

Een overpass query: selecteer een gebied in rond Ermelo, de bankjes die geen backrest annotatie hebben zijn zijn nog niet nagelopen.

[out:json][timeout:25];
// gather results
(
// query part for: “amenity=bench”
nwr"amenity"=“bench”(uid:9632584);
);
// print results
out meta;

{{style:
node[!backrest]{color:red;fill-color:red;width:1}
node[backrest]{color:green;fill-color:green;width:1}
}}

TauvicR, whats up against mapping them personally ? Youll get the insight of the state, quality or condition of a bence.
The elderly would provit from your survey, since a bench in bad condition is not of any use for them, is not it ?
Hi TauvicR, waarom niet zelf lokaal gelijk de bankjes aan een survey onderwerpen. U krijgt dan de plaats en de kwaliteit of staat van de bakjes, maar ook hoe gezellig je er op kunt zitten, persoonlijk ken ik er voor 12 personnen tegelijk. Waarom importeren als er veel voordelen te behalen zijn met een survey, denk ?

Hoi TauvicR,
Vergeet niet om de import aan te melden en te bespreken op de import mailinglist.
Er dient tevens gechecked te worden of de brondata legaal gebruikt mag worden op OSM e.d.
Dat is één van de redenen dat er terughoudend gedaan wordt over imports.

https://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/

De BAG import was natuurlijk een veel grotere import, en misschien niet te vergelijken.
Toch wil ik je laten zien welke procedures deze import hebben doorlopen.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/BAGimport
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:BAG
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:BAGimport_via_ODS_plugin

https://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/2013-November/subject.html
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/2013-December/subject.html
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/2014-January/subject.html
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/2014-May/subject.html

Als je kijkt hoe Kogacarlo dat recent heeft gedaan, heb je een goed voorbeeld.
Je moet een wiki account aanmaken, daarna kun je aan de slag.

Geef je ook nog antwoord aan Mateusz betreffende die niet bestaande bankjes?

Het is belangrijk dat je die bron noemt en ook openbaar maakt zodat de juiste licentie kan worden gecontroleerd.
Dus in je documentatie een link geven naar die bron en ook je python code beschikbaar stellen. Dat doe je niet hier maar op bv. Github.

Het is al ruim een maand lang stil op dit front blijkbaar, en al die tijd is zelfs de simpele vraag naar bron van de data niet beantwoord. Wordt het niet eens tijd om hier actie te ondernemen? Opties: deadline voor documentatie, objecten verwijderen, wijzigingset terugdraaien, data redaction via DWG? Nog andere?

Ik ben druk als mantelzorger. Ben gestart met een wiki https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:StraatMeubilair. Je kan daar zien waar ik aan werk, dat de data opendata is uit de BGT administratie.

Werk nu aan een overzicht voor de wijkvereniging waar speelterreinen zijn en of deze voldoende dekking hebben over het terrein zodat ieder kind toegang heeft tot een speelterrein. Dit is de zogenaamde Jantje Beton norm. Ik werk aan een dashboard om per wijk te kijken of deze voldoet aan de norm zodat bewoners een gesprek aan kunnen gaan. Speelterreinen zijn één aspect van buurtfaciliteiten. Er is meer zoals hondenuitlaat plekken, ontmoetingscentra en hun bereikbaarheid. Ik ga daar over in gesprek met de wijkvereniging. Hopelijk komen daar ook vrijwilligers los.

Ik word wel wat triest dat de OSM community vooral kritiek levert en niet denkt aan de maatschappelijke belangen die ik hiermee dien. Ik ga voorlopig geen dingen meer importeren. Ik zie dat daar een soort aversie tegen is. Ik zie ook dat de kaart van Ermelo wel wat onderhoud mag hebben kennelijk zijn er te weinig vrijwilligers om deze te onderhouden. Ik hoop dat er meer komen want de situatie om ons heen veranderd snel. De BGT administratie van de gemeente is ook niet perfect maar een combinatie van BGT, OSM en eigen kennis maakt dat hier toch wel bruikbare resultaten uit komen.

Ik hoop dat ik geen ruzie krijg met iedereen, daar ben ik niet op uit. Ik wil nuttige dingen doen voor de buurt waarin ik woon en middelen ontwikkelen waarmee ook andere mensen hun buurt kunnen versterken. Zo kijk ik nu naar de situatie in Ermelo waar ik woon, Harderwijk en Zeewolde. Die drie gemeentes werken samen. Kan ik met de data uit OSM, BGT, CBS statistiek over inwoners een goed dashboard maken. Gemeentes hebben soms wijkgesprekken en een dashboard die de situatie van jouw wijk weergeeft kan de buurt bewoners helpen. Daar werk ik nu aan.

Ik denk dat OSM geschikt is om op hoog nivo in kaart te brengen wat er is. Waar is een speelterrein (playground tag), wie beheerd deze, wat is de omvang en wie spelen er. De verdere details kunnen beter komen uit open data als BGT en CBS. Een kaart word dan opgebouwd uit lagen waar OSM er één van is. Een dashboard bestaat dan uit een kaart en drilldown mogelijkheden. Zo kan je zien hier de buurt er bij staat. Een kaart zou ook details als speeltoestellen kunnen bevatten met foto’s om de staat van onderhoud vast te leggen. Maar als de OSM community dat als vervuiling beschouwd dan kan die data ook op andere wijze worden ingewonnen en als aparte kaart laag worden toegevoegd.

Het is denk ik helemaal hoe de OSM community de rol van hun kaart systeem ziet in de wereld. Is OSM het doel of een middel.

OSM het doel of het middel… ?
Een gezegde is ‘Het doel heiligt de middelen’ , maar of dat voor OSM geldt is maar de vraag?

De insteek van elke mapper is weer anders vandaar dat we met elkaar ‘regels’ hebben opgesteld die in de wiki zijn uitgewerkt en tot consensus proberen te komen.

Voorbeeld…
Een mapper van bv De Stelling van Amsterdam ziet het liefst op elke bunker het type verdedigingswerk renderen. De kaart is vergeven van ‘Groepsschuilplaats’ e.d.

In OSM spreken we dan af dat we voor een functie niet de name-tag gaan gebruiken, maar description=… of bunker_type=command oid.
Je geeft dan advies om een eigen layer te gaan gebruiken omdat OSM niet bedoeld is voor dit specifieke gebruik.

Wanneer je dan voorzichtig in discussie gaat lijkt dat wellicht negatieve kritiek, maar dat is uiteraard niet de bedoeling.

Het is zomaar een voorbeeld…
En zo zijn er ook bomenmappers (Dat begon met name=Eikenboom, name=Berk) Nu loopt het als een trein en volgens de wiki van OSM.

Verder Landal Greenparkmappers, mappers van natuurmonumenten (die paden laten verdwijnen omdat ze ongewenst zijn) , camerabedrijvenmappers, en ga zo maar door.
Ze gebruiken de data als middel om hun doel te bereiken. Dat alles binnen de consensus van OSM … tja en soms erbuiten en dan krijg je soms een discussie.

Probeer het als positieve kritiek te zien. … meestal noem ik het maar feedback… maar het is hetzelfde

Wanneer ieder z’n hakken in het zand gaat zetten werkt het uiteraad ook niet. Iedereen gaat uit van je goede intentie denk ik.

Dan is het maar goed om in gesprek te blijven via PB of hier op het forum.

edit en… Wie is de OSM community? Dat maak je toch zelf ook onderdeel van uit?

Het gaat om deze 3:

https://www.openstreetmap.org/node/9010681569
https://www.openstreetmap.org/node/9010681573
https://www.openstreetmap.org/node/9010681828

Op je eigen mapillarybeelden is het parkje niet goed te zien, een bankje met visibility=no, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Staat het achter een kamerscherm?
Is het door bomen/struiken aan het zicht onttrokken?
Wil je daar nog eens naar kijken?

Overigens, complimenten voor de wiki die je hebt opgezet, met veel bruikbare informatie.
Er is nog een tool, OpenPoiMap, (ooit door mij opgezet) om al dergelijke zaken zichtbaar te maken.

Dit is juist waarom er bepaalde regels zijn opgesteld, om geen wanorde te krijgen.
Imports kunnen zeer hulpvol zijn, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan die zijn gesteld.

Het gevaar dat er niet aan deze vereisten wordt voldaan is dat iedereen maar lukraak gaat importeren.

  • Bronnen gebruikt die niet mogen (licenties)
  • Schade aanrichten door ondeskundigheid. (lees: niet overzien wat gevolgen kunnen zijn)
  • Het belang moet OSM dienen, niet de gebruiker die er (financieel) belang bij heeft. (lees: applicatie bouwer)

Dat is waarom het zo belangrijk is.
In mijn begin van OSM zag ik ook niet altijd het nut van “de regeltjes”
Later wordt je (hopelijk) wijzer, waarom het is.

Een filmpje uit het verleden heeft mij duidelijk gemaakt waarom mechanical edits, en imports aan voorwaarden moeten voldoen.
Als ik de link terug kan vinden, zal ik deze delen.
Heel interessant om begrip voor de opgestelde regels te krijgen.

Het is zeker kritiek die persoonlijk bedoeld is, maar wel zo kan worden geïnterpreteerd.

We zijn juist blij dat er mappers zijn die iets meer willen, maar dan wel volgens de opgestelde regels.
(En natuurlijk is er grijs gebied, wat iedereen accepteert, mits het een verbetering is voor OSM)
Imports en mechanical edits zijn extra regelgebonden.

Hopelijk kun je wat begrip opbrengen, respect dient namelijk van 2 kanten te komen om elkaar goed te begrijpen.
Dit heet communicatie.