IoT

Какво е IoT? При вече повече от 10г занимаващ се с геоинформатика и GNSS системи в България смятам, че IoT е логическата еволюция на геодезията/геоинформатиката в съчетание с техническите/инженерни науки електроника, механика, автоматизация, програмиране, физика, математика. Даже не разбирам защо геодезията е отделена от техническите специалности? Ta тя не е ли техническа специалност? Или всички е само пътно строителство, забиване на колчета, кадастър и пр. Или пък внасяне на електроника от Китай.
… един мой сайт, вече просто хоби.