intermitment=yes

Het valt me op dat de rendering van intermitment=yes bij een waterway=stream is aangepast.
Over smaak valt natuurlijk altijd te twisten, toch wil ik jullie mening horen.

In dit voorbeeld heb ik deze way genomen.

Oude rendering:

Nieuwe rendering:

Wat zou de reden tot deze wijziging kunnen zijn? en waar kan ik dit nalezen?

Dit is een bekende bug, een fix wordt binnenkort uitgerold:
https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/2633

De bug staat hopelijk los van de term intermitment…:slight_smile: