Indelning Sverige

Varför är Sverige är indelat i 4 delar?
Någon form av administrativ gräns mellan t.ex. norra norrland och södra norrland.
Detta är ingen indelning jag känner till och dessutom ser det konstigt ut om man tittar på kartan över hela europa.
Andra länder verkar inte använda samma indelning.

Jag håller med om att det ser konstigt ut. Sverige indelas normalt bara i tre provinser; Götaland, Svealand och Norrland.
SMHI har egna indelningar av Sverige, kan det vara det som någon inspirerats av?

Vet inte om det är relevant, men den kommersiella friluftskartan delar också upp Sverige i fyra delar. Kan det vara av kartstorleksskäl?

/Simon