Indeling en markering van LAW's

(Even een nieuw onderwerp van gemaakt)

Ik ben vooraan begonnen: de LAW1. Het leek zo simpel… ik leg een kwestie voor.

LAW1 Diagonaalpad

LAW 1-1 Friese Woudenpad (14 delen)
LAW 1-2 Pionierspad (11 delen)
LAW 1-3 Floris V-pad (13 delen)

Theoretisch groepeer je dus de routedelen LAW1-1, LAw1-2, LAW1-3 samen in een (super)route relatie met ref=LAW1, name=Diagonaalpad

Het probleem is dat je dan maar 1 symbol op de kaart hebt voor de drie deelpaden. Nu heb je FW, Pi en Fl. Dat zou dan Di worden.

Overwegingen

  • Ik heb nog nooit iemand het horen hebben over het Diagonaalpad. Maar ook niet over Friese Wouden en Pioniers, om eerlijk te zijn. Alleen Floris V.

  • Op de weg als er keuzes zijn worden de deelbenamingen Friese Woudenpad, Pionierspad en Floris V-pad op de markeringen gebruikt. Als je als wandelaar OSM gebruikt en daarop zou Di staan, zou je de deelbenamingen dus uit de extra informatie moeten halen.

  • Ditzelfde getrapte systeem wordt bij ale LAW’s toegepast, bv LAW Grote Riverenpad=Oeverloperpad+Lingepad+ Erasmuspad + … Bij de Grote Rivieren is het symbool al wel GR geworden en de naam is behoorlijk ingeburgerd, het staat ook zo op de meeste markeringen (maar niet alle: Het Erasmuspad heeft zijn eigen naam op de markeringen en Oeverloperpad kom je ook nog tegen)

  • Als je alle LAW’s en hun afkortingen in symbol op de kaart ziet, is het tamelijk chaotisch. Dat wordt erger als de rest van de LAW’s er ook nog bijkomt. Het wordt beter als je niet alle delen apart houdt. Het wordt nog overzichtelijker als je alleen de refs gebruikt, niet de namen van deelpaden.

zie https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=9!52.3453!5.5078

  • Als je de deelpaden in 1 blik op de kaart met hun eigen afko herkenbaar wil houden, kun je ze volgens mij niet groeperen in een superroute per LAW.

Wat is wijsheid? Ik zou graag één systeem of principe willen afspreken. Meningen?

Het meest radikale voorstel zou zijn om L# te gaan gebruiken. L1 t/m L16. Andere landen en gebieden zijn ons voorgegaan, vermoedelijk om dezelfde reden: chaos aan afko’s.

Niemand een mening… Dat is goed, toch?

De routes waar ik me mee ga bemoeien (inkomplete LAW’s, om te beginnen) zal ik in dus in de door mij voorgestelde richting aanpassen.
Te beginnen met L1 voor Diagonaalpad=FW+Pi+Fl.

Nou, ik vind gewoon dat je zoveel tegelijk overhoop trekt en ik wil graag veel leukere dingen gaan doen dan over van alles en nog wat na te moeten denken. Maar nu gaan de alarmbellen af.
LAW’s gaan taggen als L1 etc, vind ik geen goed idee.
Ik ken het Marskramerpad, het Pieterpad, het Trekvogelpad, Maarten van Rossumpad, Noaberpad, Overijssels Havezathepad en zou echt niet weten welk nummer ze hebben.
En deze namen staan ook op de markeringen, geen L nog wat
Even een parallel naar het fietsen. De LF routes hebben een nummer, maar meestal later hebben de meeste ook nog een naam gekregen. Bij het wandelen is het net andersom, daar hebben de LAW’s allemaal namen en kennelijk nu ineens ook nummers.
Laatst zag ik al zo’n route van jou met een onherkenbare brei van L en nog wat nummers.

Ik wil niet zo meteen L dit of dat op de kaart zien ipv Marskramerpad of Overijssels Havezathepad of nog erger Pieterpad

Ik zie ook geen chaos, Waymarked Trails is hier druk en vol. Gezellig toch?

Ja, goed punt.

Nou ineens… maar er wordt wel steeds meer onder de LAW’s samengeveegd.

Hahaha! Alleen Law1 hoor, de aangevulde stukken Friese Woudenpad (kende je die ook?) en Pionierspad (ook niet het meest bekende…), onderdelen van het Diagonaalpad (ooit van gehoord?). In een gebied waar verder niks doorheen loopt.
Al die namen die jij noemt staan nog gewoon waar ze stonden, ik ben er niet aangeweest.

Voor mij zijn juist al die afkortingen een onherkenbare brij, met slechts enkele uitzonderingen.

Goed, voorlopig dus geen genummerde landelijke superroutes. Taggen wat er in het veld is: Afko’s in de symbols volgen de naam die op de markeringen staat. Dwz, op de meeste/de nieuwste markeringen.

Dat houdt dus in dat het Erasmuspad, wat door Wandelnet tot het Grote Rivierenpad (LAW6) gerekend wordt maar op de nieuwe markeringen staat als Erasmuspad, Er in het symbol heeft.

De naam Diagonaalpad => symbol Di voor LAW1 komt niet op de kaart, die naam bestaat alleeen bij Wandelnet. Hij kan natuurlijk wel in de informatietags erbij.

Vandaag heb ik de aanvulling van LAW2 (Trekvogelpad) afgemaakt. Alles ingedeeld volgens de verdeling van Wandelnet, en ook de varianten toegevoegd. Ik heb de gpx-jes van Wandelnet gebruikt voor de delen die nog niet op OSM stonden, dat betekent dat ze hier en daar zullen afwijken van de routering op de weg.
Tijdens het werken zag ik dat de al ingevoerde routes ook behoorlijk veel afwijkingen hebben t.o.v. de Wandelnet-gpx-en. De wijzigingen die wandelnet /nivon op de site weergeeft kan ik helaas niet volgen, omdat ze bestaan uit pagina-geörienteerde tekstwijzigingen.

Het is niet verstandig om ongecontroleerd de bestaande stukjes route in OSM aan te passen.
De ontbrekende stukken zie ik niet als probleem.

Dat doe ik ook niet. Ik ga -als ik tijd heb en als ik steun krijg uit aan de ene kant OSM-hoek en aan de andere kant LAW/Wandelnet/Nivon-hoek- wel een lijst maken van de verschillen tussen wat er nu in OSM staat en wat er op de sites van de aanbieders staat.

Waar ik op zou willen mikken is dat

  • in OSM systematisch de laatste stand van zaken komt te staan
  • Wandelnet eventuele wijzigingen in het veld meteen doorgeeft voor OSM, of beter nog zelf invoert.
  • OSM-wandelaars de in het veld aangetroffen wijzigingen niet alleen in OSM doorvoeren maar ook aan Wandelnet doorgeven

En dan niet via dat nuttige maar tuttige meldsysteem van Wandelnet, maar via een zakelijke afspraak met een zakelijk kanaal.
De uitdaging aan beide zijden is betrouwbaarheid, konsistentie, kontinuïteit en kwaliteit.

Getsie, ik lijk wel een bestuurder die een toespraakje houdt…

Pieterpad (LAW9) is in 2017/2018 nagelopen en verbeterd (hulde, Sint E7 en Commodoortje) .
Ik heb de padcoördinator (van Nivon) gevraagd of hij de laatste wijzigingen als gpx had. Hij stuurde me een stapel gpx-en als zijnde de laatste versie, maar… die verschilen van zowel de gpx-en die Wandelnet biedt als de route in OSM.
Op Afstandmeten kan ik alles tegelijk mooi zien.

Ik ga ervanuit dat OSM goed is, maar er is nog wel wat te doen voordat de LAW’s met de echte aktuele route worden aangeboden.

Op de Nivon site is de wijziging van 2008 nog steeds nieuws…

Gisteren en vandaag een stuk Floris V gelopen:
a. Kinderdijk hoort bij het Grote Rivierenpad én het FlorisV-pad. Vlak na Kinderdijk is er een splitsing, die is heel knullig uitgevoerd. Ga ik melden bij Wandelnet.
b. Bij Oud Alblas is een stuk omgelegd omdat de Tiendweg niet doorgankelijk meer is. Ik zal de OSM-route aanpassen.
c. Voorbij Kop van 't land door de wilgen/riet-velden: Volstrekt ontoereikende markering. De OSM-route is goed te volgen, maar zonder dat en/of het laatste boekje ga je geheid verkeerd bij diverse T- en Y-splitsingen. Ga ik melden bij Wandelnet.

Maarten van Rossumpad LAW4 ingedeeld volgens Wandelnet, varianten toegevoegd, volgorde hersteld, schade hersteld. Ontbrekende delen aangevuld op basis van gpx-en van Wandelnet. Bestaande en kloppende routes volgens OSM gelaten.

Er zijn veel grotere en kleinere verschillen tussen OSM en de gpx-routes van Wandelnet; voor nu laat ik dat zo, want ik heb geen informatie uit het veld.

Bij Het Nederlands Kustpad deel 3 (LAW-5-3, Friesland/Groningen) heeft Wandelnet een aantal dagwandelingen (rondwandelingen) ondergebracht.
Ik vind dat eigenlijk geen nwn’s. Ik neig ernaar ze hooguit als lokale rondjes in te tekenen.

Weet iemand of die echt witrood gemarkeerd zijn?

Goed bezig!

Dat lijkt me ook een ideale situatie, maar het lijkt me lastig om goede communicatie te garanderen. Gelukkig zijn Wandelnet vrijwilligers en geen ambtenaren. Dat zou ze in ieder geval veel meer reden moeten geven om hun routes zo goed mogelijk op de kaarten te krijgen.

Laat ik nou ambtenaar én vrijwilliger zijn…

Het jongste boekje van Pelgrimspad deel 1 is van 2016. De laatste registraties zijn van 2009. Ik denk dat ik hier beter de Wandelnet Routes kan invoeren.

Of heeft iemand er iets aanveranderd en dat niet op de wandelpagina geregistreerd?

Ik wilde geen ambtenaren beledigen :blush:

Wat ik bedoel is dat in bijna alle gevallen die ik ken, de routes die door vrijwilligers worden beheerd, er een stuk beter bijliggen dan de routes die door overheden worden beheerd. Vrijwilligers hebben het enthousiasme om ‘hun’ route op orde te houden.

Zowel het Wandelnetwerk Hof van Delfland als de wandelnetwerken in Brabant gebruiken vooral stickers op lantaarnpalen binnen de bebouwde kom. Dat is goedkoop, maar het heeft wel een nadeel. Meer mensen plakken reclame-stickers op de palen en de gemeente haalt die eens in de zoveel tijd weg. Als de mensen die het weghalen geen idee hebben wat wandelroutesstickers zijn, dan gaan die er ook af. Dit levert veel gaten op in het netwerk. In Hof van Delfland (beheerd door recreatieschap namens provincie) blijven deze gaten lang bestaan. In Brabant (beheerd door vrijwilligers) worden de stickers hersteld.

Hetzelfde zag in de Spoorzone Delft gebeuren. Als de wegen weer eens veranderden werd het Groene Hartpad vrij snel aangepast, maar de wandelknooppunten blijven de oude, verkeerde richting op wijzen.

Dat zie ik ook, en ik snap het ook van beide kanten. Ambtenarese zorgvuldigheid is sloom maar heeft als het goed wordt toegepast ook langeretermijn zekerheden - alleen daar heb je niks aan als je in het veld naar een aanwijzing zoekt. Daarom wil ik proberen de goede dingen van beide kanten dichter bij elkaar te brengen.

Ik zou er maar van uitgaan dat de dagwandelingen ook rood/wit gemarkeerd zijn.
Ik zou ze dan ook gewoon opnemen bij de andere routes binnen de superroute.

Ik ken zo geen voorbeeld van roodwitte dagwandelingen, wel van een geelrode route.
Het streekpad Hanzestedenpad heeft een dagwandeling de Hoofdige Boer en die is geelrood gemarkeerd, net als de hoofdroutes. Op de stickers staat dan HFB als afkorting.
Leuke is dat deze wandeling in het gebied ligt van een ander streekpad, het Graafschapspad. En ja als men dan vergeet op de stickers de juiste afkortingen te zetten, wordt het tamelijk verwarrend. :slight_smile:

Persoonlijk zou ik verwarrend vinden als dagwandelingen en dat soort zaken ineens in het lwn opduiken. Gewoon nwn laten, ze zijn onderdeel van de LAW

Ik zag laatst bij Wijthmen dat het Overijssels Havezathepad een rondje Soeslo had, roodwit.
En bij het Overijssels Havezathepad zijn de aanvliegroutes ook gewoon roodwit en die heb ik gewoon in de superroute gezet.

We moeten ook groter denken dan Wandelnet.

Als ik die extra dagrondjes toevoeg, dan komen ze ook in de internationale superroute te staan waar het Nederlands Kustpad deel van uitmaakt. Dat is niet de de bedoeling van die europese E-routes, dat zijn lange doorgaande routes. Als ik er ooit aan toekom worden het extra’tjes, wel symbol witoverrrood en ref=LAW7, maar stop ik ze niet in de LAW7 superroute.

Aanvliegroetes en alternatieven gaan er natuurlijk gewoon bij, maar losse dagrondjes, hm. Ik vind het gewoon geen LAW meer, niet eens een streekpad.

Zonder die liflafjes is het roodwitte netwerk al ingewikkeld genoeg aan het worden. Het begint op een knooppuntennet te lijken maar dan zonder gedefinieerde knooppunten. Misschien moesten wij die dan maar gewoon verzinnen… (geintje, niet slaan!)