Incorrecte instructie bij wegsplitsing

De AmiGO app van TomTom gebruikt sinds kort OSM-kaarten. Sinds dit het geval is, merk ik op een bepaalde locatie dat de instructies incorrect zijn. Het gaat om deze route: https://www.google.com/maps/dir/51.5130292,5.4937393/51.5123339,5.4937664/@51.5126252,5.4931178,19z/data=!4m2!4m1!3e0?entry=ttu. De weg wordt daar gesplitst in twee delen die beide éénrichtingsverkeer zijn. Dit komt vrij vaak voor, bijvoorbeeld hier: 51.509716967181184, 5.492708297016174 en hier: 51.5354336848529, 5.487713246349808. Normaal is het niet nodig om een aparte navigatie-instructie te geven om rechts aan te houden. Maar in het geval van TomTom met de OSM-kaart zegt de instructie: ‘Buig rechtsaf naar de Nieuwstraat’. Bij die andere locaties die ik noemde, en ook aan de andere kant van deze splitsing (hier: 51.511392871220785, 5.493637445064422) wordt er, zoals het moet, geen aparte instructie gegeven. Ik vroeg me af of dit misschien komt omdat er iets in de OSM kaart niet goed is daar. Ik heb even gekeken in OSM, maar ik kan zo niet zo snel iets vinden wat er niet goed uitziet. Ziet iemand anders wat er hier fout gaat, en waarom de instructie ‘Buig rechtsaf naar de Nieuwstraat’ gegeven wordt?

Mogelijk heeft dat te maken met de grootte van de hoek tussen de beide uit elkaar lopende rijbanen.
Die grenswaarde zal TomTom zelf moeten instellen in de app.
De hoek in OSM lijkt wat groot omdat de wegen niet goed zijn uitgelijnd.
Dat pas ik even aan.

Nu ligt het topografisch minder goed. Een verslechtering.
Voorbarig, laat tomtom het eerst nakijken.
Daarna wellicht op een stuk placement=transition zetten.
Dan kan tomtom bekijken of het dan wel werkt.
Laat eerst de app de boel bekijken.

Dat ben ik dus helemaal niet met je eens.
Wegen heb ik nu netjes uitgelijnd op pdok 7.5cm.
Als Tomtom een correcte beslissing wil nemen dan toch wel op een correct uitgelijnd wegennet.

placement=transition zie ik de laatste tijd meer verschijnen, wordt dat ondersteund door routers en zo ja, hoe?

Ik vindt het geen goed idee het deel placement=transition zo kort mogelijk te maken, dan zien routers een hoek en denken dat er een bocht gemaakt moet worden.

3 Likes

OSRM, Valhalla en GraphHopper hadden er geen moeite mee. Althans met de auto, op de fiets is het een heel ander verhaal.