Import guidelines en “kleine” imports

Voor een kleine import lijken de import guidelines nogal zwaar en ik vraag me dan ook af of er niet een andere manier te bedenken is om kleine imports goed te laten verlopen. Een soort “import light”. De vraag is dan wat een kleine import is en wat die import light dan in zou moeten houden. Laat ik een voorbeeld geven.

Een gebruiker vraagt bij de gemeente de grenzen op van de buurten en krijgt toestemming om deze in OSM in te voeren. Dit kan met een vrij eenvoudige actie gebeuren (denk ik). Moeten nu alle stappen doorlopen worden van de import guide line? Dat lijkt mij nogal overtrokken voor zo’n “kleine” import.

Zouden we hiervoor b.v. een kleine checklist kunnen maken die ingevuld wordt door de “importeur” . Die plaatst dat dan hier op het forum , geeft de communitity de tijd om te reageren en als er consensus is wordt de import uitgevoerd.
Wat vinden jullie van dit idee?

Lijkt me een heel goed idee. Ik vind de guidelines ook wel heel heavy voor imports die alleen impact hebben op een klein gebied.
Maar dit “import light” voorstel moeten we dan denk ik wel met mensen op de “hoofd”-import lijst checken, of met de DWG.
En goed documenteren op de Wiki natuurlijk…

Zaken als onderhoudbaarheid blijven m.i. wel van belang (is de import eenmalig, hoe wordt deze onderhouden, wat te doen bij overlappende nodes, …?), ook bij kleine imports.

Voor kleine akties zoals het importeren van wijken lijkt het mij overdreven.
Als je een onnauwkeurige landuse (bv van AND) vervangt door een nauwkeuriger iets dan kun je amper van een import spreken.

Een import (dump) van duizenden objecten zonder te zien wat er gebeurd is een ander verhaal.
Overschrijven van het werk van een lokale mapper die ter plekke de zaken gecontroleerd heeft is m.i. geen goed idee.
Net zo min als er massaal dubbele objecten onstaan omdat veel puten al ingevoerd zijn.

De wijken importeren van een stad/dorp lijkt mij geen probleem. Alle wijken van heel Nederland importeren en in osm dumpen is een ander verhaal.

Ik denk dat alle imports en mechanische edits zorgvuldig, doordacht en in samenspraak met de community moeten gebeuren. Als je dan ook nog even een wiki pagina aanmaakt waarin je de import documenteert voldoe je al aan de import richtlijnen. Lijkt me niet te veel gevraagd.

Een voordeel van de richtlijnen vind ik dat het als een filter werkt; als je hebt laten zien dat je alle stappen hebt voldaan ben je waarschijnlijk ook wel in staat om een import zorgvuldig uit te voeren.

Een ander voordeel is de documentatie. Als je bv. een update wilt doen van alle prullenbakken in je stad dan is het handig als er documentatie is over hoe de prullenbakken import van een paar jaar geleden tot stand is gekomen.

Om een voorbeeld te noemen van een kleine edit die geheel volgens de import richtlijnen uitgevoerd; vorig jaar heeft math1985 een update uitgevoerd op namen van winkel ketens.

Ik sluit me aan bij de vries. Alle imports op gelijke voet behandelen.

Iemand die wereldwijd 10 franchises van een winkelketen importeert is dat een kleine import ? Gaat die persoon ooit alle 10 de winkels echt bekijken ? Is een building import van 1.000.000 gebouwen in 1 stad een kleine import ?