Import fra kartverket: Hvordan dele opp arbeidet i en kommune?

Jeg tenker å oppdatere geometriene til veier i Bergen (og legge til manglende veier) basert på Kartverket-data i Geir Ove Myhr sine OSM-filer. Men hvordan dele dette opp i fornuftige biter? For eksempel hadde det vært mulig å ta det stykkevis basert på postnummer, dersom grensene for postnummer kan importeres fra en database (har ikke sett snakk om dette spesifikt på Wikien). Når det deles opp på en slik måte er det lettere å holde styr på hva som er gjort og hvor langt man har kommet.

Og når vi først er inne på mindre grenser - hvordan importeres “nabolag” og andre lokale områder? Jeg fant ikke info om dette på wikien. For alt jeg vet kan det hende at bydeler er administrative enheter som lett kan importeres, men hva med mindre områder? For eksempel i Laksevåg bydel i Bergen, så har man områder som Olsvik, Loddefjord, Godvik, Alvøen osv. Disse svarer såvidt jeg vet ikke til bestemte veier med samme navn. Og så har man eventelt mindre områder enn dette igjen, som kan svare til et bestemt veinavn, som Fæsteråsen og Skjenlien i ovennevnte Olsvik.

De filene jeg har lagt ut er ikke egnet for å importere fra per i dag. Men selve geometrien i filene vil jeg anse som ganske god, og bedre enn det du får fra GPS-spor i et urbant miljø. For det kan du stengt tatt bruke XXXXElveg_default.osm som er direkte output fra sosi2osm med kartverkets tagger.

En import er en omstendelig prosses, siden det er mye som kan gå galt. Det jeg har gjort er å starte på å få til en fornuftig oversetting til et format som kan brukes i OSM. Resultatet av dette er per i dag ikke godt nok, men du kan hjelpe til (eller ta over) ved å forke https://github.com/gomyhr/elveg2osm på github. Ellers anbefaler jeg at du leser alt du kommer over om import på wiki.osm.org.

Hva er uegnet? Slik jeg ser det inneholder XXXXElveg.osm (ikke _default) nyttige tagger som f.eks. fartsgrense, som gjerne kan bli med, i alle fall om det ikke eksisterer fra før.

Har god kontroll på Python og kan godt forke elveg2osm, men hva er det som gjenstår? Og du sier de ikke er egnet til å importere per i dag - hva er det som er problemet, hva gjenstår? Oversettingen av tags ser grei nok ut, ikke alt som utvetydig kan oversettes men da kan man legge inn fixme=* med hjelpeteksten som står i tabellen.

Er sosi2osm noe du ikke har anledning til å utvikle videre, siden du nevner “ta over”? Jeg tenker det greieste naturligvis er om du som kan koden godt fortsetter med den, men vi har alle begrenset kapasitet så jeg forstår om du ikke har tid. Jeg kan ikke gi noen garantier for hva jeg kan gjøre - jeg antar jeg blir ganske travel igjen innen overskuelig framtid.

Hvis du kjører ei validering i JOSM på en av de store byene, ser du at den klager på mye. Hvis du kjører elveg2osm for å lage XXXElveg.osm fra XXXXElveg_default.osm ser du hauger med advarsler om ting som ikke bør sjekkes eller tenkes på.

Før det bør det være konsensus på kart@nuug.no at vi er fornøyd med konverteringen. Når vi er fornøyd med det tekniske, må vi ha en plan for hvordan vi vil importere og legge den fram på imports@openstreetmap.org. I praksis vil det være en del som må gås gjennom manuelt for det som importeres.

Hvis du ser på loggen til elveg2osm, så ser du at det går litt i rykk og napp - alt etter når jeg har tid. Du virker å komme til med energi og initiativ og det er flott :slight_smile: Hvis du vil bruke noe av energien på å forbedre elveg2osm så er det flott. Har du mye mer tid enn meg, er det mer effektivt at du (eller noen andre) tar det videre enn å vente på at jeg skal akseptere pull requests (jeg er litt picky på konsistens i koden, så det blir litt jobb på meg også med å akseptere ting inn i mitt github-repo).

Ok. Jeg leser det slik at jeg per dags dato ikke bør gå i gang med å gjøre veiene mer nøyaktige basert på de konverterte dataene dine. Du sier at geometrien stort sett er bra, så da tolker jeg det dithen at det er snakk om andre ting som uansett må legges inn manuelt etterpå, f.eks. svingrestriksjoner. Eller at det bør være tilrettelagt for halvautomatisk import/sjekk/oppdatering i framtiden og at forutsetningene for dette ikke nødvendigvis er på plass slik det er nå.

Har lest gjennom skriptet en gang. Koden din ser veldig lesbar ut, det er flott. Fremdeles veldig mye jeg ikke skjønner - dette regner jeg med har i hovedsak å gjøre med min fullstendig manglende kunnskap om SOSI- og OSM-formatene, og et par av pakkene du bruker. Skal prøve å sette meg inn i dette, kan evt. komme med spørsmål direkte i koden på Github (eller foretrekker du en tråd på forumet eller mail?).

Hvordan er egentlig status i communityet når det kommer til Elveg-import? Har lest litt på wikien, men det er mye her og mye der og vanskelig å få oversikt nok til å skulle ta noe videre. Og vanskeligheter med å finne frem sammenhengende tidligere diskusjoner på mailinglisten er et av hovedargumentene for at jeg ønsker at vi bruker forum i stedet.