Import av bygninger i Norge

Kartverket la ut bygninger som åpne data i 2020, nærmere bestemt polygonet av bygningskroppen/fotavtrykket. Her er forslag til plan for å importere bygningene til OSM: Norway Building Import. Planen skal nå diskuteres her i det norske fellesskapet før den sendes til importlisten.

Vennligst gi dine innspill til planen, og særlig til disse tre sakene:

  • Se igjennom forslaget til praktisk gjennomføring av importen og kom gjerne med innspill.

  • Taggen building=* har fått verdier basert på Kartverkets koder for bygningstyper (se link i importplanen), som er tatt med i taggen TYPE. Se igjennom én eller flere av eksempelfilene/kommunene som det er linket til i planen og sjekk om du er enig i taggingen. Noen av bygningstypene favner over flere kategorier, så det gjelder å bruke en building=* tag som passer til hvordan Kartverket har brukt koden.

  • Bygningspolygonene har en god del ekstra noder som er fjernet i filene, dvs polygonene har blitt forenklet. Blant annet er små hjørner med vegger kortere enn 20 cm fjernet. Dermed blir polygonene enklere, men det forsvinner også noen detaljer. Gå igjennom én eller flere av eksempelfilene og se om dette er ca riktig nivå, eller for mye/for lite. Se listen av “verify”-taggene i planen.

Det er fint om du gir tilbakemelding før 7. mars, og så kan kommentarene innarbeides og importplanen kan sendes videre til importlisten.

Gi beskjed her om filer for andre kommuner er ønsket.

Vær snill å ikke importere noe av dette før planen har vært til kommentering hos importlisten.

Veldig bra. Jeg gleder meg til dette :smiley:

Fant ikke noe annet building2osm repo på Github, så er dette noe du glemte å laste opp? Pypi har en utm pakke, men det ser ikke ut som det er den du har brukt.

Tok frem lupen for å se over lillehammer-filene, i motsetning til N50 så ser dette helt OK ut. tommel opp

Jeg ser noen små generelle avvik på bygninger, så importmetoden må selvfølgelig verifisere før man overskriver allerede eksisterende OSM-data

  • Some buildings are not included due to national security.
    Interessant å se hvilke bygninger som er tatt med, rett siden av bygninger som ikke er tatt med :roll_eyes:

Bygninger i lillehammer fra kartverket-filene: 20597
Bygninger i lillehammer i OSM: 23729

Spørring for bygg i Lillehammer

[out:xml][timeout:90];
{{geocodeArea:lillehammer}}->.searchArea;
(nwr["building"](area.searchArea););
(._;>;);
out meta;

Den ble lastet opp i går, heter utm.py.

Ja, dette er veldig bra - vil gjøre OSM enda mer nyttig.

Jeg tar gjerne en fil for Molde (1506).

I forhold til work flow: “The changesets will be uploaded using import accounts and […]”. Er tanken at vi oppretter våre egne import-kontoer (hansfn_import)?

Jeg tror faktisk jeg skal fjerne den. Egne importkontoer kan ha noe for seg for adresse- og busstopp-importene, der bare én bruker laster opp, men her er det ikke så viktig så lenge endringssettet blir merket import.

Har lastet opp en eksempelfil for Molde nå (bare vent med å importere den :)).

Nå vil jeg gjerne anbefale min JOSM-style for building-types:
http://osm.wzh.be/josm/different_buildings/different_buildings.mapcss
Bare å legge inn i JOSM så får man litt bedre oversikt over disse datasettene.

“Dyrebeskyttelsen Halden” har blitt “building=barn”. Dette er en helt vanlig bolig (Oskleiva 44, 1786 Halden). Det er ganske mange barns i Halden nå så kategorien “TYPE=#249 Annen landbruksbygning” må analyseres litt for å finne god tagging.
Eks i Halden:
ref:bygningsnr=145068002
ref:bygningsnr=145068010
ref:bygningsnr=145068029

Fant også noen skumle “office”-bygninger. Kan jo hende det er noe næringsvirksomhet der, men som med Dyrebeskyttelsen så ser det mer ut som et vanlig hus: ref:bygningsnr=145077222.

Grunnlagsdata er kanskje ikke 100% pålitelig :slight_smile:

Mappingen: TYPE=#731 Klinikk, legekontor/-senter/-vakt/dyresykehus til building=commercial fører til en del forvirrende bygninger. Samme med TYPE=#181 Garasje, uthus, anneks til bolig → building=garage. Fant en del av en skolebygning som var merket garasje, men helt klart ikke er det (ref:bygningsnr=145026059).

Kan se ut som Kartverkets data er litt for grovt kategorisert for bruk direkte inn i OSM. fixme=building type og building=yes hadde sikkert gjort seg.

Det er lett å finne enkelteksempler. Ta helst en bygningstype, gå igjennom bruken i datasettet og finn en building=* tag som er riktig i 90% av tilfellene.

Jeg søkte opp Dyrebeskyttelsen og fant to rare registreringer, knytta til adresse-node.

Men nå lurer jeg på : Hvor mye data kan man regne med at går tapt ved importen? Selv synes jeg at det er litt synd om opplysninger som denne om Dyrebeskyttelsen går tapt.
https://www.openstreetmap.org/node/6397372178
Her altså navn på kontor etc knyttet til adresse-node, slik som for Dyrebeskyttelsen i Oslo, ikke til et hus, men jeg antar det kan finnes parallelle eksempler for hus.

Hvis folk opplever at ting de har lagt inn forsvinner, kan det gå ut over motivasjonen. Dette er sikkert en diskusjon som er tatt tidligere, kanskje også på overordnet/ internasjonalt nivå?

Enig i at andre tagger ikke må gå tapt under importen. Ved importering bruker man typisk Replace Geometry funksjonen i JOSM som tar vare på de gamle taggene og viderefører historikken i OSM for bygningen. Man må ikke bare slette de gamle bygningene. Jeg kan ta med noen ord om dette i importplanen.

Skriv at man bør holde godt øye ned “Overlapping buildings” fra JOSM-validering også.

Jeg har lagt til building:levels=* og roof:levels i eksempel-filene. Ta gjerne en titt på om det ser fornuftig ut.

Dataene er hentet fra adressene i Matrikkelen, der det er med etasje når det er egne bruksenheter på en adresse. Har bare tatt med når etasjetallet for bruksenheten er høyere enn 1.

Veldig bra :slight_smile:

I tillegg til stylen min som jeg linket tidligere så har jeg også laget en validerings-skjema for JOSM. Den vil forhindre at de midlertidige taggene fra datasettet blir lastet opp.

http://osm.wzh.be/josm/different_buildings/buildings-import.validator.mapcss

For den som ikke har gjort det før så legger man dem til på akkurat samme måte som map paint styles. Man åpner Preferences i JOSM (F12), går på “Data validator” til venstre, og deretter bytter til fanen “Tag checker rules”, så legger du bare til en ny på høyre siden for “Active rules” ved å trykke på +. Sen bare legger man inn URL’en min der også tas den i bruk når man laster opp eller trykker på Validate i JOSM.

Vedr. stylen så har jeg også lagt på noen oppdateringer med ‘Style settings’. Altså valgene man får hvis man høyreklikker på stylen i Map paint vinduet. Der la jeg til 3 ulike visualiseringer for “New objects” som kan være til hjelp i importen. Samme URL til stylen som tidligere men for dere som allerede lagt den inn så kan man måtte cleare noe cache for at den skal oppdatere seg.

Noen oppdateringer:

  • Importfilene for de 5 største kommunene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen) er nå delt opp i én fil per bydel, slik at hver import blir mer overkommelig. Importfilene kan hentes ned her.

  • Du kan bruke Python-programmet building_merge.py for å gjøre grovarbeidet med importen. Programmet vil flette alle eksisterende bygninger i OSM som åpenbart hører sammen med en import-bygning, og så kan resten flettes manuelt (som regel bare 10-20% av bygningene). De fleste mindre og mellomstore kommuner kan dermed importeres på under en time. Se intstruksjoner på import-wikien.

  • Progress-siden (% fullført) oppdateres nå automatisk ca én gang i uken.

Lykke til med importen, og spør gjerne på #osm-no (IRC) eller her om du vil ha hjelp.

Nå kan man splitte store kommuner etter postnummer, med municipality_split.py.
Så da skulle det være mer overkommelig å importere store kommuner som ikke har bydeler, også.
Legg til flagget -split når du kjører building2osm.py, så skjer det automatisk.