Idrottsplats = IP

Hej!

Är ingen flitig redigerare av osm, men däremot användare och ett återkommande problem är att sökfunktionen inte förstår förkortningen ”IP” för ”Idrottsplats”. Det känns oerhört gammalmodigt och omständligt att behöva använda hela ordet för att få vägbeskrivningar osv… Känner ingen som i vardagligt tal refererar till ”Enskede idrottsplats”, ”Zinkendamms idrottplats”, osv.

Jag har förstått att OSM är väldigt restriktiv vad gäller förkortningar men i detta fall tycker jag att det hamnar minst i samma liga som plats = pl.

Alltså: förslag är att införa allmän förkortning av IP = Idrottsplats istället för att individuellt behöva ge varje idrottsplats i Sverige ett alternativt namn. Detta skulle göra sökfunktionen betydligt användarvänligare.

Med vänlig hälsning,
David

Dock så är ju de faktiska namnen oftast “Idrottsplats” så då kan vi ju inte bara bestämma oss för att skriva andra namn i OSM.

Ja det är jobbigt extra arbete att alltid lägga till alternativa namn med förkortningen “IP”, men det behöver tyvärr göras för att datan ska vara korrekt.

Den ordentliga lösningen vore för program att programmeras så de förstår att “IP” kan betyda “idrottsplats”, jag skulle rekommendera att öppna issues på ruttprogrammen för detta.

Ja, och ungefär här är det som min kunskap tar slut… Men som jag har förstått det har OSM just ett sådant översättningsgränssnitt? Eller är det sök-API:et som hanterar detta (heter det Nominatim?)
Till exempel förstår sökfunktionen v. för ”väg” osv.
Lista på förkortningar som sökfunktionen förstår: (Name finder:Abbreviations - OpenStreetMap Wiki)

Det är alltså i denna svenska lista som det vore toppen att införa IP=idrottsplats så att sökfunktionen förstår utan att behöva redigera varje enskild idrottsplats.

Vet någon vem som hanterar sökfunktionen?

1 Like

Om idrottsplatsen taggas komplett, dvs med short_name=*IP så fungerar även sökning på det. Kolla t ex Mossens IP.

Även med sökfrasen “Stadshagens IP” fungerar sökningen utmärkt. Kanske dags att komplettera idrottsplatsernas namn med kortnamnet?

Vad säger oss detta? Nominatim (sökfunktionen eller sökmotorn) verkar söka även i alt_name, loc_nam resp short_name.

Ja, det är väl bristen på konsekvens som saknas.
“Enskede IP” ger inte någon träff (däremot “Enskede Idrottsplats”) och åt andra hållet “Hagsätra Idrottsplats” ger ingen träff medan Hagsätra IP ger träff…

Visst vore det bäst om alla idrottsplatser taggades fullständigt, men tycker även att IP = Idrottsplats är en så vedertagen förkortning att den skulle förtjäna en plats i Nominatim som går åt båda hållen (likt S:a = Södra)?

Grundläggande: förkortningar skall inte användas som name-tagg. IP är en förkortning av “idrottsplats”.
Vad finns det mer att säga, egentligen.
Om det finns brukliga förkortningar för idrottsplatser - vilket det gör som oftast - börja med att tagga dem (idrottsplatserna, alltså) med dessa förkortningar som short_name förutom name-taggen som oftast redan finns. Med andra ord: gör taggningen komplett.

Ja, jag är helt med på att vi inte ska ändra namntaggar utan att namntaggar ska vara korrekta och låter såklart vettigt att använda IP som short_name. Men min fråga gäller snarare hur sökningar i OSM datan görs. Men lika viktigt är att ha riktiga förkortningar som söktjänster använder. Till exempel kryllar det av förkortningar i USA. Blvd = Boulevard, Av. = Avenue. I Sverige har kan man skriva v. = väg, vägen osv…

Det är en service åt slutanvändare som gör tjänsten betydligt mer användbar även i de fall där korrekt taggning saknas (där bara ett av alternativen används).
Därför undrar jag hur man implementerar denna typ av förkortning så centralt/low-level som möjligt så att ruttjänster och övriga förstår det?
Vid sidan av detta ska givetvis korrekt taggning ske.

Det ”centrala” som du efterfrågar är just själva databasen – OSM. Alla idrottsplatser bör dubbeltaggas för att inte lämna frågetecken till sökverktyg längre upp i kedjan. Sedan är Nominatim ingen särskilt bra sökmotor i mitt tycke, men det viktigaste är att datan är korrekt så att appar som slutanvändare faktiskt använder (d.v.s. inte osm.org) får rätt material att jobba med.

1 Like

Sedan finns det fall där ”Idrottsplats” varken går att finna på skyltar på plats eller på kommunens hemsida. Finns det belägg för att tagga det då?