Hvordan tagges gjesteparkering i borettslag o.l.?

Hvordan tagges gjesteparkering i borettslag o.l.? access=customers? Høres ikke helt naturlig ut for meg.

Noen forslag fra taginfo: access=private og access=destination.
Andre lite brukte alternativer er access=visitors og access=restricted.