Hvordan skal jeg tagge forbikjøringslomme i et veikryss?

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpassing_place
et punkt tagget slik?
:
highway=passing_place
junction=yes

https://www.openstreetmap.org/query?lat=59.58275&lon=11.15441#map=19/59.58259/11.15439

Har ingen tag i OSM som eg veit om. Ser ikkje poeng med å tagge slike.
Det er jo der kun for at folk skal komme forbi ein bil som ventar på å svinge venstre.

highway=passing_place er for smale vegar med møteplass.