Hur skall jag markera väg=tag i "urskogen"

Ett ämne som återkommer.

Skulle jag markera enligt vad som beskrivits i Wiki så finns det få vägavsnitt här som når standard Primary. På detta sätt skulle hela nordvärmland med undantag av små tarmar vara väglöst land när man ser på översiktskartorna.
Å andra sidan finns 900 vägar som ena biten är asfalterad med mittlinje och fortsätter som grusväg (samma bredd) med samma syfte och fungerar som den faktiska genomfartslederna mellan större sammhällen.
Skulle jag markera dessa på samma sätt som skogsvägar med M skyltar. ?

Jag saknar nivån mellan secondary och unclassified
Det är breda grusvägar som i kvalilte och sträckning är i klass med 200 vägar

Så vad tycker ni, skall grusvägar som fungerar som större viktiga transportleder markeras som secondary ?

av din beskrivning, skulle jag kallat dem för “secondary”

Jag har också funderat på detta och har på prov taggat vissa större grusvägar som tertiary. Dessa ritas något kraftigare än unclassified och med en gul ton. Se http://www.informationfreeway.org/?lat=58.108585064461295&lon=13.265902506936216&zoom=14&layers=0000F0B. En e.v. regel kan i såfall vara att grusvägar som tillhör det allmänna vägnätet (blåa skyltar) taggas med tertiary och resterande som unclassified.

Det där såg väldigt bra ut, det känns som om det är det vi skall använda. Särskilt som vägar byter standard mitt på.
Jag skall prova med en gång.

Synd att inte färgen behölls när man zomade ut.
Alla vägar jag tänker på är allmänna vägar. Vägar av samma standard söderut är oftast asfalterade. Numera har dessvärre underhållet försämrats en hel del. på 70 talet var dessa släta som salsgolv och breda så det kunda haft mittlinje.

Här håller jag till http://www.informationfreeway.org/?lat=60.0500&lon=13.45&zoom=11&layers=0000F0B

Upplever själv stor vånda och frustration över klassificeringen av våra svenska mindre vägar. Söker egentligen efter någon tillämpbar norm eller guideline som inte leder till att hela skiten försvinner i renderingen (som indikerats tidigare i tråden).

Brukar använda taggen surface=gravel på grusvägar, men vet inte om detta är information som plockas upp någonstans.
De förvalda vägtyperna i potlatch2 verkar inte passa speciellt väl på den svenska ladsbygden heller.

Har någon en sån guideline eller är det dags att forma en? Det finns ju goda förslag i tråden.

Jag är låångt efter märker jag. Fann denna ref:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Map_Features
Sorry

I tyskland brukar man använda highway=track endast för väg som användas bara för jordbruk, oberoende om det är asfalterat.
Och highway=unclassified/tertiary/secondary/primary/… användas för alla väg som får användas av allmänheten, oberoende om de är asfalterade.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:highway=track

David

Jag upplever liknande vånda då jag lägger till vägar och småställen i skogar och runt sjöar.

Någon som vet om några exempel på exceptionellt bra gjorda ställen i glest bebyggda områden som man kan ha som mall när man själv ritar.

Tänker på taggar, namn osv.
Man kan ju sedan bygga upp en “Svensk” snabbvals meny i josm utifrån de bästa exemplen. Tex vore det fint med ett snabbval för våra små badplatser vid sjöar.
/Andreas

Nu är ju den här tråden från 2007 så det som står i början av tråden är inte vad som gäller idag.

För vägar som tillhör det allmänna vägnätet sätter vi alltid tertiary oavsett kvalité på vägen. Vägens kvalité taggas med andra taggar, såsom surface=, width= osv.

För icke allmänna vägar som ändå fungerar som genomfartsvägar eller är skyltade med gula skyltar (så länge de inte bara är en uppfart till en gård) kan taggas som unclassified.

För mindre vägar som bara leder till ett fåtal gårdar sätter jag service. För rena uppfarter (dvs när vägen bara leder till en gård) sätter jag highway=service + service=driveway. På det sättet blir det inte ett gytter av små uppfartsgator över kartan.

highway=track använder jag bara för vägar som inte leder till bostadshus, som vägar ut på åkrar eller möjligen till utflyktsmål och liknande. Själv tycker jag att track ofta är överanvänd. Det mesta man kan köra en vanlig bil på kan man använda unclassified eller service för.

Hur skall man tagga en grusväg för att den skall få kartnyckelns grusvägsutseende(dvs “Oasfalterad väg” enl nedan) i kartan?