Hur göra för att välja/selektera en viss linje i en mulitlinje?

Jag har problem med att välja en linje som ligger sammankopplad med en annan linje. När jag t.ex. ska lägga till natural= fell som en polygon mellan kustlinjen och skogspolygonen längre in (det är kala klippor vid havsbandet här på västkusten om ni inte visste det) så har jag problem med att välja fell-polygonens linje när den sitter sammankopplad med kust- eller skogslinjen. Man behöver ju göra detta om man ska fortsätta bygga vidare på en linje som inte är en avslutad polygon. Hur göra??