HUOM: Maanmittauslaitoksen uutta dataa ei voida käyttää

MML on siis vaihtanut kaikessa hiljaisuudessa vuoden 2015 alussa avoimen datansa lisenssiä. Entisen lisenssin sijaan käytössä on CC-BY 4.0. Tätä lisenssiä ei pidetä yhteensopivana OSM:n ODbL-lisenssin kanssa, eli vuonna 2015 tai sen jälkeen hankittuja MML:n tietoja ei saa kopioida OpenStreetMapiin.

Ei sitä lisenssiä nyt niin erityisen hiljaisesti vaihdettu. Se otettiin käyttöön JSH 189 -suosituksen mukaisesti JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa | Suomidigi. MML ennakoi OSM foorumilla tuon muutoksen vuonna 2013 GDAL tukee maastotietokannan MTK-GML-tiedostomuotoa (Page 2) / users: Finland / OpenStreetMap Forum.

Maanmittauslaitoksen kanta ei ole tästä muuttunut:

Jo aiemminkin asiasta tiedustelleille olemme vastanneet, että MML:lle riittää
aivan samanlainen viittaus alkuperäislähteeseen kuin esim. muillakin aineistoja
luovuttaneilla tahoilla on OSM:n sivuilla OpenStreetMap (Esim. Sisältää Maanmittauslaitoksen maastotietokannan tietoja,
2013)

Toki me OSM:ssa voimme päättää olla käyttämättä MML:n tietoja, mutta MML ei sitä vaadi eikä toivo.
Huom. Olen MML:n työntekijä, mutta en päättävässä asemassa.

Juu, itsekin pidän käytännössä kovin etäisenä sellaista skenaariota, että MML ryhtyisi jonkinlaisiin oikeustoimiin OpenStreetMapia vastaan, mutta jonkinlainen leimattu ja allekirjoitettu virallinen suostumus uudelleenlisensointiin olisi syytä olla, jos ja kun OSM:ssa halutaan tehdä asiat tarkalleen lakien mukaan.

Täytyy myös pitää mielessä sekin, että OpenStreetMap-yhteisö emme ole pelkästään me täällä Suomessa, vaan kyseessä on maailmanlaajuinen hanke.

CC-BY -lisenssin oleellinen sisältöhän siis ei ole “tee mitä huvittaa, kunhan mainitset lähteen”, vaan siinä on pykäliä, joiden tarkoitus on turvata aineiston säilyminen vapaana. Tämä on kannatettava päämäärä, mutta tällaiset pykälät tuovat mukanaan omat riskinsä lisenssiepäyhteensopivuuksista.

Lisenssiepäyhteensopivuus ODbL:n kanssa johtuu kahdesta asiasta: 1) ensinnäkin on tulkinnanvaraista, riittääkö OSM:n käyttämät lähdemaininnat täyttämään CC-BY:n ehdot ja 2) CC-BY kieltää tyystin aineiston levittämisen DRM-suojatulla medialla. ODbL taas sallii tämän, kunhan saatavilla on myös rinnakkaisjulkaisu ei-DRM-medialla.

Ensimmäiseen kohtaan meillä tosiaan on jonkinlainen suostumukseksi katsottava olemassa, mutta toista kohtaa ei ole MML:n taholta suoraan kommentoitu mitenkään.

Nyt tilanne on käsittääkseni kuitenkin niin, että MML:n juristit tutkivat tätä uudelleenlisensointikysymystä. Sikäli kun MML ilmeisesti suhtautuu myönteisesti aineistojensa hyödyntämiseen, niin toivoa selkeän ja sitovan suostumuksen saamisesta varmasti on.

Sitten on vielä sellainen kysymys, että miten suomalaisen oikeuskäytännön ja -kulttuurin perusteella näitä asioita tulkittaisiin. Katsottaisiinko esimerkiksi DRM-vapaa rinnakkaisjulkaisu käytännössä riittäväksi tavaksi täyttää CC-BY-lisenssin ehdot? Vaikeita kysymyksiä.

Tuon mukaan pitäisi ymmärtääkseni noudattaa molempia lisenssejä, jos CC-BY ja ODbL -dataa on sekoitettu.

OSM:lla ei varmaan ole mitään tarvetta pyytää omia erityisoikeuksia. Jos DRM on ainoa asia, mikä hiertää, ja jos juristit ovat asialla, niin ne voisivat kokeilla osaisivatko muotoilla kaksoislisenssin: joko vakiomallinen CC-BY 4.0 tai sitten CC-BY 4.0 poikkeuksella, joka nimenomaan mahdollistaa jakelun DRM-medialla. DRM-poikkeus voisi selventää tilannetta muillakin toimijoilla, jotka jakavat MML:n dataa edelleen esimerkiksi sovellukseen integroituna.