Hulpverlening bij overstromingen - Wij vragen voor het internationaal

Hulpverlening bij overstromingen - Wij vragen voor het internationaal humanitair HELP!

We are asking for international humanitarian HELP!

We have been hit by the worst floods in the history of any recorded data in this area. And the data has been gathered for 120 years.
Many countries have sent humanitarian aid, search and rescue teams, pumping equipment…
Our electricity supply has also been endangered as one of the largest power plants has been disconnected from the grid because it is flooded.
Almost all hydro power plants are running on reduced capacity because they have to release all the accumulated water in order to make room for the water waves coming from flooded areas.
If you can donate any money by wire transfer or PayPal, here is the official government flood relief website:
http://www.floodrelief.gov.rs/

You can also help us by mapping Serbia and the region.
Here you can find the most critical areas which have been recognized by Humanitarian OpenStreetMap:
http://tasks.hotosm.org/#all/Serbia
Keep an eye on this list as this does not incorporate all flooded areas, and people are still being evacuated.
OSM is used as the base map for coordinating evacuation and rescue in Serbia and Bosnia and Herzegovina:
http://www.poplave.rs/
http://mapapoplava.zastone.ba/
Here is the forum topic where we discuss this subject:
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=25476&p=1

Wij vragen voor het internationaal humanitair HELP!

We zijn getroffen door de ergste overstromingen in de geschiedenis van elke geregistreerde gegevens op dit gebied. En de gegevens zijn verzameld voor 120 jaar .
Veel landen hebben humanitaire hulp , zoek-en reddingsteams gestuurd , pompinstallaties …
Onze elektriciteitsvoorziening is ook gevaar als een van de grootste centrales is losgekoppeld van het net , omdat het wordt overspoeld .
Bijna alle waterkrachtcentrales draaien op verminderde capaciteit omdat ze moeten al het verzamelde water om ruimte voor het water golven uit overstroomde gebieden te vrij te geven.
Als je geen geld kunt doneren via overschrijving of PayPal , hier is de officiële regering hulpverlening bij overstromingen website :
http://www.floodrelief.gov.rs/

U kunt ons ook helpen door het in kaart brengen van Servië en de regio.
Hier kunt u de meest kritieke gebieden die zijn erkend door humanitaire OpenStreetMap vinden :
http://tasks.hotosm.org/#all/Serbia
Houd een oogje op deze lijst als deze niet omvatten alle overstroomde gebieden , en de mensen zijn nog steeds geëvacueerd .
OSM wordt gebruikt als basiskaart voor de coördinatie van evacuatie en redding in Servië en Bosnië en Herzegovina :
http://www.poplave.rs/
http://mapapoplava.zastone.ba/
Hier is het forum onderwerp waar we bespreken dit onderwerp :
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=25476&p=1