Hulp aan gebruiker Alkmaarder

Het lijkt erop dat er een creative mapper is opgestaan.
Eentje die de Cadastrale perceelgrenzen gebruikt om individuele landuse=residential aan te brengen.

http://overpass-turbo.eu/s/h6V

Ik weet niet goed hoe ik hier mee aan moet, vandaar dat ik dit in de community wil bespreken.
Tevens worden kavelnummers in kaart gebracht, hoe gaan we hier mee om?

http://www.openstreetmap.org/way/428113023

Ik heb hier niet zo’n moeite mee. zowel vrije kavels als perceel grenzen lijken me zinnige gegevens die prima in osm passen. De tagging is een ander verhaal;
landuse=construction lijkt me pas van toepassing als de bouw gestart is, anders landuse=green-/brownfield
landuse=residential vind ik op zich wel te verdedigen; rijtjeswoningen worden ook bij voorkeur als aan elkaar gekoppelde buildings getekend ipv een groot gebouw. Het zelfde geld voor aangrenzende landbouw percelen. Het enige probleem dat ik zie is dat het residential polygonen binnen residential polygonen zijn, maar dit is een probleem dat overal voorkomt omdat er geen overeenstemming is of landuse=residential moet worden toegepast op de bebouwde kom, per wijk, per woonblok of nu dus ook per kadastraal kavel. kunnen we er ook nog wel bij hebben :wink:

Waar ik eerder vraagtekens bij heb is de bron “Nieuwe Vaart - Brochure - Makelaar”.
Verder hebben de huizen “source=BAG-pdf”, gaat dit niet botsen met de officeele BAG import?
En het lijkt er ook sterk op dat hier data geïmporteerd wordt zonder de daarvoor geldende richtlijnen in acht te nemen.

Een snelle blik op overige edits van de betreffende mapper levert mij een redelijk positief beeld op: Hij/zij is behoorlijk productief, hersteld eigen fouten, heeft oog voor detail en een voorkeur voor micro mapping, en zoekt hierbij regelmatig de grenzen op van wat het huidige osm tagging schema toelaat.

Ik heb de betreffende mapper gevraagd of hij hier wil reageren op deze recente wijzigingen.

Ik ben deze creatieve mapper!

Residential: Ik heb elk perceel als residential aangemaakt omdat ik dit heb opgezocht op internet hoe men het beste kadaster grenzen kan aangeven. Online staat dat dit in sommige regio’s/landen elk perceel als residential wordt aangeven om zo toch deze belangrijke info te kunnen intekenen. Voor veel percelen is dit niet alleen handig maar een bijna onmisbare verduidelijking van welke gebouwen op een groter perceel bij elkaar horen! Hopelijk kan jij je wel vinden in deze zienswijze. Stel er is draagvlak hoe krijgen we die dan in een richtlijn , en worden kadaster grenzen ook digitaal aangeboden net zoals het BAG? Kijk maar goed naar de wijken waar ik dit gedaan heb , bijvoorbeeld ook nabij “Kwelder - Alkmaar” is dit een verrommeling of juist een meerwaarde? Of is het een idee een nieuw soort administrative border te maken (level 12?) om deze info ongezien toe te voegen , behalve voor speciale viewers?

Voordeel van wel elk perceel apart bestemming geven zoals residential is dat dan ook gemakkelijker moderne bestemmingsplannen kunnen worden overgnomen (misschien zelfs automatisch). Immers deze werken ook op perceel niveau wat betreft of er woning dan wel bedrijven of industrie op mag (en dan nog veel meer vormen dan wel combinaties). Zo kan men in OSM ook de daadwerkelijke functie van gebouwen en percelen snel zien in plaat van de houtje-touwtje grote vlakken die vaak onnauwkeurig hele wijken van een bestemming geven (landuse:residential) . Wijken horen die officieel niet met een administrative border aan gegeven te worden?

Kortom ik doe al mijn bewerkingen met goede intenties. Hopelijk worden de toevoegingen gewaardeerd en gebruikt. Ik ben nog lerende en pas mij graag aan aan normen en richtlijnen uit de gemeenschap. Nogmaals wil ik benadrukken dat ik echt overtuigd ben dat kadaster-perceel grenzen in OSM thuis horen … maar hoe precies wil ik graag een discussie over hebben dan wel lobbyen voor een oplossing!

Ik heb deze bron gebruikt omdat deze een hogere resolutie van de wijk had dan de officiële versie van de ‘verbeelding’ bijlagen in de online documenten van de gemeente horende bij gemeenteraad besluiten. Aangezien de contouren van omliggende bestaande gebouwen en andere kunstwerken tot op de pixel klopte (na verschraling en rotatie) ben ik hiermee aan de slag gegaan. En inderdaad het zo beter zijn indien na mijn bewerkingen de gebouwen (later) alsnog digitaal direct uit het BAG geïmporteerd kunnen worden … als tijdelijk oplossing lijkt me dit soort overnemen van bouwtekeningen naar OSM methode een goede aanvulling op luchtfoto’s of GPS tracks. (die vaak onnauwkeuriger zijn).

Met vriendelijke groet,

Alkmaarder

Bedenk wel dat een kadastraal perceel meerdere bestemmingen kan hebben.

In het buitengebied is het niet ongebruikelijk dat het gedeelte van het huis perceel waar het huis staat de bestemming wonen heeft en de rest van het perceel een andere bestemming (typisch in mijn omgeving: “agrarische doeleinden”).

In mijn directe omgeving was tot midden vorige eeuw veel kleinschalige landbouw. Veel huizen zijn geen onderdeel meer van een agrarische aktiviteit en hebben de bestemming wonen.
Dit geldt dan voor een deel van het kadestrale perceel. De rest heeft de bestemming “agrarische doeleinden”. De invulling hiervan wisselt nogal van grote tuin, tot dierenweide of landbouw (of een combinatie hiervan).

Welkom op het forum Alkmaarder!
Ik denk dat je voor perceel- of kavelgrenzen beter de boundary tag kan gebruiken aangezien het landgebruik kan verschillen.
Deze boundary tag is ook bedoeld voor administratieve grenzen. Voor kavels is nog geen algemeen gangbare tag maar boundary=cadastral wordt al ruim 4000x gebruikt, http://taginfo.openstreetmap.org/keys/boundary#values

PDOK download Noordholland https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-downloads/basis-registratie-kadaster/kadastrale-kaart
Ik krijg nu een niet goed te openen zip bestand.

Vermelding Nationaal Georegister geeft:
http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search#|e0fa4cbb-3fb4-4e2f-a004-f86bdebb5837
licentievermelding:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/
Kunnen we daar mee werken binnen OSM? Nee,…maar…

We zien nu dat een kaartje wordt gebruikt, waar de licentie niet van vast staat. Doordenkend als er kadaster data in staat, kadaster licentie kennende, wat dan?

Na 1 januari 2016 open data
https://www.pdok.nl/nl/actueel/nieuws/artikel/04jan16-digitale-kadastrale-kaart-open-data

Ik neem aan dat van welke bron je het ook neemt, (Gemeente, Makelaar) naamsvermelding kadaster van toepassing is.
Zo heb je bij BGT en bij Kadastrale kaart, nu de discussie.
Of je wordt teruggefloten door de data beherende organisatie of door een gedeelte van OSM die zich bezig houdt met juridisch aspecten. Als die constateren dat er geen aanvullende toestemmingsschrift is bij CC-BY.

Kadaster bestel balie
http://www.kadaster.nl/web/artikel/producten/Kadastrale-kaart-1.htm#Beschrijving
Kadastrale kaart (met omgevingskaart) voorbeeld (pdf)
Melding kadaster: intellectuele eigendomsrecht, waaronder auteursrecht/databankrecht
Bij de omgevingskaart melden ze zelf CC-BY Kadaster.
Voobeeld voor of na 1 januari, van 26 januari versie januari.