HOV Noordwijk - Schiphol rond Q4 2025 gereed

Hier een video over de geplande route en hier meer detail over gedeelte wat in provincie Noord-Holland gaat plaatsvinden.

Edit 20-6-2024: Drastische plannings aanpassing: Planning - Provincie Noord-Holland