Hoogteprofiel AHN 3 shaded

AHN3 lijkt nu beschikbaar voor bijna heel Nederland.
Een stuk Groningen Drenthe mist nog.

Goed nieuws! Beekjes en dingetjes wou ik al niet intekenen omdat er hier dingen veranderd zijn. Nu heeft het wel zin want het beeld is “up to date” (is daar geen Nederlandse uitdrukking voor?).
Bedankt :slight_smile:

bij de tijd, actueel (al is dat vermoedelijk uit het latijn).

AHN is een afkorting van Actueel Hoogtebestand Nederland :smiley:

AHN2 is fout dus, een contradictie in terminis, om het mooi te zeggen :slight_smile:

ALs jet het echt mooi wil zeggen, zeg dan “contradictio in terminis:slight_smile:

Dat is dan in de gebieden waar AHN3 is gepubliceerd het Achterhaald Hoogtebestand Nederland 2 :laughing: