Hoe ways taggen: situatie met incomplete C14 en C15 borden, bicycle=…?

Wegbeheerders hebben soms het idee om bij het begin van een verplicht fietspad een enkel C14 of C15 bord te plaatsen op de naastgelegen rijbaan. Waarbij die rijbaan vervolgens tweerichtingsverkeer is en in de tegenovergestelde rijrichting (en/of bij de eerstvolgende kruising) het verbodsbord niet geplaatst is.

Zulke incomplete C14/C15 verkeersbord plaatsing duidt eerder op de bedoelingwij herinneren u er ten overvloede aan dat er een naastgelegen verplicht fietspad is”.

Daarnaast is het aangeboden alternatief (het verplichte fietspad) vaak geen fatsoenlijk alternatief voor brede en/of lange fietsen (duofietsen, bakfietsen, velomobielen, fietsen met aanhanger, etcetera).

Enkele voorbeelden:

Wat is er op tegen om bij deze situaties, de way tag

bicycle=no

te wijzigen in

bicycle=use_sidepath

?

Ik ken ook een aantal van dit soort situaties.

Je mag van die kant er niet in met de aangegeven categorieen. Wordt je gezien ( het inrijden ) dan krijg je een boete.
Dan taggen we het juiste in Openstreetmap. Helaas, voor die categorieen is het omrijden. Routeren.
Bij het bord op een klein stukje weg (10 meter) bicycle:forward=no of bicycle:backward=no naar gelang de tekenrichting van de way.
Met traffic_sign:forward=NL:C14 of traffic_sign:backward=NL:C14
Soms is dit aan 1 kant van een vluchtheuvel, wanneer gesplitst dan wordt de weg al op oneway=yes gezet en is eigenlijk forward backward niet nodig. Maar het schaadt ook niet.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Overzicht_Nederlandse_Verkeersborden

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Forward_%26_backward,left%26_right

Melding maken bij de Gemeente, waarschijnlijk denken ze helemaal niet aan deze groepen.

Je hebt hier wat wijzigingen doorgevoerd.
https://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=NL%3AThe_Netherlands_roads_tagging&type=revision&diff=1639180&oldid=1639179
https://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=NL%3AThe_Netherlands_roads_tagging&type=revision&diff=1639179&oldid=1639178
We benoemen steeds vaker mofa en moped apart. Geeft veel meer duidelijkheid.
Dat doen we ook al op een G12a pad.

Er staat daar ook:

Voetgangers in kolonnes

RVV

Net zoals er een uitzondering is voor brede fietsen snorfietsen en bromfietsen.
Is er dus ook een uitzondering voor kolonnes. Dit houd in dat foot=use_sidepath gebruikt moet worden, als de routering er naast wel klopt!!
Hierdoor kan met foot=no bij C16 aangeven het verschil, wel/niet dit bord. traffic_sign=NL:C16

RVV

Dan is het zaak om bezwaar te maken op de boete en vooral verschijnen bij de rechtbank/politierechter.

Vermoedelijk levert de onderbouwing bij het genomen besluit voldoende aanknopingspunten om de boete doorgehaald te krijgen: namelijk dat er geen of onvoldoende onderbouwing is.

(-> En dan is er feitelijk geen verbod.)

Hoeveel procent van de mensen die in zo’n speciale categorie brede (brom)fietsen rijden gaan in zo’n geval ook echt omrijden?

Het is een vaak voorkoomende situatie.

Dit heeft ook een reden: een verplicht fietspad is alleen verplicht als het pad zichtbaar parallel aan de weg loopt. Bij het voorbeeld Bergse Maasdijk loopt het pad eerst haaks op de hoofdweg, met bestemming parkeerplaats. Een rechtdoor willende fietser kan, best terecht, argumenteren dat ie niet linksaf naar de parkeerplaats wou. Het bord staat hier dus om misverstanden te voorkomen. Vanaf de andere zijde is het wegverloop duidelijk, daar is het bord niet nodig. bicycle=use_sidepath volstaat hier dus niet om dezelfde reden: het is niet duidelijk zichtbaar dat het een sidepath is.

Zie het als vriendelijkheid van de wegbeheerder: die wil voorkomen dat je op die 80-km weg terecht komt. Want dat lijkt me niet lekker fietsen, en al helemaal niet met een bijzondere fiets.

Wat ik al dacht, een soort servicebericht is de functie van het verbodsbord.

99% fietspaden volgen de CROW ontwerprichtlijnen niet, daarnaast worden de (brom)fietsen uit de voorrang gehaald, waardoor deze (brom)fietspaden voor gewone (mijn moeder van 75 is bang om te stoppen omdat op- en afstappen moelijk gaat) en bijzondere fietsen gevaarlijk zijn.

In het geval van de Bergsche Maas is de rijbaan geen 80 maar 60 kilometer en heb je daar notabene al kilometers lang op ge(brom)fietst, en vervolgens mag je die “gevaarlijke” weg 2 keer oversteken in circa 600 meter. Ook is de bochtradius te klein en is de helling te hoog. Met een lage ligfiets heb je bij de kruising slecht zicht en met een zware fiets kom je bijna niet weg uit stilstand doordat er geen vlak plateau voor de kruisende weg is gemaakt.

Met de velomobiel is het heerlijk fietsen op een 80 km/u weg, zelfs op een vlakke 110 km/u weg (in Frankrijk waar dit meestal is toegestaan en de automobilisten coöperatiever rijden dan in NL en BE).

Tja, weginrichting kun je het mee eens zijn of niet, maar dat is niet aan OSM. Maar als jij met een velomobiel op een 80-kmh weg wil … ga je gang, ik neem het fietspad wel.